Lämpöä ja vihreää sähköä ALMAn tukemana

Sähköyhtiö tuottaa lämpöä ja jäähdytystä pääkaupunkiseudulle sekä sähköä asiakkailleen eri puolille Suomea. Yhteistyö ALMAn kanssa alkoi vuonna 2016 yksittäisistä projekteista ja on siitä merkittävästi laajentunut.

Energiakonserni tuottaa lämpöä, jäähdytystä ja sähköä asiakkailleen. Yritys on lähitulevaisuudessa muuttumassa suurelta osin tuuli- ja aurinkosähköyhtiöksi. Vuoden 2025 loppuun mennessä yhtiön uuden sähköntuotantokapasiteetin määrä on 1300 megawattia ja sähköntuotannosta yli 90 % päästötöntä.

Yhteistyö ALMAn kanssa alkoi vuonna 2016, jolloin ALMAsta tuli konserniin kuuluvan voimalaitoksen projektikohtainen dokumenttienhallintaohjelmisto. Vuonna 2018 ALMA otettiin käyttöön lämpöakkuprojektissa. Teknisen dokumentaation hallintajärjestelmien tarjoajat kilpailutettiin vuonna 2019 ja Vitec ALMA voitti kilpailutuksen.

ALMA sai kiitosta erityisesti hyvästä tietoturvastaan, joustavuudestaan ja kyvystään hallinnoida eriroolisia käyttäjiä, olivat he sitten konsernin sisältä tai ulkopuolelta.

ALMA sopii suurille käyttäjämäärille

ALMAsta tuli vuoden 2019 EU-kilpailutuksen jälkeen koko konsernin dokumenttienhallintajärjestelmä. Konsernin käytössä on useampia erillisiä ALMA-järjestelmiä, sillä konsernin ja sen tytäryhtiöiden toiminnotkin ovat erilaisia. Esimerkiksi sähköverkko ja lämpövoimalaitokset tarvitsevat omanlaisensa järjestelmän. Viimeisimmät paikat, joissa järjestelmä on otettu käyttöön, löytyvät vesivoimalasta sekä tuulivoimapuistosta.

ALMAlla on 350 käyttäjää konsernissa sekä 600 käyttäjää 80 eri yhteistyökumppanin kautta. Käyttäjähallinta on keskeinen ominaisuus järjestelmässä. Järjestelmä kehittyy jatkuvasti yhteistyössä Vitec ALMAn kanssa, ja uusia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

Hyvä tietoturva ja joustavuutta

Tietoturva on konsernille olennaista tietojärjestelmissä. Järjestelmän on kyettävä joustamaan tilanteiden muuttuessa, mutta tietoturvan on oltava kunnossa suuresta käyttäjämäärästä huolimatta. Järjestelmässä olevien dokumenttien määrä on valtava. Dokumentteja on satojatuhansia, jotka on nyt saatu määrämuotoisina tietokantaan. ALMAn hakupalvelut toimivat hyvin ja sen integraatiot muihin ohjelmistoihin ovat toimivia.

Yritykselle ympäristöasiat ovat tärkeitä. Tuotantomuodon ohella tärkeää on laitteiden ja laitteistojen oikea-aikainen huolto ja mahdollisimman pitkä elinkaari. Energiateollisuus on perinteisesti ollut suuri päästöjen aiheuttaja, mutta tilanne on muuttunut viime vuosina paljon. Vanhoja voimaloita suljetaan ja uutta päästötöntä energiatuotantoa rakennetaan jatkuvasti lisää. Laitteiden elinkaarenhallinta on yksi tekijä, jolla päästöjä voidaan pienentää ja tuotantoa tehostaa. ALMAn tietojärjestelmä tukee näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tulevat myös energiatehokkaat lämpöpumput ja sähkökattilat. Kaikki polttaminen vähenee ja lämmöntuotanto sähköistyy. Tulevaisuudenvisio ovat pienoisydinvoimalat, jotka eivät ole enää pelkkä villi ajatus vaan mahdollisesti todellisuutta jo lähivuosikymmeninä.