Helen: Lämpöä ja vihreää sähköä ALMAn tukemana

Helen tuottaa lämpöä ja jäähdytystä pääkaupunkiseudulle sekä sähköä asiakkailleen eri puolille Suomea. ALMAn kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2016 yksittäisistä projekteista ja on laajentunut siitä merkittävästi.

Helen on energiakonserni, joka tuottaa lämpöä, jäähdytystä ja sähköä asiakkailleen. Yritys on lähitulevaisuudessa muuttumassa hyvin pitkälti tuuli- ja aurinkosähköyhtiöksi. Vuoden 2025 loppuun mennessä Helenin uuden sähköntuotantokapasiteetin määrä on 1300 megawattia ja sähköntuotannosta yli 90 % päästötöntä.

”Yhteistyömme ALMAn kanssa alkoi vuonna 2016, jolloin ALMAsta tuli Helsingin Salmisaaren voimalamme projektikohtainen dokumenttienhallintaohjelmisto. Vuonna 2018 ALMA otettiin samaan käyttöön Helsingin Mustikkamaan alle rakennettuun lämpöakkuprojektiin. Kilpailutimme teknisen dokumentaation hallintajärjestelmien tarjoajat vuonna 2019 ja Vitec ALMA voitti tuo kilpailutuksen”, kertoo Helenin digitaalinen energiajärjestelmä -yksikön päällikkö Janne Piispanen.

 

Janne Piispanen jakaa ALMAlle ruusuja erityisesti hyvästä tietoturvastaan, joustavuudestaan ja kyvystään hallinnoida eriroolisia järjestelmän käyttäjiä, olivat he sitten konsernin sisältä tai ulkopuolelta.

 

 

ALMA sopii suurille käyttäjämäärille

ALMAsta tuli vuoden 2019 EU-kilpailutuksen jälkeen yksittäisten projektien sijaan koko Helen-konsernin dokumenttienhallintajärjestelmä. Konsernin käytössä on useampia erillisiä ALMA-järjestelmiä, sillä konsernin ja sen tytäryhtiöiden toiminnotkin ovat erilaisia. Sähköverkko tarvitsee omanlaisensa järjestelmän ja lämpövoimalaitokset omansa. Viimeisimmät paikat, joissa järjestelmä on otettu käyttöön löytyvät Kymijoen vesivoimalasta ja tuulivoimapuistosta Pohjanmaalta.

”ALMAlla on 350 heleniläistä käyttäjää sekä 600 käyttäjää 80 eri yhteistyökumppanin kautta. Käyttäjähallinta on siksi keskeinen ominaisuus järjestelmässä. Järjestelmä kehittyy jatkuvasti yhteistyössä Vitec ALMAn kanssa. Kuulemme heiltä uusita mahdollisuuksista ja otamme uusia toiminnallisuuuksia käyttöön tarpeen mukaan”, toteaa Piispanen.

Hyvä tietoturva ja joustavuutta

Piispasen mukaan tietojärjestelmissä on Helenin kannalta olennaisinta tietoturva. Järjestelmän on kyettävä joustamaan tilanteiden muuttuessa, mutta tietoturvan on oltava kunnossa suuresta käyttäjämäärästä huolimatta.

”Järjestelmässä olevien dokumenttien määrä on valtava. Dokumentteja on satojatuhansia, jotka on nyt saatu määrämuotoisina tietokantaan. ALMAn hakupalvelut toimivat hyvin ja samoin sen integraatiot muihin ohjelmistoihimme”, jatkaa Piispanen.

Kestävää kehitystä: onko kohta pienoisydinvoimaloiden aika?

Tuuli- ja aurinkovoimaan panostavalle Helenille ympäristöasiat ovat tärkeitä. Tuotantomuodon ohella tärkeää on käytettyjen laitteiden ja laitteistojen oikea-aikainen huolto ja mahdollisimman pitkä elinkaari.

”Energiateollisuus on perinteisesti ollut suuri päästöjen aiheuttaja, mutta tilanne on muuttunut viime vuosina paljon. Vanhoja voimaloita suljetaan vauhdilla ja uutta päästötöntä energiatuotantoa rakennetaan jatkuvasti lisää. Laitteiden elinkaarenhallinta on tässä yksi tekijä, jolla päästöjä voidaan pienentää ja tuotantoa tehostaa. ALMAn tietojärjestelmä tukee meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa omalta osaltaan”, painottaa Piispanen.

Tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tulevat yhä suuremmalla volyymilla myös energiatehokkaat lämpöpumput ja sähkökattilat. Kaikki polttaminen vähenee ja lämmöntuotanto sähköistyy. Kiinnostava tulevaisuudenvisio ovat pienoisydinvoimalat. Ne eivät ole enää pelkkä villi visio vaan mahdollisesti todellisuutta jo lähivuosikymmeninä.

*****************

Helen-konserni

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä sen useat tytäryhtiöt. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon sekä asiakkaiden omaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen.