Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä dataa syvemmältä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa liiketoiminnassa. Me Vitec ALMAlla toimimme suurimmaksi osaksi yhteiskuntakriittisten ja huoltovarmuuteen liittyvien asiakkaiden kanssa. Näille asiakkaille on tärkeää turvallisuus, ennakoitavuus ja luotettavuus. Kestävä kehitys näkyy meillä puolestaan jatkuvana parantamisena sekä pitkäjänteisenä päästöjen vähentämisenä.

Kestävään kehitykseen ja päästöjen pienentämiseen on maailmassa pakko panostaa kiihtyvällä tahdilla. Samalla meitä ympäröivän maailman tilanne on muuttunut vauhdilla. Turvallisuuskuva ei ole enää sama, johon olimme tottuneet. Jo tätä ennen pandemia muutti nopeasti työskentely- ja toimintatapakulttuuria viemällä työt toimistoista etätöihin.

Vitec ALMA on mukana kehittämässä vastuullisuutta ja kestävää kehitystä
Turvallisuutta arvostavat kaikki maailman ihmiset, yritykset ja yhteisöt. Ohjelmistojen kehittäjän on otettava erityisesti tietoturvallisuus kaikessa toiminnassaan huomioon. SaaS-palvelujen lisääntyessä myös tiedon fyysisen sijainnin merkitys korostuu: kuinka turvallisissa palvelimissa ja palvelinympäristöissä asiakkaidemme järjestelmät nykyään toimivat? Olisiko asiakkaillemmekin turvallisempaa ulkoistaa palvelimiensa ja palveluidensa tietoturva?

Vastaan kysymykseen Vitec ALMAn osalta saman tien: tiedot ovat meillä hyvin turvallisissa käsissä ja kehitämme tietoturvaamme jatkuvasti paremmaksi. Tietoturva on ykkösasia sekä asiakkaillemme että meille.

Jatkuvuutta ihmisten kesken

Olen käynyt useiden asiakkaidemme kanssa monia keskusteluja vastuullisuudesta ja sen merkityksestä heidän liiketoiminnalleen. Kaikki haluavat toimia vastuullisesti ja ympäristöarvot huomioiden. Jokaiselle asiakkaallemme on tärkeää, että heidän ohjelmistonsa toimivat luotettavasti, tietoturvallisesti ja niiden kehitystyö on jatkuvaa.

Kun on työskennellyt alalla niin pitkään kuin minä, ymmärtää myös jatkuvuuden merkityksen asiakassuhteissa. Pitkäaikaisen kumppanin kanssa, jonka tuntee jo vuosien tai vuosikymmenten takaa, on vaivatonta ja mutkatonta hoitaa asioita. Tutut ihmiset kohtaavat asiakassuhteissa luontevasti toisensa, sillä loppujen lopuksi ihmisten välisestä toiminnasta ja erilaisten ongelmien ratkaisemisesta ohjelmistoissakin on kysymys.

Meille Vitec ALMAlla jatkuvuus on myös halu ja kyky pitää huolta henkilöstömme osaamisesta, pysyvyydestä ja uuden oppimisesta. Näin voimme parhaiten turvata asiakkaillemme osaamisen jatkuvuuden tuotteissamme ja palveluissamme.

SaaS on vastuullinen ja kestävä vaihtoehto

Olemme Vitec ALMAssa siirtymässä entistä enemmän SaaS-palvelujen tuottajaksi ja tarjoajaksi. Hoidamme kuitenkin luonnollisesti myös jatkossa kaikkien niiden asiakkaidemme asiat, joilla ALMA-ohjelmisto pyörii asiakkaan omassa palvelinympäristössä.

SaaS-palvelun kautta kaikki asiakkaamme voivat saada ohjelmistoratkaisunsa vielä aikaisempaakin nopeammilla vasteajoilla. Kaikki ohjelmistot ovat myös aina varmasti päivitettyjä viimeisimpiin versioihinsa. Näin myös vastuut ja tietoturva-asiat ovat kunnossa 24/7. Asiakkaalle SaaS tuo ylläpidon helppoutta ja säästöjä.

Olemme keskittäneet SaaS-palvelimemme yhteistyökumppaniemme suuriin ja energiatehokkaisiin palvelinsaleihin. Näin voimme tarjota asiakkaillemme skaalautuvat palvelut turvallisemmin ja ketterämmin. Palvelinkumppanimme hyödyntävät uusituvia energiaratkaisuja sekä tekevät jatkuvaa kehitystyötä myös energiatehokkuuden kehittämiseksi. Tämä on meille tärkeää, koska tiedostamme myös ohjelmistojen käytöstä syntyvän päästöjä.

Ohjelmistot ympäristön asialla

ALMA-ohjelmiston avulla asiakkaamme voi edistää omaa kestävää kehitystään. Entisestään vähentyneet suunnittelemattomat tuotantokatkot tuovat säästöjä. Ohjelmistomme mahdollistaa asiakkaillamme paperittoman huoltotöiden ohjauksen. Laitteiden RCM-analyysin avulla asiakkaamme voivat entisestään tehostaa huolto-ohjelmia vähentää ylimääräisiä laitehuoltoja.

ALMAn paikasta riippumaton etäkäyttö tehostaa ja vähentää kokonaisuudessaan koko tuotantoketjussa tapahtuvia päästöjä. Oli kyse sitten suunnittelijasta, joka työskentelee etätöissä, asentajasta kentällä, asiantuntijasta etätöissä tai johdosta. ALMA vähentää ihmisten tarpeetonta matkustamista, jolloin saavutetaan koko tuotantoketjun useammassa eri vaiheessa aikasäästöjä ja pienennetään päästöjä.

Erilaiset teollisuuden ja työelämän ohjelmistot ovat ratkaisseet korona-aikana suuren määrän sekä liikkumisrajoituksiin että kohtaamisiin liittyviä ongelmia. ALMA monine eri sovelluskohteineen on ollut yksi näistä ohjelmistoista. Fyysiset tapaamiset ovat hyödyllisiä ja mukavia. Niihin palataan varmasti taas korona-ajan jälkeen. Yhä useampi rutiinitapaaminen hoituu kuitenkin jatkossakin virtuaalisesti.

Ja tämä on loppujen lopuksi erinomainen asia sekä meidän kaikkien ihmisten että myös vastuullisemman ja kestävämmän maailman kannalta.

Juha Nissilä
Toimitusjohtaja
Vitec ALMA Oy