Vitec ALMAn asiakkaat luottavat laatuun ja ammattitaitoon

Vitec ALMA selvittää jatkuvasti asiakkaidensa tyytyväisyyttä tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Toukokuussa 2021 tehtiin laajempi asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksissa korostuvat Vitec ALMAn asiantuntemus, toiminnan laatu ja luotettavuus sekä edistyksellisyys.

Vitec ALMA selvittää jatkuvasti asiakkaidensa tyytyväisyyttä tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Toukokuussa 2021 tehtiin laajempi asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksissa korostuvat Vitec ALMAn asiantuntemus, toiminnan laatu ja luotettavuus sekä edistyksellisyys.

Vitec ALMA kerää säännöllisesti asiakaspalautetta. Sen pohjalta tuotteita ja palveluja sekä toimintaa kehitetään jatkuvasti paremmiksi. Palautetta kerätään muun muassa koulutustilaisuuksissa, asiakastapaamisissa, projekteissa sekä laajemmilla asiakastyytyväisyyskyselyillä. Hyvä ja jatkuvasti paremmaksi kehittyvä asiakaskokemus on eräs tärkeimmistä yrityksen tavoitteista.

Asiakaspalautteen avulla kehitämme toimintaamme entistä tehokkaammaksi ja asiakkaitamme paremmin palvelevaksi. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen lisäksi palaute vaikuttaa myös meidän laajempiin strategiasuunnitelmiimme. Meillä on vahva näkemys tulevaisuudesta ja asiakaspalautteen avulla saamme strategian rakentamiseen entistä vahvemman perustan, kertoo Vitec ALMAn varatoimitusjohtaja Niko Pahkala.

Toukokuun laajempaan asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin runsaasti vastauksia kaikilta Vitec ALMAn toimialoilta sekä eri kokoisilta yrityksiltä.

ALMA mukana pandemian hallitsemisessa
Korona-aika on korostanut Vitec ALMAn ohjelmistopalvelujen merkitystä heidän asiakkaidensa liiketoiminnalle. Kiitos ALMAn sovellusten, erilaisten suunnittelua, työntekoa ja tuotantoa koskevien päätösten ja suunnitelmien teko on ollut mahdollista toteuttaa turvallisesti. Tarvittaessa se on onnistunut ilman fyysisiä tapaamisia. Pandemian hallinnan kannalta tämä on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä korona-aika näkyy ainakin siinä, että Vitec ALMAn laaja ja joustava palvelukokonaisuus saa kiitosta asiakkailta. ALMA näyttää kyselynkin perusteella parantavan asiakkaidemme liiketoiminnan kokonaisuudenhallintaa selvästi, huomauttaa Pahkala.

Vitec ALMAn henkilöstöön pandemia on vaikuttanut siten, että entistä suurempi osa ihmisistä on tehnyt töitään etänä. Toimistoilla on työskennelty turvavälit muistaen ja kasvomaskeja on käytetty aina tarpeen mukaan.

Vitec ALMAn henkilöstölle kiitosta
Maailma ei ole koskaan valmis ja myös ALMAssa on siksi edelleen kehitettävää. Ympäristö ja tilanteet ympärillämme muuttuvat jatkuvasti. Tähän jatkuvaan kehitystyöhön asiakastyytyväisyyskysely toi uusia ajatuksia ja vahvisti myös useita yrityksen omia etukäteisoletuksia.

Erityisen ilahtunut olen siitä, että henkilöstömme osaaminen, asiantuntemus ja toiminta saa asiakkailtamme todella paljon kiitosta. Meillä on koossa hyvä porukka, joka täydentyy jatkuvasti uusilla ja onnistuneilla rekrytoinneilla. Vanhemmat almalaiset ovat saaneet erittäin hyvin siirrettyä laatua ja ystävällisyyttä korostavan toimintakulttuurimme eteenpäin uusille almalaisille. Se lupaa hyvää myös tulevaisuuden kannalta, toteaa Pahkala.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Unsplash.com