Kesätyöt jatkuneet jo 30 vuotta

Kesätyöt ovat monelle ihmiselle työuran ensimmäinen tärkeä etappi. Projektipäällikkö Ilkka Koskelan kesätyöt ovat jatkuneet ALMAlla ja Vitec ALMAlla jo yli 30 vuotta.

Ilkka Koskela valmistui 1990-luvun alussa tietotekniikkainsinööriksi Jyväskylän teknillisestä oppilaitoksesta. Jo sitä ennen hän oli ollut muutamana vuonna kesätöissä ALMA-järjestelmän aivan ensimmäisten versioiden parissa. Vuosikymmenten aikana Koskelalle ei ole tullut tarvetta vaihtaa työnantajaa, koska asiat ovat luistaneet.

1990-luvun alussa oli itselleni todella tärkeää löytää työpaikka täältä Kokkolan seudulta, josta olen kotoisin. Ei ollut halua lähteä muualle, ja hain suoraan koulun penkiltä ALMAan töihin. Olen viihtynyt. Työt ovat olleet kiinnostavia ja monipuolisia sekä työkaverit mukavia, tiivistää Koskela kokemuksiaan 30 työvuodesta ALMAn parissa.

Koskela on ehtinyt tehdä vuosien varrella kaikenlaista ALMAan liittyvää. Hän on ollut todella monessa ja erilaisessa asiakasprojektissa mukana. Aluksi Koskelaa työllistivät eniten ALMAn käyttöönotot liittyneet projektit asiakkaiden luona. Hän on ollut mukana myös ALMAn tuotekehityksessä. Kehittyvän järjestelmän vaatimat jatkuvat järjestelmäuudistukset ovat pitäneet Koskelan kiireisenä.

Kokemuksesta on apua, kun tuntee sekä uudet että vanhemmat järjestelmäversiot. Olen myös ollut toteuttamassa rajapintoja muihin tietojärjestelmiin, joiden kautta on siirretty suuria datamääriä järjestelmistä toisiin. Viime vuosina olen ollut erityisesti kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltotoimintaan erikoistuneen MaintALMAn kanssa paljon tekemisissä, jatkaa Koskela.

Paras ALMA on käytössä nyt

”Ennen oli kaikki paremmin” on väite, jota Koskela ei allekirjoita. Maailma on nykyään parempi paikka ja tämän hetken ALMA-järjestelmä on aivan eri tasolla kuin 1990-luvun versio. Yksinkertaisempia kaikki asiat olivat silloin, mutta niinpä olivat myös sovellusmahdollisuudet vähäisempiä.

Nyt voimme räätälöidä asiakkaille erittäin monipuolisia järjestelmiä, jotka elävät heidän oman toimintansa kehittämisen tahdissa ja mahdollistavat jatkuvan kehittymisen. Järjestelmä joustaa ja kehittyy, mutta samalla sen integroitavuus on aikaisempaa parempi. Todella hyvältä näyttää siksi myös Vitec ALMAn tulevaisuus, uskoo Koskela.
40-työvuotta ALMAn parissa ehtii tulla minulla ehkä täyteen ennen eläkeikää, mutta siihen on vielä matkaa.

Monipuolinen ja idearikas porukka

Vitec ALMAn työyhteisön hyvä toimivuus perustuu Koskelan mukaan siihen, että talossa on monen ikäisiä ihmisiä tekemässä monia erilaisia työtehtäviä. Kaikki tulevat hyvin juttuun keskenään, joten kynnys kysellä apua ja vinkkejä on matala. Suunnitteluun ja räätälöintiin löytyy sekä uutta osaamista että vanhempien tekijöiden kokemuksen tuomaa tietotaitoa.

Syksyisin järjestettävät ALMA-päivät ovat olleet minulle usein koko työvuoden kohokohtia. Niissä on tavannut vanhoja asiakkaita ja tutustunut myös uusiin ihmisiin, sanoo Koskela.

Korona-aikana Koskela on kaivannut jonkin verran kasvokkain tapaamisia asiakkaiden kanssa.

Viime kesänä minulla oli yksi asiakastapaaminen kasvokkain ja sitä edellinen oli joskus tammikuussa 2020. Entiseen asiakaskontaktointiin ei varmaankaan enää palata, mutta aina joskus on hyvä tavata asiakas hänen omissa tiloissaan. Silloin näkee selvemmin, mihin hän ALMAa käyttää ja tarvitsee, jolloin omatkin ajatukset saa helpommin samalle aaltopituudelle asiakkaan kanssa.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Ilkka Koskela