Vitec ALMA tukee kemian alan yritystä tuotantolinjojen toistuvissa muutoksissa

Kasvinsuojeluaineita ja niiden välituotteita valmistavan yrityksen aikaisemman kunnossapitojärjestelmän päivitykset loppuivat, joten uusi oli löydettävä. Arviointiprosessin tuloksena valituksi tuli Maint-ALMA.

Kyseisen yrityksen kunnossapito toimii haastavissa tehdasolosuhteissa. Tiuhaan toistuvien tuotteenvaihtojen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, jotta tehdas voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Jatkuva tuotannon kehitystyö ja tuotteenvaihtoihin ajoittuvat investoinnit tekevät kunnossapitotehtävien hallinnasta hyvin haastavia. Siksi myös kunnossapitojärjestelmälle on asetettu monia erityisvaatimuksia.

Aikaisemmin käytössä ollut kunnossapitojärjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän, joten uusi järjestelmä oli tarpeen. Huolellisen tarvekartoituksen ja ohjelmistotarjonnan selvityksen jälkeen valinta kohdistui ALMAan, joka oli jo entuudestaan käytössä automaatio-, sähkö- ja mekaanisen suunnittelun sekä teknisen dokumentaation hallintajärjestelmänä.

Nyt suunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmät ovat osa samaa ohjelmistoperhettä, mikä helpottaa suunnittelu-, työ- ja investointiprosessien toteuttamista.

Mobiiliominaisuudet tuovat nopeutta ja tehokkuutta

Kunnossapitojärjestelmän mobiiliominaisuudet ovat ALMAn selkeitä vahvuuksia. Tiedot saadaan aikaisempaa nopeammin ja luotettavammin järjestelmään. Tiedot ovat näin kaikkien järjestelmän käyttäjien saatavilla lähes reaaliaikaisesti.

Yrityksellä on seitsemän tuotantolinjaa, joille tehdään vuosittain useita tuotemuutoksia. Jokaisen muutoksen on tapahduttava nopeasti, sillä tuotantokatkot ovat kalliita. Mobiiliominaisuuksien avulla laitehuollot ja uusien laitteiden lisääminen tuotantolinjoille tapahtuvat paremman ennakoinnin ansiosta nopeammin ja luotettavammin.

Uudet tietojärjestelmät ovat olleet käytössä vasta lyhyen aikaa, ja niiden käyttöön liittyen opitaan jatkuvasti uutta. Monia hyödyllisiä ominaisuuksia on vielä löytämättä, mutta niitä odotetaan ilmaantuvan lisää ajan myötä.

Tuotantoa ilman turhia katkoksia

Tuotteenvaihtojen suunnittelu on tehostunut uuden kunnossapitojärjestelmän myötä. Liiketoiminnalle suurin etu syntyy tuotantokatkosten lyhentymisestä. Kun tuotannossa olevien laitteiden huollon laatu paranee, ne vaativat vähemmän huoltoa ja korjauksia tuotantosyklin aikana. Tavoitteena on, että kaikki tuotteenvaihdot voidaan suorittaa ilman katkoksia aina seuraavaan suunniteltuun vaihtoon asti.

Uusia ominaisuuksia ja hienosäätöä

Kemian alan yrityksessä on käynnistymässä uuteen kunnossapitojärjestelmään liittyvä sähköinen työlupaprojekti. Lisäksi eri käyttäjäryhmille suunnitellut dashboardit ovat tulossa käyttöön lähiaikoina.

Kunnossapitojärjestelmää hyödynnetään laajasti yrityksen kunnossapidon ja investointihankkeiden toiminnoissa. Järjestelmässä on jo käytössä vuosibudjetointi, investointien aikataulu- ja resurssisuunnittelu sekä investointibudjetit. Järjestelmän kautta hankitaan kaikki kunnossapitoon ja investointiprojekteihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Varaosavaraston ylläpito ja laitehankinnat ovat myös osa järjestelmän päivittäistä käyttöä.

Kustannusten seurantaa ja ennustamista varten järjestelmään kertyy tietoa asentajien tuntikirjausten, varaosaostojen, tilausten, saapumisten ja laskuilta siirtyvien kustannusten muodossa. Toteutuneita kustannuksia ja sidottua pääomaa seurataan ja verrataan budjetoituun kuukausitasolla. Kaikki nämä ominaisuudet ovat jo käytössä, mutta jatkuvaa kehitystyötä ja hienosäätöä tehdään edelleen.