HSEQ ja ALMA kulkevat luontevasti käsi kädessä

Erilaiset laatu- ja toimintajärjestelmät, kuten vaikkapa ISO 9001, edellyttävät organisaatioilta monenlaisten dokumenttien sekä toimenpiteiden systemaattista hallintaa. ALMA-järjestelmän avulla hoidat organisaation ympäristö-, laatu-, ja turvallisuusasioita osana päivittäistä johtamista.

ALMAn sähköinen toimintajärjestelmä mahdollistaa ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun liittyvien poikkeamien kirjaukset sujuvasti mobiilisovelluksen avulla. ALMA tarjoaa aukottoman ketjun poikkeamien, laadun ja turvallisuuden havainnosta tapahtumien käsittelyyn ja sulkemiseen asti.

- Auditointien havainnot, kehitysideat ja poikkeamat sekä näiden jatkotoimenpiteet sekä workflow:t voidaan hallita ALMAlla. Järjestelmä myös muistuttaa, mitä milloinkin on tarkoitus tehdä ja kenen toimesta. Toimenpiteiden etenemistä voidaan seurata visuaalisesti ja toteuttaa toimintajärjestelmien ytimessä olevaa jatkuvaa parantamista. Näytöt systemaattisesta toiminnasta on helppo todentaa järjestelmästä, kertoo Vitec ALMAn liiketoimintajohtaja Jukka Manninen.

Kohti aidosti rullaavaa toimintaa

ALMAn avulla laatujärjestelmään kuuluvien dokumenttien hallinnointi, katselmointi ja päivitys on helppoa ja auditointiin valmistautumisesta ja sen suorittamisesta tulee yksinkertaisempaa.

- ALMAssa löytyvät tapahtumien käsittely ja raportointi sekä visuaaliset dashboardit tapahtumien seurantaa varten. Jos organisaatiolla on jo käytössään ALMA, voidaan HSEQ-osio laajentaa hyvin helposti olemassa olevaan ympäristöön. Tällöin esimerkiksi laatu- ja turvallisuuspoikkeamat saadaan kohdistettua suoraan laitepaikoille ja kunnossapito voi hyödyntää tietoa suoraan työsuunnittelussa. Kokonaisuuteen liittyvä dokumentaatio hallitaan ALMAlla luonnollisesti myös helposti, Manninen muistuttaa.

Usein yrityksillä on hieno strategia, mutta sen jalkauttamisessa kohdataan haasteita.

- Strategiaan pohjautuen tehdään kyllä hyviä toimintasuunnitelmia, mutta niiden hallinnointi, päivitykset ja seuranta lukuisilla erillisillä exceleillä ja powerpointeilla törmää omaan mahdottomuuteensa. ALMAn avulla voidaan hoitaa niin yrityksen kuin funktioidenkin vuosittaiset toimintasuunnitelmat joustavasti ja nopeasti. Suunnitelmiin liittyvät asiat voidaan purkaa tapahtumiksi, joten ne voidaan resursoida tehokkaasti. Koska päivityksiä tapahtumiin ja tehtäviin voi tehdä helposti, seuranta saadaan aidosti rullaavaksi, hän toteaa.

HSEQ ALMAssa - hyödyt myös näin:

  • Järjestelmä tukee suoraan ISO-standardin sähköistä kansiojakoa.
  • Lakiin ja asetuksiin perustuvat tehtävät ja tapahtumat voidaan eritellä tarkasti, jolloin ne löytyvät helposti eri katselmuksissa ja auditoinneissa.
  • Erityyppisiä tapahtumia ja poikkeamia voidaan hallita yhdellä järjestelmää. Näkymiä voidaan suodattaa monenlaisilla perusteilla, kuten esimerkiksi kesken olevien kalibrointien osalta.
  • Tapahtumia ja toimenpiteitä voidaan hallita massana ja suodattaa tietoa eri näkökulmista.
  • Seurantaa voidaan tehdä visuaalisesti eri tasoilla.