Luotettava kunnossapitojärjestelmä parantaa huoltovarmuutta

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt Suomen huoltovarmuuden tärkeyttä. Jos tavara, energia ja tieto eivät liiku rajojen yli, niin kuinka me pärjäämme täällä Pohjolassa? Toimiva kunnossapitojärjestelmä lisää turvallisuutta niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin.

Suomessa tehdään sekä energia- ja teollisuusyritysten että julkisen sektorin välillä paljon huoltovarmuuteen liittyvää yhteistyötä. Erityisten varmuusvarastojen lisäksi useimmilla tuotannollisilla yrityksillä on omia suunnitelmiaan ja varastojaan pahojen päivien varalle. Tai ainakin pitäisi olla.

Yksi osa tulevaisuuteen varautumista on toimiva ja tietoturvallinen kunnossapitojärjestelmä, joka toimii luotettavasti eri tilanteissa. Laitteet ja prosessit toimivat, kun niitä ylläpidetään systemaattisesti ja huolto pelaa.

Ongelmat kannattaa ennakoida jo hyvissä ajoin. Varastoissa on syytä olla oikea määrä oikeaa tavaraa ja avainhenkilöt tietävät reaaliaikaisen tilanteen. Kunnossapitojärjestelmän tarjoama läpinäkyvyys ja informaatio yrityksen kriittisen omaisuuden hallinnasta ja reaaliaikaisesta tilanteesta ovat myös tärkeita varautumisessa ja skenaariosuunnittelussa.

Hyvin suunniteltu kunnossapitojärjestelmä on jo puoliksi tehty

Kunnossapitojärjestelmän avulla on mahdollista seurata ja suunnitella yrityksen omaisuudenhallintaa kokonaisvaltaisesti. Mikäli yrityksellä on tuotantoa ja toimintaa useilla paikkakunnilla, voidaan järjestelmästä nähdä samanaikaisesti, mikä on tilanne eri toimipaikoilla. Samalla saadaan vertailutietoa eri toiminnoista ja tuotantolaitoksista, jota voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa, tehostamisessa ja varautumisessa.

Kunnossapitojärjestelmän uudistamiseen ei kannata lähteä ilman huolellista suunnittelua. Hyvin suunniteltu ja ajateltu on jo puoliksi tehty. On syytä selvittää, mitkä ovat tarpeemme nyt ja tulevaisuudessa. On hyvä muistaa, että järjestelmäuudistus on aina mitä suurimmassa määrin toimintatapamuutos, missä järjestelmä on keskeinen työkalu. Pelkkä järjestelmä ei riitä, vaan muutokset vaativat aina onnistuakseen hyvää johtamista. Sen avulla henkilöstö sitoutetaan muutokseen.

Järjestelmän on toimittava niin normaaliarjessa kuin kriisissäkin

Liiketoiminnassa on aina eritasoisia riskejä. Niitä voidaan kuitenkin ennakoida ja niiden todennäköisyyttä voidaan pienentää suunnitelmallisella toiminnalla. ALMAn kunnossapitojärjestelmän avulla kiinteistöihin, laitteistoihin, tuotantoon ja varastoihin liittyviä toiminnallisia riskejä voi vähentää tehokkaasti. Ennakointi ja ”varmuuden vuoksi”-ajattelu eivät ole pois liiketoiminnan tuloksesta, vaan ne tuovat turvaa jatkuvuudelle myös mahdollisten kriisien sattuessa kohdalle.

Normaali arjessa ongelmitta toimivien järjestelmien on toimittava myös erilaisissa kriiseissä ja poikkeustilanteissa ja niiden tarjoamaan informaatioon on voitava luottaa. Tämä lisää toiminnan ennakointikykyä, systematiikkaa ja vähentää yllätyksellisyyttä. Vaikka olemme Suomessa hyvin monilta fyysisiltä uhkilta turvassa, erilaisten hyökkäysten määrä verkossa on lisääntynyt voimakkaasti. Tietojärjestelmätoimittajana olemme varautuneet näihin uhkiin panostamalla tietoturvaan laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti.

Vitec ALMAan voit luottaa tänään ja huomenna.

Niko Pahkala
Varatoimitusjohtaja
Vitec ALMA Oy

Mitä hyötyjä Vitec ALMAn kunnossapitojärjestelmä tarjoaa sinulle?