Toiminnanohjausjärjestelmä prosessiteollisuuteen

ALMAn juuret ovat teollisuudessa ja sen elinkaarenhallinnassa. ALMAa on hyödynnetty jo vuosikymmenien ajan teollisuuden eri alueilla. Näiden vuosikymmenien ajan teollisuuden toiminnan tuntevat asiantuntijamme ovat koko ajan myös kehittäneet ALMAa - teollisuuden ehdoilla ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Vitec ALMAlle on kertynyt runsaasti syvällistä tietoa ja osaamista prosessiteollisuuden erityispiirteistä sekä omaisuudenhallintatarpeista.

Perinteisten prosessiteollisuuden toimialojen lisäksi olemme viime vuosina olleet mukana myös biotalouden sekä kiertotalouden projekteissa.

Toiminnanohjausjärjestelmä prosessiteollisuuteen

Prosessiteollisuudessa tehdään jatkuvasti piempiä ja suurempia investointeja, joissa syntyy valtava määrä tietoa. Valitettavan usein tuo arvokas tieto ei kuitenkaan siirry investoivan organisaation käytettäväksi. Vasta projektin jälkeen havahdutaan siihen, kuinka paljon uutta tietoa on syntynyt ja kuinka vajavaisesti se on dokumentoitu.

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää prosessiteollisuuden prosessit, ihmiset ja tiedonhallinnan yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. ALMA on prosessiteollisuuden ehdoilla kehitetty järjestelmä prosessiteollisuuden monimutkaisten toimintojen hallintaan ja kehittämiseen.

ALMAn tärkeimmät ominaisuudet prosessiteollisuuden toimialalle:

  • Prosessien hallinta yhdessä järjestelmässä
  • Tietojen keruu ja analysointi vaikka reaaliajassa
  • Varastonhallinta varaosille ja materiaalivirroille
  • Kustannustehokkuus: ajan säästö, hukan vähennys, prosessien optimointi
  • Laadunvalvonta ja dokumentointi
  • Esteetön tiedonkulku eri prosessien ja osastojen välillä

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden tiedon elinkaarenhallinnassa projekteissa, kunnossapidossa, tuotannossa sekä muissa työprosesseissa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot