Toiminnanohjausjärjestelmä energia-alalle

Energiatoimiala on voimakkaassa muutoksessa. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaikuttaa voimakkaasti energian tuotantomuotoihin ja -tapoihin. Keskitetyssä energiatuotannossa etsitään aikaisempaa hiilineutraalimpia tuotantotapoja, mutta toisaalta osa tuotannosta hajaantuu samanaikaisesti entistä pienempiin yksiköihin. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja liikenne sähköistyy. Tämä tuo väistämättä monia uusia elementtejä ja kehitystarpeita energiayhtiöiden liiketoimintaan.

Vitec ALMA on toiminut yhteistyössä energiatoimialan yritysten kanssa jo vuosikymmeniä. ALMA® toiminnanohjausjärjestelmämme on teknisen alan suunnitteluun, kunnossapitoon, dokumentaatioon ja projektinhallintaan monipuolisesti soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä.

ALMA® tarjoaa monimutkaisen teknisen tiedon hallintaan yhden integroidun toiminnanohjausjärjestelmän.

Kuinka voimme auttaa energia-alaa?

Ratkaisujamme voidaan hyödyntää niin perinteisen energiatuotannon tehostamisessa kuin myös uusien energiaratkaisujen omaisuuden hallinnassa.

Ratkaisuillamme voit hallita ja jakaa kriittistä tietoa jo hankkeen esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Kun hankkeen suunnittelu- ja projektivaiheesta siirrytään omaisuuden käyttövaiheeseen, voidaan ratkaisujemme avulla pyörittää omaisuudenhallintaa ja sen toiminnanohjausta, mutta hyödyntää samalla myös projektin aikana syntynyttä tietomallia.

ALMAn avulla pidät hallinnoimasi sähköverkon kunnossa ja toimintavarmana.

Sähköverkon omaisuudenhallinta

ALMA toiminnanohjausjärjestelmällä otat haltuusi kaikki toiminnot ja prosessit, joita tarvitset sähköverkon fyysisen omaisuuden kuten voimalaitosten, siirtojohtojen, muuntajien ja muiden laitteiden hallintaan ja ylläpitoon koko verkon elinkaaren ajaksi.

ALMAn avulla integroit verkon kunnossapitoon, käytön optimointiin ja suunniteltujen huoltojen toteutukseen tarvittavan tiedon yhteen järjestelmään.

ALMAn avulla onnistuu muun muassa:

Kunnossapito

Suunnittele ja toteuta säännölliset kunnossapidon tarkastukset ja huoltotoimenpiteet laitteiden optimaalisen toimintavarmuuden ja kestävyyden varmistamiseksi.

Käyttösuunnittelu

Optimoi sähköverkon käyttö ja suunnittele verkko vastaamaan kysyntään tehokkaasti.

Seuranta ja valvonta

Valvo sähköverkon toimintaa, havaitse ja korjaa mahdolliset ongelmat ajoissa ja nopeasti.

Dokumentointi

Dokumentoi verkon ja sen laitteiden käyttöikä, huollot, korjaukset ja elinkaari. Ennakoi tiedon avulla tulevat toimenpiteet ja helpota päätöksentekoa.

Tiedonhallinta

Yksi integroitu järjestelmä, johon tallennat tiedot verkon komponenteista, niiden sijainnista, teknisistä tiedoista ja käyttöhistoriasta.

Ota yhteyttä!

Verkon elinkaarenhallinta auttaa energia-alan yhtiöitä varmistamaan energiaverkkojensa luotettavuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden, samalla kun voit ennakoida tulevia investointeja ja parannuksia.

Vitec ALMAn ratkaisuja voit hyödyntää monella eri tavalla energia-alan yrityksesi tiedonhallinnassa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot