Kuinka digivalmis sinun yrityksesi on?

Tehokas omaisuuden- ja tiedonhallinta vaativat moderneja ja joustavia järjestelmiä, joissa laadukas tieto liikkuu verkoston jäsenten välillä. Digitalisoituneessa maailmassa tieto on kaikki kaikessa. Käytettyä autoa ostettaessakin olisi hyvä tietää mahdollisimman paljon sen huoltohistoriasta. Tietojärjestelmää hankittaessa asiakkaan tiedontarve on vielä paljon suurempi.

ALMA Consulting Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä kertoi syyskuun alussa salilliselle ALMAn asiakkaita ja yhteistyökumppaneita yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Jo 32 vuoden ikään ehtinyt yritys järjesti 6.-7.9. ALMA-päivät Kokkolassa jo 27. kerran.

"ALMAlla ja sen asiakkailla menee hyvin. Sekä yrityksemme liikevaihto että -voitto ovat kasvaneet viime vuodesta. Samalla ohjelmistomme ja palvelumme ovat jatkuvasti kehittyneet. Siitä suuri kiitos kuuluu teille asiakkaille, jotka olette haastaneet meitä jatkuvasti parempiin suorituksiin", kiitteli Nissilä asiakkaitaan Kokkolan Villa Elbassa.

ALMAn palveluista hän mainitsi erityisesti ohjelmistojen käyttöönottoa helpottavan datamanageri-palvelun. Siinä ALMAn asiantuntija menee määrätyksi ajaksi asiakkaan luokse varmistamaan, että projektin alku sujuu mutkattomasti. Lisäksi asiakkaille on tarjolla etäkoulutuksia ja vielä tämän vuoden loppupuolella avataan asiakkaiden käyttöön myös erityinen ALMA-palvelukeskus.

Kuluttajat ovat jo valmiita digitalisaatioon

Omaisuudenhallinnan tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä ovat Nissilän mukaan väestön vanheneminen, osaamisen ja koulutuksen merkityksen kasvu, käyttökokemuksen korostuminen, tiedon määrän jatkuva kasvu sekä kestävä kehitys.

"Asiakkaat osaavat vaatia yrityksiltä paljon aikaisempaa enemmän. Samalla viranomaisten vaatimukset yrityksille ovat kiristyneet. Esimerkiksi mediassa ja liikenteessä nämä vaatimukset ja digitalisaatio on jo otettu mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Useilla teollisuuden aloilla sekä rakentamisessa ja kiinteistöpuolella ei sen sijaan olla vielä täysin herätty vaadittaviin muutoksiin. Usein kuluttajat ovat jo paljon valmiimpia digitalisaatioon kuin yritykset ja yhteisöt", totesi Nissilä.

Robotiikka ja tekoäly vaativat laadukasta tietoa

ALMAn tarjoama omaisuudenhallinnan alusta sopii kaikille toimi- ja teollisuudenaloille.

"Siinä on toimivat rajapinnat organisaatioiden muihin tietojärjestelmiin", vakuuttaa Nissilä.

Vaikka ihmiset vaihtuvat yrityksessä, pysyy kriittinen tieto kuitenkin yrityksen hallussa. Kaikkea ei tarvitse rakentaa valmiiksi kerralla vaan kehityspolku voi viedä perille myös pienemmissä paloissa ja vähitellen.

"Robotiikka ja tekoäly (AI) lisääntyvät kaikilla toimialoilla ja vaativat tiedonlaadulta paljon. Robotti ei vieläkään ymmärrä kovin hyvin vinkkejä tai puutteellista dataa. Siksi tiedon on oltava hyvin laadukasta. Tiedon on myös löydyttävä tietokannasta, jotta se on kaikkien verkoston osien – ihmisten ja robottien - käytettävissä reaaliaikaisesti 24/7", Juha Nissilä muistuttaa.