Huolto- ja palveluliiketoiminta

Huoltoliiketoiminnassa hoidetaan asiakkaiden omaisuutta palveluna. Työ on tyypillisesti liikkuvaa, ja usein siihen liittyy laitteiden, materiaalien ja varaosien käsittelyä erilaisissa tiloissa. Tehokasta ja laadukasta palveluliiketoiminta on vain silloin, kun siihen liittyvät tiedot ja tapahtumat ovat palveluiden tarjoajan omassa hallinnassa.

Ota yhteyttä
Teollisessa kunnossapidossa ja huoltotoiminnassa tärkeimpiä asioita ovat laitteiden elinkaarenhallinta, dokumentaationhallinta, tehokas töiden ja tapahtumien hallinta, optimaalinen resursointi, projektien hallinta sekä materiaalien ja hankintojen hallinta.

Huoltoliiketoiminnassa korostuvat edellisten lisäksi usean eri asiakkaan yksilölliset tarpeet, laitteistojen hallinta sekä tarjousten, sopimusten ja erilaisten laskutusmallien hallinta.

ALMA tarjoaa joustavuudellaan ja skaalautuvuudellaan erinomaiset mahdollisuudet monenlaisen huolto- ja palveluliiketoiminnan toiminnanohjaukseen. Tyypillisesti ratkaisumme liitetään johonkin taloushallintojärjestelmään, joista useisiin meiltä löytyy valmiita, testattuja ja vakioituja rajapintoja.

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.