Vitec ALMA panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin

Ihminen on onnellinen ja tehokas silloin, kun asiat ovat hyvin sekä töissä että kotona. Vitec ALMA tähtää henkilöstönsä hyvinvoinnissa juuri tällaiseen laaja-alaisempaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Vitec ALMA Oy:ssä työskentelee parikymmentä henkeä. Valtaosa heistä asuu Kokkolan seudulla, mutta yrityksellä on toimistot myös Raahessa ja Helsingissä. Suurin osa yrityksen henkilöstöstä on tuote- ja ohjelmistokehittäjiä. Myös myyjät ovat merkittävä henkilöstöryhmä, ja aika moni ALMAlainen tekee myyntityötä myös oman päätoimenkuvansa ohella.

- Työnantajan tehtävä on tarjota henkilöstölleen mahdollisimman hyvät työkalut, työympäristö ja yhteisö, jossa työnteko tapahtuu luovasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Ihmisten koteihin työnantajalla ei ole asiaa, mutta hyvä työnantaja voi tukea myös henkilöstönsä vapaa-ajan hyvinvointia, toteaa Vitec ALMAn henkilöstöasioista vastaava Tanja Latomaa.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivan ihmisen kunto on parempi, mieli virkeämpi, työntehokkuus parempi ja myös sairauspoissaolojen määrä on vähäisempi.

Riittävästi unta ja oikeanlaista ravintoa

ALMAlla henkilöstön hyvinvointia seurataan jatkuvasti. Vuonna 2019 alkanut työhyvinvointiprojekti on muuttunut osaksi yrityksen toimintaa ja jatkuu edelleen. Projektin aikana on kartoitettu henkilöstön hyvinvointia sekä työssä että vapaa-ajalla.

- Jos ihmisen yöunet jäävät esimerkiksi säännöllisesti liian lyhyiksi tai nukkuminen on jatkuvasti katkonaista, näkyy se nopeasti ihmisen kaikessa elämisessä ja tekemisessä. Sekä uniongelmaisille että koko muullekin henkilöstölle hankimme viime jouluna Vitec ALMAn puolesta Tempur-tyynyt. Eiväthän ne yksistään tietenkään kaikkien uniongelmia ratkaise, mutta ovat kuitenkin osa ratkaisua, uskoo Latomaa.

Myös oikeanlainen ja terveellinen ravinto on keskeinen tekijä ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta.

Latomaa toteaa, että henkilöstöön panostava työnantaja laittaa kaikki työhön liittyvät asiat mahdollisimman hyvään kuntoon.

- Työllä on suuri merkitys ihmisen kokonaishyvinvointiin. Työvälineiden, toimitilojen ja toimintatapojen on oltava sellaisia, että ne mahdollistavat helpon, vaivattoman ja luovan työntekemisen.

- Konkreettisena parannuksena hankimme Kokkolan toimistoomme erityiset äänieristetyt puhelinkopit, jotta yksittäinen puhelimessa puhuja ei häiritse kaikkia avokonttorissa työskenteleviä. Kopit on otettu aktiiviseen käyttöön ja niistä on saatu paljon positiivista palautetta, hän kertoo.

Koronaan on varauduttu, mutta ei ole panikoitu

Korona on näkynyt Vitec ALMAn henkilöstön työnteossa lähinnä siten, että suuri osa ihmisistä on tehnyt etätöitä jo maaliskuusta alkaen. Koronatilanne on ollut varsinkin Kokkolassa ja Raahessa hyvin rauhallinen, joten varsinaista etätyökehotusta ei ole työnantajan puolesta tarvinnut antaa.

- Yhdessä päätettiin siirtyä etätöihin ja suurin osa on etänä tehnytkin, mutta konttorilla on ollut mahdollista työskennellä halutessaan. Käsidesiä on kaikkialla ja turvaetäisyyksiä on ollut helppoa pitää, sanoo Kokkolan toimistolta ja sen äänieristetystä puhelinkopista tavoitettu Latomaa.

Koronan toisesta aallosta ei kukaan vielä nyt tiedä mitään varmaa. Vitec ALMAlla seurataan tilannetta jatkuvasti ja muutetaan suosituksia ja käytäntöjä, jos tarvetta ilmenee.