Metsäteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä

ALMA-toiminnanohjausjärjestelmän juuret ovat metsäteollisuudessa. ALMAn tarina alkoi metsäteollisuuden asiakkuuksilla ja siitä saakka metsäteollisuuden digitalisaatio on ollut toimintamme ydinpuuta. Metsäteollisuuden modernit tuotantolaitokset edustavat pitkälle vietyä teknologiaa ja automaatiota, joissa luotettavan tiedonhallinnan ja elinkaarenhallinnan merkitys korostuvat merkittävästi.

Vitec ALMA on metsäteollisuuden tarpeista syntynyt ja toimialan tämän päivän haasteisiin täsmällisesti vastaava toiminnanohjausjärjestelmä.

Niin mekaanisessa kuin kemiallisessakin metsäteollisuudessa tuotannon ja tuotanto-omaisuuden arvo on suuri. Tällaisella toimialalla laadukas toiminnanohjaus, tehokas tiedonhallinta ja toimiva kunnossapito ovat korostetun tärkeässä roolissa. Näillä asioilla voi merkittävästi vaikuttaa metsäteollisuutemme kilpailukykyyn.

Metsäteollisuuden kilpailukyky Suomessa perustuu korkeaan osaamiseen, pitkälle automatisoituun tuotantoon, lopputuotteen laatuun, suomalaisten toimijoiden luotettavuuteen ja hyvään maineeseen. Näistä tekijöistä syntyvät kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus, jotka pitävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyisenä.

Kilpailukyvyn ylläpitämisessä tiedonhallinnan, prosessien hallinnan, tuotannon optimoinnin ja ennakoivan kunnossapidon roolit korostuvat.

ALMA toiminnanohjausjärjestelmän avulla varmistat metsäteollisuuden yrityksen tuotanto- ja toimitusvarmuuden kattavasti yhdellä järjestelmällä.

Miksi ALMA sopii metsäteollisuuteen?

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä on markkinoiden laajin ratkaisu metsäteollisuuden teknisen tiedon dokumentointiin, hallintaan ja laitosten ja prosessien elinkaaren mittaiseen kunnossapitoon. Laajuutensa lisäksi ALMA integroituu vaivattomasti muihin järjestelmiin.

Sekä mekaanisessa että kemiallisessa metsäteollisuudessa nykyaikaisten laitosten automaatioaste on korkea ja materiaalivirta valtava.

Energian hinnan, raaka-aineen hinnan, ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden huomiointi vaativat metsäteollisuutta jatkuvasti arvioimaan toimintansa vaikutuksia ja siksi kehittämään toimintaansa.

Sopivalla toiminnanohjausjärjestelmällä edistät digitalisaatiota, optimoit raaka-aineen hyödyntämisen ja tuotantotehokkuuden yrityksessäsi.

ALMA toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet:

 • Voit dokumentoida koko laitoksen tietokannaksi jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen
 • Kaikki tiedonhallinnan lajit yhdessä järjestelmässä: laitoksen eri laitteet, prosessit ja järjestelmät
 • Sähkö- ja automaatiohallinnan suunnittelu, ylläpito ja kehitys
 • Tuo laitoksesi kaikki funktiot samaan järjestelmään ja muodosta eheä järjestelmä koko laitoksesta
 • Selkeästi dokumentoidun eheän järjestelmän avulla virheetön käyttö helpottuu eikä tieto siiloudu
 • Voit hallita isoja kokonaisuuksia ja poistaa raja-aitoja eri resurssiryhmien väliltä, ihmisten osaaminen ei siiloudu
 • Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot on helpompi toteuttaa, kun koko laitos on selkeästi dokumentoitu
 • Vikatiloihin reagointi nopeutuu, kun tieto löytyy ja tieto kulkee oikeille henkilöille esteettömästi.
 • Hallinnoi varastoa ja materiaalivirtoja kattavasti samassa järjestelmässä

ALMAn yksi merkittävimmistä vahvuuksista on se, että järjestelmä ei pakota sinua järjestämään toiminnanohjausta pelkäksi laitehierarkiaksi. ALMAn avulla voimme esittää laitoksesi toiminnan laitehierarkian, prosessihierarkian, kiinteistön, mekaanisten laiteiden tai putkistojen näkökulmasta. ALMAssa näiden teknisten osioiden välille voi muodostaa rajattomasti riippuvuuksia.

ALMAn metsäteollisuudelle sopivat moduulit

ALMA on teknisille aloille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu erilaisista valmiista moduuleista, jotka voit ottaa tarvittaessa käyttöön myös vaiheittain. 

Metsäteollisuuteen erityisesti sopivat moduulimme ovat:

DocALMA

Teknisen alan vaatimuksiin suunniteltu tiedon- ja dokumentaationhallintajärjestelmä. Voit dokumentoida kaikki tuotantolinjojen laitteet ja omaisuuslajit, prosessit ja myös sähköautomaatiotiedot.

MaintALMA

Moduuli teollisuuden kunnossapitoon ja mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Laajasti automatisoitujen metsäteollisuuden järjestelmien kunnossapito vaatii hyvää ennakointia tuotantovarmuuden parantamiseksi. Suunnittele huoltoreitit, tarkastustyöt ja optimoi huoltotoimet.

FieldALMA

Voit kehittää yrityksesi sähkö-, automaatio- ja it-tiedonhallintaa vaiheittain kohti hallittua ja integroitua kokonaisuutta. Sähkö- ja automaatiohallinnan suunnittelu, ylläpito ja kehitys onnistuu samassa järjestelmässä muun toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan kanssa.

Kokonaisratkaisu metsäteollisuusyrityksille


ALMA-toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitset laajoja kokonaisuuksia tuotanto-omaisuuspainotteisella toimialalla. Voit ottaa ALMAn moduulit käyttöön osana laajempaa toiminnanohjausta ja käyttöönotto voidaan tehdä vaiheittain.

ALMA on joustavasti skaalautuva ratkaisu kaikille mekaanisen metsäteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden yrityksille. 

Valitse ALMA, jos:

 • sinulla ei ole varaa menettää tuotantoa estettävissä oleviin laiterikkoihin
 • et halua menettää mainettasi ja luotettavuuttasi logistiikkaketjuja sotkevilla tuotantoviiveillä
 • ymmärrät ennakoivan ja optimoidun kunnossapidon merkityksen yrityksesi menestykselle

 

Ota yhteyttä!

Jos haluat tutustua tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään, kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot