Luotettava omaisuudenhallinta näkyy yrityksen tuloksessa

Luotettava omaisuudenhallinta varmistaa, että yrityksen tuotantokriittinen omaisuus on kunnossa sen koko elinkaaren ajan. Omaisuudenhallintajärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta, tietoturvaa ja varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden.

Yrityksen kaiken omaisuuden pitää olla luotettavasti dokumentoituna ja helposti saatavilla. Aivan erityisesti vaatimus koskee yrityksen tuotanto- tai liiketoimintakriittistä omaisuutta. Tämä on nykyään mahdollista saavuttaa vain toimivan omaisuudenhallintajärjestelmän avulla. Kun yritys hallitsee omaisuuttaan tehokkaasti ja fiksusti, se pystyy ennakoimaan investointitarpeensa tulevaisuudessa. Yritys tuntee omistuksessaan olevan pääoman yksityiskohtaisemmin ja tietää myös sen hyödyntämispotentiaalin paremmin.

"Yrityksen henkilökunnan pitää osastosta tai sijaintipaikasta riippumatta päästä käsiksi itselleen tärkeään ja ajantasaiseen tietoon helposti. Toisaalta kaikki tieto ei saa eikä sen tarvitse olla kaikkien saatavilla. Kun yrityksen omaisuus on oikealla tavalla tietoturvallisesti dokumentoitu ja hallittu, tuo se mukanaan tehokkuutta ja turvallisuutta. Näin myös yrityksen omaisuudesta saadaan joka hetki paras hyöty irti", muistuttaa Niko Pahkala Vitec ALMAlta.

Kenen hallussa yrityksen kriittinen tieto on?

Omaisuudenhallinta ei muutu yrityksessä tehokkaaksi ja luotettavaksi itsestään. Sudenkuoppia ja kompastuskiviä riittää, mutta ne voidaan myös välttää oikealla suunnittelulla.

Jos yrityksen omaisuutta ja sen hallintaa ei mietitä pitkänäköisesti ja yrityksen strategisesta näkökulmasta, syntyy yleensä ongelmia. Helposti ajatellaan, että firman bisnekset sujuvat yhtä hyvin tulevaisuudessakin.

"Tällöin ei usein mietitä, mistä kaikesta yritys vastaa, missä yrityksen kriittistä tietoa säilytetään ja kuinka sitä hallinnoidaan. Tai millaisia riskejä ja haasteita yritys voi kohdata, jos liiketoiminnan kannalta kriittinen tieto kävelee yksittäisten työntekijöiden mukana pois yrityksestä", hän muistuttaa.

Perusasioiden on oltava kunnossa ennen tekoälyprojektin aloittamista

Ensin on laitettava yrityksen omaisuudenhallinnan perusasiat kuntoon.

"Yrityksen lähtötilanteesta ja omaisuudenhallinnan kypsyystasosta riippuu, onko juuri nyt oikea hetki miettiä lisäpanostuksia esimerkiksi AI- (Artificial Intelligence) tai Bigdata-hankkeisiin. Jos ylläpidettävän omaisuuden perustiedot ovat vielä hajanaisesti hallittuja ja tapahtumia kirjataan järjestelmiin vaihtelevan puutteellisesti, eivät esimerkiksi AI- tai Bigdata-asiat saa olla prioriteettilistan kärjessä", toteaa Pahkala.

Yrityksen oma tilanne, toimintaprosessit ja toimintatavat on siis tunnettava hyvin. Silloin omaisuudenhallinnan kehittämisestä saadaan kaikki mahdollinen hyöty parhaiten irti.

Läpinäkyvyyttä, systemaattisuutta ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista

Yrityksillä voi olla monenlaista omaisuutta: fyysistä (esimerkiksi rakennuksia, koneita, laitteita ja järjestelmiä) tai immateriaalista (kuten ohjelmistoja, osaamista, toimintamalleja ja tietoja). Jos yritys haluaa pitää huolta omaisuudestaan ja saada tätä kautta sekä pitkän että lyhyen aikavälin hyötyjä ja tehokkuutta toimintaansa, kannattaa toiminnan tueksi ottaa omaisuudenhallintajärjestelmä.

"Läpinäkyvyys, systemaattisuus, toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen,viranomaismääräysten noudattaminen ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen ovat muutamia tyypillisiä ajureita omaisuudenhallinnan ja järjestelmien kehittämisen taustalla", Niko Pahkala listaa.

Skaalautuva omaisuudenhallintajärjestelmä kasvaa yrityksen tarpeiden mukana

ALMA-tietojärjestelmällä voidaan ratkaista laajasti omaisuudenhallinnan, toiminnanohjauksen, päivittäisjohtamisen, kunnossapidon, tiedonhallinnan, suunnittelun ja projektoinnin haasteita.

"Ratkaisujamme voidaan hyödyntää omaisuudenhallinnassa yritysten eri kehitysvaiheissa. ALMA on myös skaalautuva, joten sillä voidaan kehittää yritysten toimintaa pitkäjänteisesti. Merkittävä etu onkin se, että kaikki omaisuudenhallinnan osa-alueet voidaan tuoda samalle alustalle ja luoda niistä integroitu ja älykäs kokonaisuus", hän kertoo.

Toiminnanohjaus sekä töiden- ja tapahtumienhallinta voidaan kohdistaa ALMAssa juuri tiettyyn hallittuun omaisuuteen.

"ALMA tarjoaa toimivan ratkaisun elinkaarenhallintaan. Sillä voidaan merkittävästi tiivistää yrityksen eri funktioiden – esimerkiksi tuotannon ja kunnossapidon - välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa."

Kysy lisää
Niko Pahkala, niko.pahkala(at)vitecsoftware.com