Sinkkitehdas otti MaintALMAn käyttöönsä

Sinkkitehdas tarvitsi uuden kunnossapitojärjestelmän. Valituksi tuli MaintALMA-moduuli muun muassa aikaisempien ALMA-kokemusten, järjestelmän käytettävyyden ja kehitysmahdollisuuksien vuoksi.

Sinkkitehtaalla tuli ajankohtaiseksi kunnossapitojärjestelmän uusiminen. Valmistelutyön jälkeen MaintALMA-järjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2021. Kaikki vanhan järjestelmän tietosisältö piti siirtää ja konvertoida uuteen kunnossapitojärjestelmään. Siirrettäviä tietoja olivat muun muassa laitehierarkia, laitepaikat ja kaikki laitetiedot, avoinna olevat työt sekä työhistoria viiden vuoden ajalta. Järjestelmään piti vielä siirtää ennakkohuoltotyöt, dokumenttilinkit, varaosat, nimikkeet ja varaosalinkit sekä erilaiset resurssitiedot. Lisäksi kaikki käytössä olevat integraatiot muihin järjestelmiin tuli rakentaa ALMAan.

Odotukset olivat kovia, mutta niihin on Vitec ALMAn puolelta onnistuttu vastaamaan. Työprosessit ovat kehittyneet ja kunnossapitojärjestelmän odotetaan vastaavan kehitystarpeisiin. Uusi kunnossapitojärjestelmä tulee varmasti maksamaan itsensä parantuneena tehokkuutena takaisin.

Visuaalisempi ja helpommin hahmotettava järjestelmä

Sähköautomaatiosuunnittelussa ja -dokumentaatiossa sinkkitehdas on hyödyntänyt ALMAa jo yli 10 vuoden ajan. Pitkä asiakkuus vaikutti myönteiseen päätökseen myös kunnossapitojärjestelmän valitsemisessa.

MaintALMA-järjestelmän avulla on saatu tehokkaammin käyttöön projektinhallinnalle tärkeät Gantt-kaaviot sekä uudet ja havainnollisemmat dashboardit. Järjestelmä on edeltäjäänsä visuaalisempi, joten muun muassa tehtävien ja varaosanimikkeiden yhteyteen voi liittää myös kuvia ja videoita. Lisäksi laitehierarkia on nykyisin aikaisempaa visuaalisempi, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa.

Uusina ominaisuuksina on saatu mukaan “pienriski-” ja “juuri-syy-arvioinnit” sekä KPI-laskentaan liittyviä ominaisuuksia. Aikaisemmin nämä tiedot täytyi koostaa itse, mutta nyt tiedot saadaan järjestelmästä automaattisesti. Järjestelmän hyötyjä ei ole vielä edes kaikkia keksitty, ja parannuksia ja uusia käyttökohteita syntyy jatkuvasti lisää käytön yhteydessä.

Kunnossapitojärjestelmään on jo suunniteltu jatkokehityskohteita, kuten omien ja ulkopuolisten palveluntarjoajien työtuntien ja materiaalien kirjauksen käyttöönotto. Myös monia dokumenttien hallintaan liittyviä kehitystarpeita on myös suunnittelussa. Järjestelmän kehitys on jatkuva prosessi, joka mukautuu käyttäjien tarpeisiin ja mahdollistaa jatkuvan parantamisen.

Koronaa, koulutusta ja kunnossapitoa

Projektin toteutus ja käyttöönotto tapahtuivat kaikki enemmän tai vähemmän koronakurimuksen keskellä. Se ei kuitenkaan prosessia paljoa hidastanut. Suurin osa tapaamisia oli projektissa mukana olevien ihmisten välillä kasvokkain. Yhteydenpito muihin tapahtui kuitenkin Teamsin välityksellä.

Koolla oli kohtuullisen pieni porukka, joten turvallisuudesta pystyttiin huolehtimaan myös kasvokkain. Järjestelmän käyttöönottokoulutus tapahtui Teamsin kautta, ja se oli jo paljon haastavampaa. Kaikista käyttökoulutuksista saatiin kuitenkin käyttöön tallenteet, jotka ovat pysyvästi kaikkien järjestelmän käyttäjien katsottavissa. Sieltä löytyvät ohjeet ja vinkit, jos kaikkea ei heti muista.

Kaikki yrityksen kunnossapitoon liittyvät tapahtumat kirjataan nykyään järjestelmään. Jo lähes 2/3-osaa yrityksen henkilöstöstä on käynyt tekemässä kirjauksia järjestelmään.