ALMA tukee tehokkaasti organisaation muutosprosesseja

ALMA on monipuolinen ja joustava tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan korvata monia organisaation erillisiä ja vanhentuneita järjestelmiä. Muutosprosessien aikana ALMA pitää organisaation toiminnan tehokkaana, koska se on helppoa pitää ajantasalla 24/7.

Skaalautuva ja muutoksiin nopeasti reagoiva tietojärjestelmä on välttämätön jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Organisaatioiden ulkopuolinen ympäristö ja kilpailutilanne muuttuvat koko ajan, mutta myös organisaation sisällä tapahtuu paljon: uusia tuotteita ja palveluja lanseerataan, ihmiset vaihtavat työtehtäviä organisaation sisällä ja uusia ihmisiä rekrytoidaan.

Useissa asiakasprojekteissamme on kyse monien erilaisten ja osittain vanhentuneiden tietojärjestelmien korvaamisesta yhdellä toimivalla järjestelmällä. Saman käyttöliittymän alta löytyvät järjestelmäuudistuksen jälkeen kaikki toiminnan kannalta tärkeät toiminnot. Reaaliaikainen tieto on kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä missä ja milloin vain. Vaikka muutoksia tapahtuu organisaation ympäristössä jatkuvasti ja väistämättä, päivittyvät uudet tiedot järjestelmään parhaimmillaan reaaliaikaisesti, luettelee Vitec ALMAn Lead Project Manager Janne Mäkinen.

Vapaa-aikanaan pelinrakentajana futista pelannut Mäkinen on pelinrakentaja myös Vitec ALMAssa. Hän vastaa nykyisin yrityksen asiakasprojekteista ja niihin liittyvien tiimien toiminnasta. Muutamaa lyhyttä ”syrjähyppyä” lukuunottamatta Mäkinen on työskennellyt ALMAn parissa jo vuodesta 1997 lähtien.

Tiedonhallinnan edelläkävijä

Tiedonhallinta ja siihen liittyvät kysymykset ovat aina kiinnostanut Mäkistä. Vitec ALMA on tiedonhallinnan edelläkävijä, jonka myös yrityksen asiakkaat ovat huomanneet. Mäkiselle tärkeää on ollut mahdollisuus tuoda oma panos järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Myös asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen ja toiminnan kehittäminen ovat aina olleet olennaisia Mäkisen työpäivissä.

ALMAn avulla voidaan yhdistää monia erilaisia ohjelmistoja ja niiden toimintoja samaan järjestelmään. Olemme kehittäneet useita vakioituja ja standardoituja ratkaisumalleja, joiden avulla voimme tarjota asiakkaille nopeutta projektien läpivienteihin. Emme joudu keksimään pyörää uudelleen kerta kerran jälkeen, sillä meillä on kokemuksia monenlaisista ohjelmistoista ja niiden rajapinnoista, huomauttaa Mäkinen.

Ohjelmistojen käyttöönotto nopeutuu näin huomattavasti, mikä on asiakkaalle suuri etu.

Monimutkaisemmissa järjestelmissä muutokset vaativat usein myös räätälöintejä. Siihen meillä löytyy paljon osaavaa henkilökuntaa, muistuttaa Mäkinen.

Helppokäyttöinen, skaalautuva ja erinomainen suunnittelutyökalu

Korona-aika on korostanut tietojärjestelmien merkitystä yrityksissä. Asiat on ollut pakko saada toimimaan myös ilman fyysistä kanssakäymistä. ALMAn tehokkuus on näkynyt käytännössä siinä, että kaikki toiminnan kannalta tärkeät tiedot ovat olleet asiakkaiden saatavissa sijainnista riippumatta. Vitec ALMAn omassa toimistossakin on ollut aika hiljaista, kun vitec-almalaiset ovat ratkaisseet asiakkaiden ongelmia ja kehittäneet parempia ratkaisuja omista kotitoimistoistaan.

ALMAn suurimpia etuja ovat helppokäyttöisyys ja skaalautuvuus. Helppous madaltaa ihmisten kynnystä ottaa uusi järjestelmä muutostilanteessa käyttöön. Skaalautuvuus tekee järjestelmästä sopivan monenlaiselle organisaatiolle ja mahdollistaa myös kasvun sekä ominaisuuksien lisäämisen tulevaisuudessa, listaa Mäkinen.

 

Suunnittelussa ja laajojen kokonaisuuksien hallinnassa ALMA on erittäin tehokas. Suunnittelutyökalut mahdollistavat todella suurten massojen hallinnan kustannustehokkaasti.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Janne Mäkinen