MaintALMA ja EAM -kunnossapitoratkaisut teollisuuteen

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

MaintALMA kunnossapitoratkaisulla hoituvat niin vaativat kuin kevyemmätkin huollon ja kunnossapidon tarpeet. Järjestelmä on skaalautuva ja se soveltuu hyvin monenlaiseen ympäristöön. Huoltoliiketoiminnassa voidaan tehokkaasti hyödyntää ALMAn kunnossapidon ja materiaalihallinnan toimintoja.

Tuotteet Ota yhteyttä
MaintALMA hallitsee varasto- ja materiaalihallinnan, sopimukset ja tilaukset. Omien projektien ja asiakkuuksien hallinnan lisäksi järjestelmän kautta onnistuu myös laskutusprosessin hallinta.
Nainen lukee teollisuuden kunnossapitoratkaisun raporttia

MaintALMAn avulla hoituvat tehokkaasti:

 • Kustannusseuranta ja monipuoliset raportit eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentajat
 • Monipuoliset kalenterinäkymät eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentaja
 • Ennakko- ja seisokkihuoltojen resursointi, suunnittelu, ohjeistus sekä seuranta
 • Päivittäiset/ viikoittaiset/ kuukausittaiset huollot
 • Korjaava kunnossapito: vika- ja häiriöilmoitukset sekä vikatyöt
 • Vuoro- ja käyttöpäiväkirja
 • Mittaavan kunnossapidon analyysit
 • Varasto- ja materiaalin hallintatoiminnot, viivakooditukset
 • Hankinnat ja sopimukset
 • Teknisen dokumentaation hallinta
 • Toimittaja-, henkilö-, asiakas-, tuote-, aine- yms. rekisterit
 • Projektit: tiedonhallinta, suunnittelu, projektien edistymän, toteuman sekä kustannusten seuranta
 • Projektien ja suunnittelun tietojen ja dokumentaation haltuunotto
 • Työturvallisuuden hallinta: riskiarvioinnit, työluvat, turvallisuuskeskustelut
 • Hälytykset ja muistutukset
 • Mobiilikäyttötarpeet
 • Liitynnät ja integraatiot muihin järjestelmiin: ERP, automaatio, laskutus, tuntikirjaus, kaukovalvonta, kartta, VR

MaintALMA on paljon enemmän kuin kunnossapitojärjestelmä

ALMAssa kaikki tieto- ja tapahtumat integroituvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiat nivoutuvat ja linkittyvät toisiinsa älykkäästi, minkä johdosta tiedot eivät katoa omiin siiloihin. 

MaintALMA voidaan helposti liittää muihin tietojärjestelmiin (IoT). Näitä ovat esimerkiksi erp, taloushallinto, laskutus, automaatio, tuotanto, kaukovalvonta, verkonvalvonta, työajanseuranta, raportointi ja VR.

Vitec ALMAn palvelut kattavat asiakkaan ympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. 

Vitec ALMAn kunnossapitojärjestelmä tehostaa elinkaarenhallintaa

Miten ALMA tukee luotettavuuskeskeistä (RCM) kunnossapitoa?

Mitä on syytä ottaa huomioon ATEX-tarkastuksissa?

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.