Tuotteet

Organisaatioilla on usein käytössään lukuisia sovelluksia ja erilaisia tietojärjestelmiä. ALMA tarjoaa monimutkaisiin tietosaarekkeisiin yhden integroidun järjestelmän, joka kattaa sisäänsä kaiken tarvittavan. ALMAn kanssa tiedokulku on varmistettu tehokkaasti, turvallisesti ja nopeasti.

Tuotteet Ota yhteyttä

Valjastetaan tieto kilpailukyvylle

ALMA-palvelut kattavat niin projektien ja kunnossapidon teknisen dokumentaation kuin tiedonhallinnan menettelyiden konsultoinnin, ohjelmistojen käyttöönoton, ylläpidon, kehityksen, koulutuksen ja tuen. Pitkään kokemukseemme perustuen teemme myös kunnossapidon prosessi-, nykytila- sekä järjestelmäkartoituksia. Niiden avulla pystymme antamaan sinulle käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia sekä tarjoamaan erilaisia kehitysvaihtoehtoja.

Varmistetaan yhdessä kilpailukykysi. ALMA takaa, että tuotantolaitoksesi elinkaaren aikana syntynyt korvaamaton tieto ja osaaminen eivät katoa, vaan ne ovat yhdessä järjestelmässä kaikkien sitä tarvitsevien käytössä reaaliaikaisesti!

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -kunnossapitoratkaisut teollisuuteen

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.