Miten hallita tapahtumia ja tehtäviä päivittäisessä johtamisessa?

Erilaisissa toimintaympäristöissä niin teollisuudessa kuin palveluorganisaatioissa on useita erilaisia tapahtumaketjuja, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa. Ne voivat liittyä tuotantoon, mutta yhtä lailla laatuun ja turvallisuuteen. Miten nämä linkitetään yhteen niin, että organisaatiossa kaikilla olisi käsitys kokonaisuudesta?

Monella organisaatiolla on tarve yhdelle järjestelmälle, joka yhdistäisi niin omaisuudenhallinnan, kunnossapidon, turvallisuuden kuin laadun. Olen keskustellut aiheesta monen teollisuudessa eri tehtävässä työskennelleen henkilön kanssa, ja tarve kokonaisvaltaiseen asioiden ja tietojen hallintaan on tunnistettavissa.

Miten tämä kaikki saataisiin sitten sujuvasti linkitettyä yhteen siten, että eri toimialueista vastaavat voisivat saada laajemman näkymän niin omaan tehtäväkenttäänsä kuin myös organisaation muihin funktioihin?

Olen työskennellyt työurallani useassa tehtävässä muun muassa teollisuudessa, kiinteistöjen johtamisen parissa sekä esimerkiksi turvallisuuspäällikkönä. Asiakkaina on ollut teollisuuskohteita, kauppakeskuksia, sairaala, oppilaitoksia sekä kiinteistöjen omistajia.

Näihin kokemuksiini nojaten tiedän, miten vastuullisessa työtehtävässä oleva (kuten tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö, turvallisuuspäällikkö, laatupäällikkö, tehtaanjohtaja tai toimitusjohtaja) kohtaa päivittäin valtavan määrän tapahtumia ja tehtäviä sekä toimeksiantoja. Varmasti kaikki, jotka tämän tyyppisissä tehtävissä työskentelevät tunnistavat ”tuskan” siitä, miten hallita ja johtaa kaikkia tapahtumia.

Kun tähän yhdistetään toimintaan liittyvän tiedon ja dokumenttien hallinta, riittää tekemistä ja hallittavaa. Olen vakuuttunut, että erilaisten tapahtumien tai tehtävien hallintaan tarvitaan ja myös riittää yksi ja sama tietojärjestelmä.

Väitän, että on hyvin haastavaa - ellei jopa mahdotonta - johtaa kokonaisuutta, jos esimerkiksi kunnossapidon, turvallisuuden tai laadun tapahtumien ja tehtävien hallintaan on kuhunkin omat tietojärjestelmät. Sellaisessa tilanteessa on vaikea saada johtamisen kannalta tärkeää ja ennen kaikkea luotettavaa kokonaiskuvaa toiminnasta.

Onneksi tähän kaikkeen löytyy ratkaisu – ALMA. Siinä yhden järjestelmän sisään saadaan kaikki ne toiminnot, joita organisaatiossa tarvitaan. Oli kyse sitten kunnossapidosta, turvallisuudesta, laadunhallinnasta tai toiminnan johtamisesta.


Jukka Manninen
Kirjoittaja työskentelee liiketoimintapäällikkönä Vitec ALMA Oy:ssä