Sahatavaran tuottaja ottaa käyttöön uuden kunnossapitojärjestelmän

Sahatavaran tuottaja ja Vitec ALMA ovat solmineet yhteistyösopimuksen kunnossapitojärjestelmän toteutuksesta neljälle eri sahalle Suomessa. Näillä sahoilla tuotetaan yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiota sahatavaraa vuosittain.

Yrityksen edustajan mukaan asiakkaat eri teollisuudenaloilta arvostavat heidän ammattitaitoista palveluaan ja tuotteidensa tasaista laatua. Kunnossapitojärjestelmällä on tärkeä rooli tuotannon tehokkuuden, laadun ja luotettavuuden ylläpitämisessä.

Uusi järjestelmä korvaa vanhan, elinkaarensa päähän tulleen järjestelmän sahalaitoksissa. Uutta Vitec ALMAn toimittamaa järjestelmää käyttää lähes 400 henkilöä, ja sen valintaa edelsi perusteellinen arviointivaihe.

Yrityksen edustajan mukaan ALMAn vahvuuksia ovat tuotteen toimivuus, laajuus, integroitavuus, luotettavuus ja tietoturva. Järjestelmä mahdollistaa laajasti omaisuuden- ja elinkaarenhallintaan liittyvät toiminnot, ja Vitec ALMAn henkilöstöllä on vahva osaaminen teollisuuden ja kunnossapidon alalla.

Sahatavaran tuottajalle oli tärkeää, että kumppanilla oli valmis tuote ja vahva integraatio-osaaminen. Vitec ALMAn toimitusjohtajan mukaan projektiin liittyy suuri datamigraatio ja useita integraatiorajapintoja, ja yhtiö on panostanut osaamiseensa integraatioarkkitehtuurin, tuotetuen ja tietoturvan alalla.

Laatua ja luotettavuutta

Uuden yhteistyön myötä yritys saa käyttöönsä mobiili- ja palvelukeskustoiminnot, joita sillä ei aiemmin ollut. ALMAn kunnossapitojärjestelmä toimii SaaS-palveluna, jolloin Vitec ALMA hallinnoi palvelun tuottamiseen tarvittavaa pilviympäristöä, sovellusta ja tietoturvaa.

Uusi kunnossapitojärjestelmä parantaa yrityksen sahojen laatua ja luotettavuutta sekä auttaa yhtiötä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Yritys pyrkii tarjoamaan asiakkailleen vastuullisesti tuotettua sahatavaraa mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä, ja laadukas kunnossapitojärjestelmä tukee tätä tavoitetta mahdollistamalla tehokkaan tuotannon ja minimoimalla materiaalihukan ja sahalinjojen pysähdykset.