Kuinka Iot, Big Data ja AI muuttavat kunnossapitojärjestelmiä?

IoT, Big Data ja AI ovat viime vuosina olleet paljon esillä kaikkialla. Kaiken hypen keskelläkin on selvästi nähtävissä, että termien takana on aivan oikeasti valtavia mahdollisuuksia. Niiden avulla myös yritysten kunnossapitojärjestelmistä saadaan aikaisempaa enemmän irti tulevaisuudessa.

Kun yritys alkaa kehittämään kunnossapitoaan, ei helppoja ratkaisuja ole yleensä tarjolla. Kvanttihypyn voi joskus tehdä vanhoista järjestelmistä uusiin, mutta aivan helppoa se ei välttämättä ole. Uudet järjestelmät toimivat kyllä teknisesti moitteetta, mutta pääseekö yrityksen toimintakulttuuri muuttumaan samalla?

”Perustusten pitää olla kunnossa jo lähtövaiheessa”, muistuttaa Niko Pahkala ALMAsta.

Välttämättömiä ennakkoedellytyksiä IoT:n (Internet of Things), Big Datan ja AI:n (Artificial Intelligence) tehokkaalle hyödyntämiselle ovat kunnossapidosta saatavat tiedot, jotka sopivat toiminnanohjausjärjestelmiin. Tiedon on oltava laadukasta ja siihen liittyvien relaatioiden luotettavia.

Huonolaatuinen tieto ei enää kelpaa

Yrityksessä oleva hiljainen tieto saadaan uusilla teknologioilla paremmin hyödynnettäviksi järjestelmiin. Samalla järjestelmien käyttöaste nousee korkeammaksi ja käyttö systemaattisemmaksi.

”Tieto pitää saada laadukkaammaksi sekä yhdenmukaisemmaksi. Varsinkin nykyisillä menetelmillä ja hajanaisessa muodossa olevaa tietoa on erittäin hankala hyödyntää Big Datan näkökulmasta tai AI:in avulla. Järjestelmien on kyettävä käsittelemään ja hallitsemaan tietoa älykkäästi ja automaattisesti. Järjestelmien on myös oltava helppokäyttöisiä, sillä kukaan ei halua käyttää säännöllisesti järjestelmää, jonka käyttökokemus ei ole hyvä”, painottaa Pahkala.

Helppokäyttöisempi järjestelmä tuottaa lisäarvoa

Uudet teknologiat ja menetelmät ovat Pahkalan mielestä mahdollistajia. Esimerkiksi IoT:n avulla järjestelmiin voidaan tuoda oleellista tietoa automaattisesti. Siis aivan samaa tietoa, mikä muuten jouduttaisiin tuomaan järjestelmään manuaalisesti.

”Uudet teknologia nostavat järjestelmien käyttöasteita, koska epämiellyttäväksi tai turhaksi koettu työ tapahtuu nyt vaivattomasti. Järjestelmästä saadaan aikaisempaa enemmän lisäarvoa, jonka takia niiden kehittämiseen kannattaa myös panostaa enemmän. Teknologinen kehitys laittaa näin tehokkuuden pyörän pyörimään”, hän visioi.

Pahkalan mukaan uusilla teknologioilla voidaan tulevaisuudessa yhdistellä ja prosessoida tietoa sekä optimoida:

  • töidenhallintaa
  • resursointia
  • materiaalihallintaa
  • hankintoja
  • käyttöastetta
  • kokonaiskustannuksia
  • riskienhallintaa
  • työturvallisuuteen liittyvää tietoa

Tuotannon käyttövarmuus paranee, kun työt ja resurssit kohdistetaan oikeisiin paikkoihin oikea-aikaisesti.

"Yrityksen kunnossapitohenkilöstö voi silloin keskittyä nykyistä enemmän yritykselle lisäarvoa tuottaviin ydinasioihin ja -tehtäviinsä.”

Kiinnostuitko?

Kun haluat kuulla kunnossapito- ja muista yrityksen tietojärjestelmistä lisää, ota yhteyttä ALMA Consultingiin ja Niko Pahkalaan niko.pahkala(at)alma.fi.