Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöalalle

Kiinteistöomaisuutta on hoidettava hallitusti ja suunnitellusti. Silloin sen arvo säilyy ja käyttökulut pysyvät kurissa. PTS-suunnitelmien, muutostöiden ja investointien dokumentoinnin on oltava tiukasti organisaation hallussa. ALMA toiminnanohjausjärjestelmä auttaa kiinteistöalan tiedonhallinnassa.

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä sopii kokonaisvaltaiseen kiinteistöjohtamiseen kiinteistöissä, joiden teknisten toimintojen vaatimukset ja toimintavarmuuden vaatimukset ovat normaalia korkeammat.

Esimerkiksi teollisen tuotannon kiinteistöissä talotekniikan toiminnot kuten lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät (LVISA) on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään ja/tai tuotantoprosessiin. Silloin talotekniikan toimintavarmuuden vaatimukset korostuvat. Teknisesti vaativissa toimistokiinteistössä yhtälöön lisätään usein vielä vuokrasopimusten hallinnointi.

Teknisesti vaativimmissa kiinteistöissä investointien, muutostöiden, päivittäisen kunnossapidon ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien on oltava tiukasti kiinteistönhallinnasta vastaavan organisaation hallussa.

Kun tavoittelet kiinteistövarallisuudellesi kannattavuutta, ennakoitavuutta, käyttäjäystävällisyyttä, arvon säilyttämistä ja kiinteistön koko elinkaaren hallintaa, ALMAn avulla johdat kiinteistöjäsi tiedolla ja otat haltuun kiinteistöjohtamisen kokonaisuutena.

Miksi ALMA sopii tekniselle kiinteistöalalle?

Teknisesti korkeatasoisen kiinteistöomaisuuden ylläpito vaatii valtavan määrän tietojen käsittelyä sisältäen esimerkiksi laitekannat, huoltokirjat, korjaukset, tekniset tiedot, turvallisuusmääräykset ja vuokrasopimukset. Tehokas tiedonhallinta on toiminnan edellytys.

Alma kiinteistöomaisuudenhallinnan ratkaisulla voit hallita kaiken kiinteistöihin liittyvän tiedon ja dokumentaation tehokkaasti ja jakaa tiedon vaivattomasti sitä tarvitseville henkilöille.

ALMA mahdollistaa kiinteistön elinkaariajattelun, kun rakennusten ja tilojen tietoja voidaan tarkastella koko niiden olemassaolon ajan, eri hierarkiatasoilla ja tiedot ovat ajan tasalla.

Digitalisoi ja tehosta tiedonhallintaa

Digitalisointi tehostaa tiedonhallintaa. ALMAn avulla dokumentoit jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen kiinteistösi kaikki laitteet ja laitteiden osat, niiden sijainnin ja laitteiden kunnon. Saat yhdestä raportista selville välittömät korjaustarpeet ja PTS-suunnittelun raportoinnin.

Yhdistä järjestelmät

Saat yhden integroidun ratkaisun kiinteistösi koko elinkaaren ajaksi sisältäen projektinhallinnan, dokumentinhallinnan, kunnossapidon ja sähkö-, automaatio- ja IT-tiedonhallinnan. ALMA ei pakota sinua järjestämään kiinteistöhuoltoa pelkäksi laitehierarkiaksi. ALMAn avulla voimme esittää kiinteistösi toiminnan laitehierarkian, prosessihierarkian tai vaikka kytkentäkaavioiden näkökulmasta. Näiden teknisten osioiden välille voi muodostaa rajattomasti riippuvuuksia.

Valmistaudu tulevaan

Kiinteistöt kehittyvät, automatisoituvat ja monimutkaistuvat. Tulevaisuuden tehokas kiinteistönhallinta vaatii kokonaisuuden hallintaa. Ennakoi ja varmista, että kiinteistöomaisuudenhallintajärjestelmäsi on jo nyt skaalautuva, tietoturvallinen ja samalla saumattomaan tiedonjakamiseen soveltuva.

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä tuo teknisiin ja monimutkaisiin kiinteistökokonaisuuksiin (datacenterit, sairaalat, teollisuus) aivan uusia tiedon- ja tapahtumanhallinnan mahdollisuuksia.

ALMAn tärkeimmät ominaisuudet kiinteistöalalle


ALMAn avulla tiedät reaaliaikaisesti, millaisessa kunnossa kiinteistösi teknisesti on ja mitä kiinteistöhuollossa pitää tehdä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

ALMA sisältää seuraavat kiinteistöjohtamista helpottavat ominaisuudet:


 
Projektipankki korvaa erilliset projektipankit jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien, eikä tietoa tarvitse siirtää erikseen projektin jälkeen
Kiinteistön käyttö- ja huoltokirja muodostuu jo projektin aikana
Kiinteistön lähtötietojen, viranomaismääräysten dokumentointi
Organisaatiot, vastuualueet ja vastuuhenkilöt
Kunnossapidon ohjeistus
Kunnossapidon häiriöseuranta, työnsuunnittelu ja ennakkohuollot
Kiinteistön kulutusseuranta
Kiinteistön valvonta etänä webin kautta
Vuokrasopimuksien ja niiden ehtojen sekä dokumentaation hallinta
Käyttö- ja vuokrausasteen seuranta sekä muuta vuokraustoiminnan tunnusluvut
Ohjaa ja helpottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmissä vaadittua oman toiminnan valvontaa

 Talotekniikan (LVISA) dokumentointi


Talotekniikan tärkeimpiin toimintoihin voidaan lukea kiinteistön lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät (LVISA). Teollisuuskiinteistön talotekniikan toiminnot on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään.

ALMA toimii taloteknisen tiedon ja dokumentaation kokoavana järjestelmänä.  Jos asiakkaalla on tarve hallita myös kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintaa, niin se voidaan hoitaa myös tehokkaasti samassa integroidussa järjestelmässä.

ALMAn (LVISA) ratkaisulla voidaan hallita niin erillisjärjestelmien tietoja kuin niiden kunnossapito:

Keskuslämmitysjärjestelmä, lämmönsiirtoverkosto
Vedenjakelu, putkistoverkosto varusteineen
Ilmanvaihtojärjestelmän laitteineen
Kiinteistön sähköjakelu keskuksineen ja johdotuksineen
Kaikkien edellisten järjestelmien ohjaus-, säätö-, valvonta- ja suojalaitteet

Ratkaisu teknisten kiinteistöjen tiedonhallinnan haasteisiin


ALMA sopii omaisuudenhallintaan kaikille organisaatioille, joille on tärkeää varmistaa teknisesti edistyneiden kiinteistöjen käyttövarmuus, arvon säilyminen, käyttökulujen hallinta, kunnossapito ja elinkaari edistyneen tiedonhallinnan avulla.

Taustamme on vahvasti teollisuudessa ja tuotamme kokonaisvaltaisen kiinteistöjohtamisen ratkaisuja esimerkiksi:

  • Prosessi- ja valmistavaan teollisuteen
  • Energia-alalle
  • Elintarvikealalle
  • Metsäteollisuuteen
  • Vedenkäsittelyyn
  • Huolto- ja palveluliiketoimintaan
  • Projekti- ja insinööritoimistoille

Ota yhteyttä!

Jos haluat tutustua tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään, kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot