Elintarvikealan yritys hyödyntää ALMAa laajasti kunnossapidossaan

Elintarvikeyritys on hyödyntänyt ALMAa laajasti kunnossapidossaan. Yritys otti käyttöön ALMAn kunnossapito- ja laatujärjestelmän keväällä 2020. Nyt, kun dataa on kertynyt järjestelmään runsaasti, myös järjestelmästä saatavien hyötyjen määrä on kasvanut.

Elintarvikeyrityksen tuotantolaitoksella on satoja erilaisia laitteita, joista noin 50 on suoraan yhteydessä tuotantoprosessiin. On tärkeää, että yrityksen koneet toimivat suunnitelmien mukaan jatkuvasti, sillä laitteiston toimimattomuus näkyy välittömästi laitoksen tuloksessa. Koneiden ominaisuudet ja huoltohistoriat ovat nykyisin saatavilla MaintALMAsta. Riittävän datan kertyessä tietojärjestelmään, voidaan sen pohjalta tehdä monipuolisia analyyseja ja johtopäätöksiä.

ALMAn datasta voidaan ajaa ulos erilaisia Top 10 -vikalistoja, jotka paljastavat, mitkä laitteet ovat aiheuttaneet ongelmia ja milloin. Datan avulla on mahdollista arvioida esimerkiksi koneiden huoltotarpeita ja huollon kestoja, mikä auttaa pitämään koneet poissa tuotantokäytöstä mahdollisimman lyhyen ajan.
Yleensä Top 10 -vikalistalle päätyvät vanhemmat ja eniten käytetyt laitteet. Tuotannossa on erilaisia kausituotteita kesällä, syksyllä, talvella ja keväällä, mikä vaikuttaa tuotantolinjoihin ja niillä käytettyihin laitteisiin. Tarkka ja helposti tietojärjestelmästä löytyvä laitteistojen huoltohistoria on arvokasta tietoa tuotantomuutosten yhteydessä.

Kovat odotukset ovat toteutuneet

Elintarvikeyrityksellä oli kovat ennakko-odotukset ALMAn järjestelmää kohtaan, ja nämä odotukset ovat hyvin pitkälti toteutuneet. Tietojärjestelmä on osoittautunut juuri sellaiseksi kuin yrityksessä oli toivottu.
Kunnossapidon työprosessit ovat muuttuneet aiempaa suoraviivaisemmiksi. Päällekkäiset kirjaukset ovat vähentyneet, ja tietojen lisääminen sekä päivittäminen on nopeutunut. Työprosessien läpinäkyvyys on parantunut, ja sekä asentajat että työnjohtajat ovat jatkuvasti ajan tasalla työn etenemisestä.

Viranomaisviestintä on tehostunut

Elintarvikeyrityksellä on paljon viestintää viranomaisten suuntaan ja erilaisia usein toistuvia tarkastuksia. Valvova viranomainen suorittaa tarkastuksia tuotantotiloihin lähes kuukausittain varmistaakseen, että kaikki on asianmukaisessa kunnossa. Tietojärjestelmä ALMA mahdollistaa nopean raporttien tuottamisen, jotka voidaan välittää viranomaisille.

Elintarvikeyrityksellä on myös useita laatusertifikaatteja, kuten FSSC 22000, BRC ja ISO14000, jotka pidetään ajan tasalla säännöllisten auditointien avulla. Yritys on jopa saanut kehuja siitä, kuinka vaivattomasti auditoijien tarvitsemat tiedot ovat olleet saatavilla.

Tiloissa tapahtuvien tarkastuskierrosten ohella tietojärjestelmästä saatavilla olevat, usein määrämuotoiset dokumentit ovat keskeisessä roolissa. Näistä dokumenteista löytyy tärkeitä tietoja, kuten eri prosessivaiheiden lämpötilat, hygieniatasot ja vaakojen vakaudet.

Mielekkäämpää ja hyödyllisempää työskentelyä

Tietojärjestelmän käyttöönotto on johtanut tuotannon tehokkuuden parantumiseen elintarvikeyrityksessä. Järjestelmäuudistuksen myötä päällekkäiset työt ovat vähentyneet ja tyhjäkäynti on pienentynyt.

Asentajat voivat käyttää enemmän aikaa asennuksiin, huoltoihin ja korjauksiin, kun työkirjausten tekemiseen ei kulu enää ylimääräistä aikaa. Töiden suunnittelu, aikataulutus ja työnjohdon toiminta ovat tehostuneet, sillä tieto töiden tilasta on saatavilla lähes reaaliajassa. Työprosessien järkevöityminen ja suoraviivaistuminen on tehnyt työskentelystä mielekkäämpää ja hyödyllisempää.