Kunnossapitojärjestelmä on tehokas työkalu

Kunnossapito- tai laajemmin ilmaistu omaisuudenhallintajärjestelmä on vähänkin suuremmassa yrityksessä välttämätön työkalu, kun halutaan pitää yrityksen toiminta tehokkaana ja tuottavana. Ilman sitä ei voida optimoida kunnossapidon kustannustasoa ja hyödyntää tehokkaasti rajallisia henkilöresursseja.

Yrityksen kunnossapidon tukena on oltava erilaisia toimintaa tukevia tietojärjestelmiä, jotka tarjoavat informaatiota yrityksen päivittäisen sekä pidemmän ajan päätöksenteon tueksi.

Tyypillisimpiä tietojärjestelmiä, joita kunnossapidon tukena käytetään ja joista tietoja saadaan, ovat esimerkiksi:

  • ERP-/toiminnanohjausjärjestelmät
  • talousjärjestelmät
  • tuotannon ja valmistuksen tietojärjestelmät
  • automaatio-, kunnonvalvonta-, kalibrointi-, hankinta-, varasto-ja dokumentaationhallintajärjestelmät
  • suunnittelu-, projektointi- ja HSEQ-järjestelmät
  • valmistajien ja toimittajien omat järjestelmät
  • sekä tietenkin kunnossapitojärjestelmät.
Laajan toimintakentän tueksi tarvitaan paljon eri järjestelmistä tulevaa tietoa, joka on saatava hallintaan.Mitä kaikkea tietoa halutaan hallita, on lopulta yritysjohdon strateginen päätös. Jos yrityksen nykyinen kunnossapitojärjestelmä on muovautunut tämän päivän muotoonsa ajan kanssa, on vaarana, että kaikki tieto ei tavoita kaikkia. Erilaiset ja eri-ikäiset järjestelmät eivät välttämättä keskustele keskenään, jolloin tieto ei liiku. Myös tiedon syöttäminen järjestelmään on usein monimutkaista
huomauttaa ALMAn Niko Pahkala.

Jokaiselle yritykselle löytyy sopiva ratkaisu

Tärkeitä kysymyksiä, joihin jokaisessa yrityksessä olisi löydettävä vastaukset, ovat Pahkalan mielestä seuraavat:

  • Mikä on ERP:n rooli yrityksen liiketoiminnassa ja mitä siihen sisällytetään: kuuluuko siihen pelkkä taloushallinto, vai sisältääkö se myös hr:n, varastohallinnan, hankinnat ja kunnossapidon?
  • Sisältyykö yrityksen kunnossapitojärjestelmään laitekannan ja töidenhallinnan lisäksi jotain muuta? Ovatko siellä mukana myös varasto- ja hankinnat, dokumentaationhallinta, projektinhallinta, seisokkisuunnittelu, HSEQ-asioiden ja päivittäisjohtamisen hallinta?

”Kombinaatioita voi olla monenlaisia. Eri yrityksille ja eri tilanteisiin sopivat erityyppiset ratkaisut. Nykyään tärkeimmät järjestelmät kannattaa integroida keskenään, jotta turha ja aikaa vievä manuaalinen työ useampien järjestelmien välillä voidaan minimoida tai poistaa kokonaan”, muistuttaa Pahkala.

Kiinnostuitko?

Kun haluat kuulla kunnossapito- ja muista yrityksen tietojärjestelmistä lisää, ota yhteyttä ALMA Consultingiin ja Niko Pahkalaan niko.pahkala(at)alma.fi.