Töissä ALMA:ssa - Hannu Raudasoja on viihtynyt talossa jo 33 vuotta

Hannu Raudasojan työhistoria on vakuuttava, jo yli 30 vuotta ALMAlla! Miten yritys, työ ja tapa tehdä työtä on muuttunut tuona aikana?

Nykypäivänä työputki yhden yrityksen palveluksessa ei välttämättä kestä enää useita vuosia. ALMAn riveistä löytyy kuitenkin pitkän linjan osaajia, jotka ovat viihtyneet yrityksen palveluksessa jopa vuosikymmeniä. Yksi heistä on Hannu Raudasoja, joka tuli taloon kesäkuussa 1987.

Esitimme Hannulle muutamia kysymyksiä hänen työurastaan ALMAlla. Lähes kolmeenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon muutoksia niin toimialan, teknologian kuin yritystoiminnan kehittymisen myötä.

KUINKA TULIT TALOON?

Tein Varkaudessa A. Ahlströmillä hommia ohjelmointi-insinöörinä ja samalla valmistelin diplomityötäni konetekniikasta Oulun yliopistolle. Elettiin vuotta 1986, kun työkaverini vinkkasi minulle, että hänen naapurinsa oli perustanut firman ja etsi sinne ATK- ja ohjelmointialan osaajia. Omat työtehtäväni olivat juuri muuttumassa Ahströmillä tuolloin, joten aikaikkuna oli sopiva. Olin aloittaessani vasta neljäs henkilö ALMAlla.

AIM Automation and Instrumentation Management Oy (sittemmin ALMA Consulting Oy ja nykyisin Vitec ALMA Oy) syntyi alunperin tuotteistamaan Ahlströmin Varkauden paperitehtaan PK3-modernisointiprojektissa ilmenneitä tarpeita. Yrityksen perustajina olivat Matti Nissilä ja Kalervo Tervola, jotka molemmat ovat jääneet eläkkeelle, Kalervo vuonna 2020 ja Matti jo aiemmin. Matin poika Juha Nissilä on ottanut koppia yrityksestä ja toimii nykyisin toimitusjohtajanamme.

MILLAISTA TYÖ ALMALLA OLI ALKUVUOSINA?

ALMAn ensimmäinen varsinainen asiakas oli Kemira Kokkola. Vuosi oli 1987, jolloin myös itse aloitin. Kemiralle toimitettiin Macintosh-pohjainen tehdasverkko, jossa yksi muutos päivittyi kaikille käyttäjille reaaliajassa. Kyseessä oli nykyinen FieldALMAn ensimmäinen sukupolvi.

Ensimmäisinä vuosina keskityimme yksittäisiin ohjelmistoihin, kuten automaatiopuolen suunnitteluun tai konekunnossapito-ohjelmistoihin. Reissuja tehtiin paljon pitkin Suomea ja asiakkaiden luo mentiin aina autolla.

2000-luvun alussa huomasimme, että asiakkaiden tarpeet kasvoivat ja alkoi näkyä selvästi tarve ohjelmistojen yhtenäisyydelle. Automaatiota ja kunnossapitoa ei enää nähty erillisinä asioina. Tästä lähti yrityksen linja kohti uudempaa ALMAa, jossa kaikki tieto on yhden ja saman järjestelmän sisällä. Meillä oli tästä selvä näkemys ja ymmärrys. Ohjelmiston kehitystyössä otimmekin sitten käyttöön uuden tekniikan. Se mahdollisti, että pystyimme lisäämään uusia ominaisuuksia ja yhdistämään kokonaisuuteen mukaan niin automaation ja sähkön kuin dokumentoinnin hallinnan ja kunnossapidon.

MILLAISTA TYÖSI ON NYT?

Nykyään teemme paljon integrointeja. Tietoa pitää siirtää ALMAsta johonkin muuhun järjestelmään tai tietoa pitää saada tuotua ALMAan muualta. Käytännössä siis yhdistämme ALMAa toisiin järjestelmiin tai se korvaa jotain asiakkaidemme muita järjestelmiä. Selkein muutos kaikessa on, että automatiikkaa on lisätty koko ajan, jotta ihmisen ei tarvitse enää tehdä rutiinitoistoja ja kirjauksia. Siitä seurannut arvo on, että inhimilliset virheet ovat vähentyneet merkittävästi.

Iso asia työssäni on tänä päivänä sekin, että itse reissaaminen on vähentynyt paljon. Tuotekehityspäällikkönä käyn itse fyysisesti harvemmin asiakkaiden luona. Asiakkaita kohdataan nykyään paljon etäpalavereiden kautta. Toisaalta matkustaminen on vähentynyt kaikilta, kun etäpalaverit ovat tätä päivää. Samoin järjestelmän hallintaan ei ole enää sidoksissa fyysisesti, kun asiakkaiden ylläpito- ja tukitoimintoja tehdään turvallisesti verkon välityksellä. Niin vikatilanteiden selvitys kuin koneasetukset hoituvat kätevästi netin avulla. Se on suuri askel eteenpäin kehityksessä alkuvuosiin verrattuna.

MIKÄ TYÖSSÄSI ON SINULLE TÄRKEÄÄ?

Olen insinööri sielultani ja on aina mielenkiintoista kehittää uusia asioita ja saada ne toimimaan.

Toinen yhtä tärkeä asia itselleni on mukava työyhteisömme. Meillä on osaajia monelta osa-alueelta, ja heiltä saa hyvän tuen omaan tekemiseen. Oma osaaminen on kehittynyt vuosien varrella ja into työhön ja asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseen on säilynyt. Kävin vuosia takaperin myös lisäopintoja, kun suoritin Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa filosofian maisteriohjelman tietotekniikasta.

Urani ALMAlla on kestänyt yli 30 vuotta ja jatkuu vielä. ALMAn teknologia-alusta on osoittautunut kestäväksi ja elinkaareltaan turvatuksi pitkälle tulevaisuuteen. ALMAlla voidaan toteuttaa tuotantolaitoksen ja palveluprosessien elinkaarihallinnan tarpeet ainutlaatuisella tavalla jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Kunnossapidon, materiaalihallinnan, hankinnan, liikkuva työn, myynnin ja kiinteistöhuollon ratkaisut voidaan toteuttaa samalla järjestelmäalustalla kuin suunnittelu ja projektointi. Huomioon otetaan aina myös eri käyttäjäroolien tarpeet ja käyttötavat, käyttöliittymät sekä tänä päivänä niin tärkeä tietoturva.

Teksti: Tia Härkönen

(Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja päivitetty joulukuussa 2020)