Projekti- ja insinööritoimistot

Projekteissa syntyvä tiedon ja dokumentoinninhallinta, jakaminen, versiointi ja luovutus ovat keskeisiä tekijöitä projektiliiketoiminnassa. Projektiosapuolien täytyy päästä helposti tarvittavaan tietoon käsiksi turvallisesti milloin ja missä vain.

ALMAn ratkaisut mahdollistavat suurten tieto- ja dokumentaatiomäärien hallinnan ja versioinnin projekteissa ja näiden luovutuksen asiakkaalle.

Järjestelmää voi hyödyntää:

suunnittelun keskitettynä tietokantana
dokumentoinninhallintajärjestelmänä
sähkö- ja kenttäinstrumentointijärjestelmänä
automaatio- ja it-verkkosuunnittelujärjestelmänä

ALMAn ratkaisulla on mahdollista hoitaa myös asennusvalvonta, suunnittelutöidenhallinta sekä aikataulu- ja resurssisuunnittelu.

ALMAn avulla tehostat suunnittelua, teet siitä virheettömämpää ja tasalaatuisempaa sekä varmistat aikataulujen pitämisen.

Miksi valita ALMA toiminnanohjausjärjestelmä projektitoimintaan?

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen työkalu projektitoiminnassa, koska se auttaa hallitsemaan resursseja, parantaa projektin tehokkuutta ja tarjoaa kokonaisnäkymän projektiin. ProjectALMAn avulla ratkaiset projektinhallinnan moninaiset haasteet.

Useat insinööritoimistot hallitsevat ALMA järjestelmän käytön. Yhä useammat hankkivat sellaisen myös omaan käyttöönsä. ALMAn käytöstä ON suunnittelutoimistoille useita etuja:

 

ALMAn tärkeimmät ominaisuudet prosessiteollisuuden toimialalle:

 

 • eri asiakasprojektit saadaan hoidettua koostetusti samassa paikassa
 • erilaiset asiakkaiden tunnuskäytännöt on mahdollista hallita laskentakaavojen ja varausnumeroiden avulla
 • erilaisten hierarkioiden luontimahdollisuus mahdollistaa erityyppisten asiakkuuksien mallintamisen
 • dokumentaation tekemiseen voidaan käyttää jo luotuja vakioraportteja sekä kaaviopohjia
 • muutostenhallinta on erittäin tehokasta
 • projektien seurantatyökalujen käyttö helpottaa projektin etenemän seurantaa ja tilanteen hallintaa
 • asennusvalvonta ja aikataulu- ja resurssienhallinta helpottuu
 • import-toiminnot mahdollistavat kaiken muista aineistoista löytyvän tiedon viennin sujuvasti järjestelmään
 • valmiiden rajapintojen käyttö helpottaa tiedonsiirtoa järjestelmien välillä
 • ALMA tukee monilta osin PSK-standardin mukaisia ratkaisuja esimerkiksi projektidokumenttien, putkistorekisterin, asennustyyppien jne. käytössä.
 • edellisissä projekteissa tapahtunut, järjestelmään luotu kehitys saadaan hyödynnettyä
 • ALMA tukipalvelun kautta tukea useisiin, jo muissa projekteissa selvitettyihin asioihin ja ratkaisumalleihin

Tiedon yhtenäistäminen

ProjectALMA auttaa yhdistämään projektin eri osapuolten tiedot yhteen järjestelmään. Se estää tiedon hajaantumista ja varmistaa, että tarvittava tieto on helposti saatavilla.

Prosessien tehostaminen

ProjectALMan avulla voit automatisoida monia manuaalisia tehtäviä ja se parantaa prosessien ja projektin tehokkuutta.

Resurssien hallinta

Projektitoiminnassa resurssit kuten työntekijät, aika ja materiaalit ovat avainasemassa. ProjectALMA auttaa resurssien käytön suunnittelussa, seurannassa ja hallinnassa.

Tiedon analysointi ja raportointi

ProjectALMA kerää yhteen suuren määrän tietoa projektin eri toiminnoista. Analysoimalla tietoa teet parempia päätöksiä ja tunnistat mahdollisia ongelmia projekteissa.

Kokonaisvaltainen näkymä

ProjectALMA tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän projektiin ja liiketoimintaan ja se on erittäin tärkeää isojen projektien hallinnassa ja onnistumisessa.

Liikkeelle voi lähteä vaikkapa suunnittelukoulutuksen kautta. ALMA koulutuksia on mahdollista varata tukipalvelumme kautta alma-tekninentuki@vitecsoftware.com. Koulutuksen kesto on sisällöstä riippuen yleensä 8-16 tuntia ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi 4 tunnin osissa.

Ota yhteyttä!

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus projektien tiedon- ja dokumentaationhallinnasta ja tarjoammekin asiakkaiden projekteihin datamanager- sekä tiedonhallintapalveluita, joiden avulla projektien kokonaistehokkuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa.

Katso yhteystiedot