Blogi: ALMA kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan

ALMA on monipuolinen ohjelmisto, joka kehittyy jatkuvasti. Uusista ominaisuuksista suuri osa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

Miksi ohjelmistoja tehdään ja mitä asiakkaat niiltä toivovat? Ohjelmistoilla täytetään asiakkaiden kriittisiä tarpeita ja ratkaistaan heidän päivittäisiä ongelmiaan. Maailma ympärillämme muuttuu, joten myös ohjelmistojen kehitystyön on oltava jatkuvaa ja pitkäjänteistä.

Elämme globaalissa maailmantaloudessa, jossa teknologia kehittyy ja asiakasyritysten markkinatilanne muuttuu jatkuvasti. Siksi myös asiakkaiden toiveet ja tarpeet ovat nyt erilaisia kuin tulevaisuudessa. Ohjelmistokehitys on asia, johon vastuullinen ohjelmistoyritys panostaa runsaasti resursseja. Tämä on asiakkaan etu, mutta myös menestyksestään kiinnostuneen ohjelmistoyrityksen etu.

Jatkuvaa parantamista

Yrityksille suunnatut ohjelmistot eroavat kuluttajille suunnatuista ohjelmistoista paitsi käyttötarkoituksiltaan, mutta myös tuotekehitykseltään. Yritysohjelmisto on työkalu, kun taas kuluttajaohjelmistot suuntaavat voimakkaammin volyymiin ja viihteeseen. Kuluttajaohjelmistoissa kehityssykli on myös usein yritysohjelmistoja lyhyempi ja startup tyyppinen.

ALMAn tuotekehitys tapahtuu yritysohjelmistoille tyypilliseen tapaan jatkuvan parantamisen kautta. Asiakkaan ei tarvitse joka hetki opetella kokonaan uusia toimintatapoja, vaan olemassa olevaa ohjelmistoa ja sen ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti erityisesti asiakaspalautteen pohjalta. Toiminnallisuuksia lisätään ja käytettävyyttä parannetaan saavutettavuudesta ja tietoturvasta tinkimättä.

Monipuolisena, modulaarisena ja asiakastarpeisiin mukautuvana ohjelmistona ALMA tarjoaa jo valmiina asiakkailleen paljon. Ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia ei siksi ole tarpeen ”räätälöidä” kaikille asiakkaille erikseen. Perusohjelmisto on kaikilla asiakkailla sama, mutta jokaisen asiakkaan erikoistarpeet huomioidaan kokonaisratkaisussa. ”Räätälöinnin” sijaan puhuisin ennemmin ALMAn ”konfiguroinnista” ja ”parametroinnista” juuri asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Lopputulos on kuitenkin sama: asiakas saa juuri sellaisen ohjelmistokokonaisuuden, jonka tarvitsee ja josta saa eniten lisäarvoa omaan toimintaansa.

Scrumia ja Ganttia

Vitec ALMAn ketterä tuotekehitys perustuu viitekehykseen, joka tunnetaan Scrum-projektinhallintana. Siinä edetään 1 - 4 viikon jaksoissa (sprinteissä), joiden aikana tuotekehitysryhmä siirtyy eteenpäin rugby-joukkueen lailla yhtenä yksikkönä, mutta lomittunutta yhteistyötä ryhmän jäsenten välillä toteuttaen. Tuote kehittyy prosessin aikana pikkuhiljaa paremmaksi ja valmiimmaksi useiden kehitysjaksojen aikana. 

 

 

Keväällä 2024 käyttöön otettava ALMAn uusi Gantt-kaavioon perustuva aikataulutusnäkymä (kuva ylhäällä) on esimerkki pidempiaikaisesta ja suuremmasta tuotekehitysprojektista. Siitä kerrotaan asiakkaille tarkemmin talven aikana, kun tuote on saatu viimeisteltyä valmiiksi.

Tekoälyä ja kestävää kehitystä

 Vitec ALMAn henkilöstöstä karkeasti kolmasosa on tuotekehityksessä. Jatkuvasti paraneva ohjelmistotuote on tärkeä kansallisesti kriittisillä aloilla työskenteleville asiakkaille. Siksi tuotekehitykseen on syytä panostaa paljon aikaa ja osaamista.

Ohjelmistoalan tuotekehityksen trendisanoja ovat viime aikoina olleet ohjelmistointegraatiot, dataflown automatisointi ja luonnollisesti myös tekoäly. Kaikki nämä ovat todellisuutta myös meidän tuotekehityksessämme. Eniten tekoälyä voidaan hyödyttää suurten datamassojen hallinnoinnissa. Siitä ALMAssa on tyypillisesti kyse, joten asiakkaidemme tietojenhallinta paranee ja monipuolistuu edelleen tulevaisuudessa.

Kestävä kehitys ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat tärkeitä asioita sekä Vitec ALMAlle että emoyhtiöllemme Vitec Software Groupille. Ohjelmistotuotteidemme avulla voidaan parantaa ja tehostaa asiakkaidemme toimintaa ja pienentää sitä kautta heidän päästöjään. Omalta osaltamme varmistamme muun muassa palvelinkeskustemme kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. SaaS-palveluna hankittu ALMA toimii tietoturvallisesti ja kestävästi. Käytössä on aina ohjelmiston viimeisin versio, joka sisältää kaikki uusimmat ominaisuudet sekä tietoturvapäivitykset.

Toni Penttilä
Tuotekehitysjohtaja
Vitec ALMA Oy