Toiminnanohjausjärjestelmä kemianteollisuuteen

ALMA toiminnanohjausjärjestelmän ratkaisuja voit hyödyntää monilla tavoin kemianteollisuuden kunnossapidossa ja laitosten elinkaarenhallinnassa. Vitec ALMA on toiminut jo pitkään prosessiteollisuudessa ja koko sen ajan asiantuntijamme ovat myös kehittäneet järjestelmäämme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhdistä kemianteollisuuden prosessit, tiedonhallinta, kunnossapito ja ihmiset yhdeksi saumattomaksi omaisuudenhallinnan kokonaisuudeksi.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Alan osuus koko teollisuutemme tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuus työllistää kokonaisuudessaan noin 100 000 suomalaista. Investointeja kemianteollisuudessa tehdään noin miljardilla eurolla vuosittain.

Kemianteollisuudeksi luokitellaan Suomessa:

Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
Kemian perusteollisuus eli peruskemikaalien ja raaka-aineiden valmistus
Kemian tuoteteollisuus kuten lääketeollisuus ja muovi- ja kumiteollisuus

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä sopii kattavasti eri kemianteollisuuden yritysten omaisuuden elinkaarenhallintaan.

Miksi ALMA on hyvä toiminnanohjausjärjestelmä kemianteollisuudelle?

Kemianteollisuudessa on kolme tyypillistä piirrettä, joiden aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen ALMA toiminnanohjausjärjestelmä on erityisesti kehitetty.

Kemianteollisuudessa laitekannat ovat isot ja se vaatii suunnitelmallista ja tehokasta tiedon- ja omaisuudenhallintaa

● Kemianteollisuuden prosessit tapahtuvat suljetussa ympäristössä ja se asettaa isot vaatimukset henkilöturvallisuudelle, alueturvallisuudelle, prosessiturvallisuudelle ja ympäristöturvallisuudelle

● Kemianteollisuudessa prosessien täytyy pyöriä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa ja 365 päivää vuodessa. Se asettaa isot vaatimukset laitosten kunnossapidolle.

Laajan laitekannan, pitkien putkilinjojen ja kriittisten prosessien hallinta ei onnistu luotettavasti manuaalisesti, vaan omaisuudenhallintaan tarvitaan tehokasta tiedonhallintaa, ennakoivaa kunnossapitoa, onnistuneita investointiprojekteja ja tinkimätöntä turvallisuuden varmistamista. 
 
ALMA ratkaisee nämä haasteet auttamalla kemianteollisuuden laitosten toiminnanohjauksessa ja tiedonhallinnassa laitoksen koko elinkaaren ajan. ALMA koostuu viidestä valmiista tuotemoduulista, jotka konfiguroimme asiakkaillemme käyttövalmiiksi.

DocALMA

teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien ja tiedonhallinnan ohjelmisto

MaintALMA

kunnossapidon suunnitteluun ja johtamiseen

FieldALMA

sähkö- ja automaatiopiirisuunnitteluun ja tiedonhallintaan

ProjectALMA

hoitaa keskitetysti investointiprojektien tiedon- ja dokumentaationhallinnan

EhsqAlma

yhdistää ympäristön, työterveyden, työturvallisuuden ja laadunvalvonnan prosessit

Merkittävin saamasi hyöty on se, että ALMA auttaa kemianteollisuuden yrityksiä pitämään laitokset käynnissä ja hallitsemaan jatkuvia muutoksia, jotka ovat tyypillisiä pääomista ja investoinneista riippuvaisella toimialalla.

ALMAn ominaisuudet sopivat kemianteollisuuden laitoksen koko elinkaaren hallintaan:


Voit dokumentoida koko laitoksen tietokannaksi jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen
Voit lajitella laitoksen eri laitteet, prosessit, järjestelmät, henkilöresurssit ja laatu- ja turvallisuustoiminnot omiksi osioikseen
● Selkeän omaisuudenlajittelun avulla muodostat tietokantaan saumattomasti eheän järjestelmän koko laitoksesta
● Selkeästi kuvannetun ja dokumentoidun eheän järjestelmän avulla järjestelmän virheetön käyttö helpottuu eikä tieto siiloudu
● Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot on helpompi toteuttaa, kun koko laitos on selkeästi dokumentoitu
● Vikatiloihin reagointi nopeutuu, kun tieto löytyy ja tieto kulkee oikeille henkilöille esteettömästi.

● Jatkuvat tarpeelliset investointiprojektit ovat kannattavampia, kun toteutat ne laadukkaan ja ajantasaisen tiedon perusteella

Ota yhteyttä!

Pidä kemianteollisuuden yrityksesi tuotanto käynnissä ja hallitse jatkuvien investointiprojektien aiheuttamat muutokset. Tutustu tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään ja kysy esittely asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot