Käyttäjäfoorumissa jaetaan hyviä ALMA-käytäntöjä ja kerrotaan järjestelmän uusista ominaisuuksista

Työarki tehostuu, kun hallussa on tietojärjestelmän käyttöä helpottavat niksit ja toiminnot. Haluamme varmistua siitä, että kaikki asiakkaat ovat tietoisia hyvistä ALMA-käytännöistä ja järjestelmän uusimmista ominaisuuksista. Näitä käytäntöjä jaetaan kvartaaleittain järjestettävällä käyttäjäfoorumilla.

Seuraava käyttäjäfoorumi järjestetään teamsin välityksellä keskiviikkona 15.5. klo 9–11. Vitec ALMAn pitkän linjan asiantuntijat jakavat käyttäjäfoorumissa ALMAn käyttöä ja asiakkaan omaa arkista työtä helpottavia vinkkejä.

"ALMA on laaja järjestelmä ja siellä on mahdollista tehdä todella paljon. Vaikka meillä on kattavat käyttöönottokoulutukset ja toimiva tukipalvelu, haluamme sen lisäksi muistuttaa käyttäjäfoorumilla parhaista ALMA-käytännöistä, jotta järjestelmästä hyödytään parhaalla mahdollisella tavalla" kertoo ALMAn projekti-insinööri Monica Kolppanen, joka toimii myös käyttäjäfoorumeiden koordinaattorina. 

Foorumissa on mahdollista ja toivottavaa kysellä ja antaa palautetta tai tuoda esiin kehityskohteita. ALMAa kehitetään jatkuvasti, myös asiakaspalautteita kuunnellen. 

"Käsittelemme kaikki asiakaspalautteet, priorisoimme ja aikataulutamme muutokset tarvittaessa nopeastikin työlistalle. SaaS-asiakkailla on mahdollisuus ottaa versiopäivityksen myötä uudet toiminnot heti käyttöön" Kolppanen kertoo.

 

Tehokkaampaa dokumenttien hallintaa

Toukokuun käyttäjäfoorumissa käsitellään DocALMA dokumentin hallintaa. Tiedonhallintajärjestelmällä hallinnoidaan suuria tietomääriä tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Eri käyttäjät hyödyntävät järjestelmää hyvin eri tavoin.

"Haluamme muistuttaa asiakkaita niistä hyvistä käytännöistä, joita DocALMA mahdollistaa ja jotka perustuvat määriteltyihin standardeihin. Käymme ominaisuuksia läpi selkeästi konkreettisten esimerkkien kautta" Monica Kolppanen kertoo. 

Esittelemme dokumenttien hallinnan ominaisuuksia ja hyötyjä asiakaskohteiden kautta, konkreettisten esimerkkien avulla. Vastaamme foorumissa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten suuria dokumenttimääriä ja mappeja hallitaan?
  • Miten dokumentteja versioidaan?
  • Miten projektimappeja käytetään?

 

Käyttäjäfoorumit käyntiin asiakaspalautteiden perusteella 

Ajatus käyttäjäfoorumin perustamisesta syntyi asiakaspalautteiden perusteella. Foorumia toivottiin useammissa asiakaspalautteissa. Nyt järjestettävä foorumi on järjestyksessään neljäs. Osallistujamäärätkin ovat olleet kasvussa.

"Ensimmäinen käyttäjäfoorumi järjestettiin ALMA-päivillä viime syksynä. Sen jälkeen formaatti on kehittynyt ja oma tyyli löytynyt." 

Monica Kolppanen uskoo, että käyttäjäfoorumiin osallistumiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin, kun järjestelmää opitaan hyödyntämään tehokkaammin.

"Vaikka tuntuisi, että oma ALMAn käyttö olisi hallussa, voi foorumista jäädä kuitenkin jotain korvan taakse. Kuuntelemaan voi tulla vaikka osaksi aikaa, jos ei koko kaksituntista ehdi olla linjoilla." Kolppanen sanoo.

Käyttäjäfoorumin avulla haluamme madaltaa kynnystä yhteydenottoon ja tuoda Vitec ALMAn henkilöstöä ja asiakkaita lähemmäksi toisiaan.

Seuraava käyttäjäfoorumi järjestetään keskiviikkona 15.5. klo 9–11. Ilmoittaudu mukaan foorumiin täällä.