Elintarviketeollisuudessa ALMA on kunnossapidon ja laadun tae

Elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksessa voi olla satoja erilaisia laitteita, joista merkittävä osa on suoraan tekemisissä tuotantoprosessin kanssa. Siksi elintarvikeyrityksen koneiden on toimittava suunnitelmien mukaisesti ja ilman katkoja. MaintALMA on kunnossapidon tietojärjestelmä, joka pitää elintarviketeollisuuden rattaat pyörimässä.

Jokainen laitteen rikkoontumisesta johtuva katkos tai suunnittelematon huoltotyö näkyvät heti elintarvikeyrityksen tuloksessa. Kun koneiden ominaisuudet ja huoltohistoriat löytyvät MaintALMAsta, voidaan huollot, korjaukset ja laitteiden vaihdot tehdä suunnitelmallisesti ja hyvissä ajoin. Kunnossapito- ja laatujärjestelmään kertyneen tiedon pohjalta voidaan myös tehdä monia analyyseja ja johtopäätöksiä, joiden perusteella yrityksen tuotantoa voidaan tehostaa ja taloudellista tulosta parantaa.

MaintALMAan kertyvästä datasta saadaan ajettua ulos erilaisia Top 10 -vikalistoja, joiden perusteella yritys näkee, mikä on vaivannut mitäkin konetta ja milloin. Datan avulla voidaan hyvin tarkasti arvioida yksittäisen koneen huoltotarve ja myös huollon kestoaika. Näin tuotannon kannalta kriittiset koneet ovat mahdollisimman lyhyen aikaa poissa tuotantokäytöstä.

Kausituotteet luotettavasti markkinoille

Monilla elintarvikeyrityksillä on kesällä, syksyllä, talvella ja keväällä tuotannossa hyvin erilaisia kausituotteita, joissa hyödynnetään osittain erilaisia ja eri-ikäisiä tuotantokoneita. Useimmiten Top 10 -vikalistoille päätyvät nimenomaan tuotantolaitoksen vanhemmat ja eniten käytetyt laitteet. Kun tuotantolinjan koostumusta muutetaan, on hyödyllistä saada yksityiskohtaista tietoa jokaisen koneen kunnosta ja huoltohistoriasta. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, jotka voivat tapahtua kesken sesongin.

ALMAn avulla on mahdollista suoraviivaistaa kunnossapidon työprosesseja. Päällekkäiset kirjaukset saadaan pois, tietojen lisääminen ja päivittäminen on nopeampaa ja työprosessien läpinäkyvyys on parempi. Asentajat ja työnjohtajat ovat koko ajan selvillä siitä, missä tuotannossa milloinkin mennään.

Viranomaisviestintä vaivattomammaksi

Elintarvikeyrityksillä on tyypillisesti paljon viestintää viranomaisten suuntaan ja laitoksilla tehdään erilaisia tarkastuksia. Valvova viranomainen saattaa tarkastaa tuotantotilat lähes kuukausittain ja haluaa näin varmistaa, että kaikki on kunnossa. ALMAsta saa suoraan ja nopeasti tarvittavat raportit, jotka voi toimittaa eteenpäin viranomaisille. Myös erilaisten laatusertifikaattien voimassa pitämisessä on hyvä kunnossapitojärjestelmä ajankohtaisine tietoineen suuri etu.

Tuotantotiloissa tapahtuvien tarkastuskierrosten lisäksi ovat tietojärjestelmästä saatavat ja usein määrämuotoiset dokumentit hyvin hyödyllisiä. Niistä löytyy tietoja esimerkiksi eri prosessivaiheiden lämpötiloista, hygieniatasoista tai vaikkapa vaakojen vakauksista.

Tuotannon tyhjäkäynti pois

Kunnossapito- ja laatujärjestelmän hyödyt näkyvät elintarviketeollisuudessa aina lopulta myös tuotannon parantuneena tehokkuutena. Siis ainakin siinä tapauksessa, että järjestelmät toimivat, kuten niiden pitääkin. Selvää tietojärjestelmän rahallista hyötyä voi kuitenkin joskus olla vaikeaa ellei jopa mahdotonta laskea.

Tietojärjestelmäuudistuksen avulla voidaan tuotannosta poistaa päällekkäisiä töitä ja vähentää tuotannon tyhjäkäyntiä. Asentajilla on järjestelmän ansiosta enemmän aikaa tehdä asennuksia, huoltoja ja korjauksia, kun hitaisiin työkirjauksiin ei kulu turhaa aikaa. Töiden suunnittelua ja aikataulutusta sekä työnjohdon toimintaa voidaan selvästi tehostaa, kun tieto asentajien töistä ja töiden tilasta on lähes reaaliaikaista. Henkilöstö pääsee samalla tekemään mielekkäämpiä ja hyödyllisempiä asioita, kun työprosessit ovat aikaisempaa järkevämpiä ja suoraviivaisempia.

Jukka Manninen
Liiketoimintapäällikkö
Vitec ALMA Oy