Blogi: Sitoudumme kestävään tulevaisuuteen

Meillä Vitec ALMAlla - ja koko konsernissa - kestävä kehitys on enemmän kuin pelkkä muotitermi. Se on perustavaa laatua oleva osa liiketoimintamalliamme ja yrityskulttuuriamme.

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat nyky-yhteiskunnassa välttämättömyyksiä pitkäaikaisen arvon luomisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Jatkuvasti muuttuva ja kehitystä tarvitseva maailma vaatii uudistumista. Siksi sitoudumme Vitecillä kestävyyteen kaikessa toiminnassamme.

Kestävämpi, joustavampi ja osallistavampi yhteiskunta

Ohjelmistotuotteillamme on keskeinen rooli yhteiskunnassamme sekä kriittisten asiakkaidemme toiminnassa. Samalla kun kehitämme ja tarjoamme standardoituja ohjelmistoratkaisuja, tuemme asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa ja minimoimme heidän riskinsä. 

Tuotteemme edistävät resurssitehokkuutta, joustavuutta ja tietojenkäsittelyn eettisyyttä. Näin ne ovat asiakkaidemme tukena rakentamassa kestävämpää, joustavampaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa.

Vastuullinen henkilöstö asiakkaidemme palveluksessa

Menestyksemme perustuu motivoituneisiin ja osaaviin työntekijöihimme. Heillä on tiedot ja taidot asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Olemme monimuotoisia, inklusiivisia, ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Tiimityöllä, terveellä työympäristöllä ja -kulttuurilla vahvistuu sekä oma että asiakkaidemme liiketoiminta.

Pitkällä aikavälillä kestäviä työolosuhteita edistää järkevä energian käyttö, kasvu sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitäminen. Olemme avoin ja henkilöstömme luottamuksen arvoinen työnantaja. Sen seurauksena myös vitec-almalaiset ovat vastuullisia ja yhteistyöstä innostuvia.

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Käytännössä kaikki yllä mainitut asiat näkyvät omissa valinnoissamme. Esimerkiksi palvelinsalimme käyttävät yhä enemmän uusiutuvaa energiaa, ovat hyvin eristettyjä lämpöhukan minimoimiseksi sekä hyödyntävät tehokkaita jäähdytysratkaisuja. Vähennämme aktiivisesti jätettä, teemme hankinnoissa aina arviointia ympäristöystävällisyyden näkökulmasta ja pienennämme aktiivisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Optimoimme matkustamista, ohjaamme ja kannustamme julkisten liikennevälineiden käyttöön työmatkoilla sekä tuemme työmatkapyöräilyä. 

Valintojemme avulla voimme vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeämme ja ympäristövaikutuksiamme.

Parempaa suunnittelua, kunnossapitoa ja omaisuudenhallintaa

Asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme suunnittelussa, kunnossapidon toiminnanohjauksessa ja omaisuudenhallinnassa monin tavoin. Ratkaisumme auttavat heitä tehostamaan ja automatisoimaan kunnossapidon prosessejaan. Tämä johtaa parempaan toiminnan suunnitteluun, ennakoivaan kunnossapitoon ja vähentää odottamattomia vikatilanteita. Resursseja säästyy, kustannustehokkuus paranee ja tuottavuus lisääntyy.

Ratkaisumme mahdollistavat asiakkaillemme paremman omaisuudenhallinnan. He voivat seurata ja hallita omaisuuttaan tehokkaasti, suunnitella sen elinkaarta, optimoida kunnossapitokustannuksia ja resurssien käyttöä. Tämä auttaa pidentämään omaisuuden käyttöikää, vähentämään hukkaa ja säästämään kustannuksissa.

SaaS tuo joustavuutta ilman laiteinvestointeja

Saas-palveluillamme asiakkaamme hyötyvät joustavuudesta ja skaalautuvuudesta sekä voivat hyödyntää ratkaisujamme tarpeidensa mukaan ilman suuria investointeja omaan laite- ja palvelininfraan. Tämä mahdollistaa heille kustannustehokkaan ja joustavan tavan käyttää ALMAa, kun heidän liiketoimintansa kasvaa tai muuttuu.

Kaiken kaikkiaan vastuulliset valintamme ja ratkaisumme lisäävät asiakkaidemme tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Näin asiakas saa paremman tuoton tuotanto-omaisuuteensa sijoitetulle pääomalle. Konsernitasolla aiomme vähentää päästöjämme 75 % vuoteen 2030 mennessä.

Hyvää ja kestävää kesää toivottaen

Janne Lappi
Myyntijohtaja
Vitec ALMA Oy