Projekti- ja insinööritoimistot

Projekteissa syntyvä tiedon ja dokumentoinninhallinta, jakaminen, versiointi ja luovutus ovat keskeisiä tekijöitä projektiliiketoiminnassa. Projektiosapuolien täytyy päästä helposti tarvittavaan tietoon käsiksi turvallisesti milloin ja missä vain.

Ota yhteyttä

ALMAn ratkaisut mahdollistavat suurten tieto- ja dokumentaatiomäärien hallinnan ja versioinnin projekteissa ja näiden luovutuksen asiakkaalle. Järjestelmää voi hyödyntää suunnittelun keskitettynä tietokantana, dokumentoinninhallintajärjestelmänä tai sähkö- ja kenttäinstrumentointi-, automaatio- ja it-verkkosuunnittelujärjestelmänä. ALMAn ratkaisulla on mahdollista hoitaa myös asennusvalvonta, suunnittelutöidenhallinta sekä aikataulu- ja resurssisuunnittelu.

ALMAn avulla tehostat suunnittelua, teet siitä virheettömämpää ja tasalaatuisempaa sekä varmistat aikataulujen pitämisen.

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus projektien tiedon- ja dokumentaationhallinnasta ja tarjoammekin asiakkaiden projekteihin datamanager- sekä tiedonhallintapalveluita, joiden avulla projektien kokonaistehokkuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa.

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.