Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teknisen alan ja erityisesti teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu tiedon ja dokumenttien hallintajärjestelmä. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Tiedonhallinta tarkoittaa yrityksen tapaa kerätä, organisoida ja hyödyntää dataa päätöksenteossa ja tuottavuuden tehostamisessa. Yrityksen onnistunut tiedonhallinta vaatii tiedonhallintastrategian ja nykyaikaisen tiedonhallintajärjestelmän.

Dokumentinhallinta eli organisaation sähköisen dokumentaation tiedonkeruu, tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen on myös olennainen osa onnistunutta tiedonhallinnan kokonaisuutta.

DocALMA on tehokas, suuretkin tietomäärät hallitseva ja myös kokonaisvaltaiseen omaisuuden elinkaarenhallintaan laajennettavissa oleva tiedonhallintajärjestelmä.

DocALMAn avulla yrityksesi tiedon- ja dokumentinhallinta voi olla osa laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää. ALMA-toiminnanohjausjärjestelmä koostuu erillisistä osioista eli moduuleista, joista voit koostaa juuri yrityksesi käyttöön sopivan kokonaisuuden. DocALMA on yksi moduuli tässä kokonaisuudessa. Voit ottaa tarvittaessa moduulit käyttöön myös vaiheittain.

Yhtenäistä yrityksesi tiedonhallinta

DocALMA on tehokas työväline suurtenkin tietomäärien hallitsemiseen. Ohjelmiston avulla organisaation tiedonhallinta yhtenäistyy. Saatavilla on aina ajantasaisin tieto sekä mahdollisuus dokumenttien muutoshistorian tarkastelemiseen.

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa voit hyödyntää ALMA-dokumentinhallintajärjestelmää projektipankkina. Projektipankin kautta voit jakaa tarjouspyyntömateriaalin ja dokumentaation sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voit myös helposti ajaa ulos kaikki tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittavan materiaalin.

DocALMA on laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia. Voit siis hyödyntää sitä tehokkaasti laajemmassa tiedon ja omaisuuden elinkaarenhallinnassa.

Syitä uudistaa yrityksesi tiedon- ja dokumenttienhallinta:

 • Keskitä kaikki tieto yhteen järjestelmään
 • Varmista, että tieto ei siiloudu
 • Varmista, että tieto ei ole henkilöistä riippuvaista
 • Varmista yksi yhtenäinen menettelytapa tietojen käsittelyyn
 • Nosta tietojärjestelmien käyttöastetta
 • Suurempi määrä parempaa tietoa säästää resursseja
 • Parempi tieto nopeuttaa päätöksentekoa
 • Nykyaikainen järjestelmä tukee tietoturvallista toimintaa 

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden tiedon elinkaarenhallinnassa projekteissa, kunnossapidossa, tuotannossa sekä muissa työprosesseissa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot

Miksi DocALMA?

Tiedonhallintaa teknisten alojen ja teollisuuden tarpeisiin

DocAlma on ALMA-toiminnanohjausjärjestelmään kuuluva dokumenttien hallinnan moduuli. Olemme suunnitelleet ALMAN pitkäaikaisessa yhteistyössä teollisuuden asiakkaidemme kanssa. Vahvan toimialatuntemuksemme perusteella tiedämme, että järjestelmämme vastaa ominaisuuksiltaan teknisten alojen tiedonhallinnan tarpeisiin.

DocALMA sisältää esimerkiksi seuraavat tiedon- ja dokumentinhallinnan kannalta olennaiset ominaisuudet: dokumenttien versionhallinta, dokumenttien vaivaton haku, dokumenttien oikeuksien hallinta, dokumenttien muutosten hallinta ja helppo käyttöliittymä (myös mobiilissa).

Pidä huolta koneista ja laitteista

DocALMA hallitsee koneisiin ja laitteisiin liittyvät tuotetiedot. Yhdestä paikasta löytyvät jatkossa esimerkiksi mitoitustiedot, varaosatiedot, rakennepiirustukset, asennuskuvat, manuaalit ja muut dokumentit, kone- ja laiterekisterit, viranomaismääräykset ja tarkastusraportit

ALMAn avulla voit yhdistää tuotetiedot ja kunnossapidon saumattomasti koneen ja laitteen elinkaaren hallinnaksi.

Hallitse monimutkaisetkin prosessit

ALMA hallitsee tehtaan prosessi- ja laitossuunnittelun mitoitustiedot sekä dokumentoinnin. Sen avulla tehtaan tärkeät tiedot saadaan koottua yhteen paikkaan. Kaikki tieto on hyödynnettävissä niin laitoksen kunnossapidossa kuin myöhemmin myös uusissa kehitysprojekteissa.

Ota tehokkaasti hallintaasi:

 • virtaus- ja PI- kaaviot
 • laite-, instrumentti-, venttiili-, linja- ja varusteluettelot
 • putkiluokat, venttiililuokat, tyyppipiirrustukset
 • prosessiselvitykset ja taselaskelmat
 • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
 • toimintaprosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
 • kustannusarviot
 • standardit ja viranomaisvaatimukset

Sähkö-, automaatiotiedot ja dokumentaatio haltuun

ALMAlla sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa voidaan kehittää vaiheittain. Projektin voi aloittaa rakenteellisesta ja riippuvuudet hallitsevasta dokumentaationhallinnasta ja päätyä aina tietokantapohjaiseen suunnitteluun asti.

Hallitsee teollisuusrakennukset ja talotekniikan tiedot

ALMA on teollisuuskiinteistöjen tiedonhallintaohjelmisto, eräänlainen moderni huoltokirja. Se tukee kiinteistön monipuolista käyttöä ja tehokasta kunnossapitoa.

Pidä hallussa IT-omaisuus ja verkot

ALMAlla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti ja helposti tuotantolaitoksen tai kiinteistön sekä viestintä- ja kaukovalvontaverkon rakenne ja riippuvuudet: verkkoarkkitehtuuri, runkokaapelit, valokuidut, atk ja verkkokaapit, kuitupaneelit, kytkennät ja portit.

IT-omaisuudenhallinta osana tiedonhallintaa

IT-omaisuudenhallinta (ITAM) tarkoittaa niitä toimintatapoja, joilla yritys hallinnoi IT-omaisuuttaan kuten tietoverkkojaan, erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja myös IT-laitteiden elinkaarta.

Liiketoiminnan digitalisaatio etenee. Samalla myös yrityksesi laite- ja ohjelmistoympäristö kasvaa ja muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. IT- ja tietoverkko-omaisuudenhallinta muuttuu jatkuvasti haasteellisemmaksi.

DocALMA mahdollistaa IT- ja tietoverkko-omaisuudenhallinnan ja siihen liittyvien tietojen keräämisen automatisoidusti yhteen paikkaan. DocALMAn avulla pääset eroon manuaalisen tiedonhallinnan työläydestä ja virhealttiudesta ja muodostat hyvän kokonaiskuvan yrityksesi verkkoympäristöstä.

Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa IT- ja verkkoarkkitehtuurin hallinta onnistuu eri tasoilla:

 • Liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri
 • Palvelimet, ohjelmistot ja versiot, vastuut, muistutukset
 • Verkot ja laitteet
 • Etäyhteydet
 • Ohjeistus ja dokumentaatio
 • Integraatiot ja riippuvuudet
 • Pääkäyttäjät ja tukipalveluvastuut, näiden palvelutasot sekä yhteystiedot

DocALMA sisältää kaikki tarvittavat osa-alueet kokonaisvaltaiseen IT- ja tietoverkko-omaisuudenhallintaan:

 • Laitteet, sovellukset ja ylläpitovastuut
 • Tietoliikenneverkko
 • Sanomat ja tietovirrat
 • Konfigurointitiedot
 • Dokumenttienhallinta
 • Häiriöt, töiden ja projektienhallinta

Kenelle ALMA® on tehty?

Ratkaisu teknisen tiedonhallinnan haasteisiin

Asiakkaitamme yhdistää halu ratkaista teknisen tiedonhallinnan haasteita ja siten kehittää toimintojaan kuten kunnossapitoa. ALMA toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty integroivaksi ohjelmistoratkaisuksi yhteiskunnan kannalta kriittisten toimijoiden tiedonhallintaan. Asiakkaamme ovat pääosin seuraavilta toimialoilta:

 • Energia-ala
 • Elintarvikeala
 • Huolto-ja-palveluliiketoiminta
 • Kiinteistöala
 • Projekti- & Insinööritoimistot
 • Prosessiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Metalliteollisuus
 • Veden käsittely
 • Metsäteollisuus

Tutustu tarkemmin toimialakohtaisiin ratkaisuihimme!

Katso toimialat --> 

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden tiedon elinkaarenhallinnassa projekteissa, kunnossapidossa, tuotannossa sekä muissa työprosesseissa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot