Toimiva projektinhallinta saa asiakkailta kiitosta

Toimiva projektinhallinta on aina asiakkaan etu. Projekti etenee silloin hyvällä suunnittelulla sekä oikeilla työkaluilla tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Raportoinnin ja viestinnän on oltava asiakkaan suuntaan selkeää projektin alusta lähtien.

Toimiva projektinhallinta on ollut Vitec ALMAssa aina itsestäänselvyys. Projektisuunnitelmat on tehty huolellisesti ja oikea resurssointi on tuottanut asiakkaalle toivotunlaisen lopputuloksen. Jokainen asiakas on tähänkin saakka saanut tietoa ohjelmistoprojektin eri vaiheista ja etenemisestä sovitun mukaisesti. Aina voi kuitenkin parantaa.

Projektinhallintaa on kehitetty Vitec ALMAssa jatkuvasti paremmaksi. Ja kehitetään jatkossakin.
Janne Mäkinen / Vitec ALMA

”Vuodenvaihteen tienoilla huomasimme joitakin selviä kehityskohteita, jonka vuoksi aloitimme yhteistyön Wakaru Oy:n kanssa. Kehitysprojektin avulla parannamme asiakasprojektiemme hallintaa entisestään. Asiakkaillemme tämä tulee näkymään vielä nykyistäkin parempana työn laatuna ja tehostuneena sekä selkeämpänä raportointina”, kertoo Vitec ALMAn johtava projektipäällikkö Janne Mäkinen.

Vuodenvaihteessa alkanut kehitysprojekti jatkuu edelleen. Projektinhallinnan kehittäminen on jatkuva prosessi, joka jatkuu luonnollisesti myös yksittäisen kehitysprojektin jälkeen.

Parempaa laatua asiakkaalle

Ohjelmistoprojektissa tarvittavan henkilöstöresurssin määrä vaihtelee Vitec ALMAssa yhden ja jopa kymmenen hengen välillä. Mitä enemmän ihmisiä ja mitä laajempi ohjelmistoprojekti, sitä enemmän projektinhallinnan tehokkuus vaikuttaa lopputulokseen. Nyt toteutettavan kehitystyön jälkeen kaikki Vitec ALMAn ohjelmistoprojektit toteutetaan samojen toimintatapojen ja työkalujen avulla. Näin myös asiakaskokemus on projektin koosta ja henkilömäärästä riippumatta yhtä hyvä.

Hyödynnämme projektinhallinnassamme entistä paremmin tuotekehityksen puolelta tuttua sprinttimallia.

”Jaamme ohjelmistoprojektin parin viikon mittaisiin jaksoihin, stintteihin, joiden aikana toteutetaan pienempiä projektikokonaisuuksia. Tästä on paljon apua erityisesti suuremmissa projekteissa. Muutoksesta saamani palaute on oman henkilöstömme osalta ollut hyvin kannustavaa ja uskon sprinttimallin näkyvän myös parempana asiakaskokemuksena”, arvioi Mäkinen.

Projekti alusta loppuun saakka entistä joustavammin

Ohjelmistoprojekti ja sen hallinta lähtee Vitec ALMAssa liikkeelle myynnistä, josta se siirtyy varsinaiseen tuotantoon ja toimitukseen. Projektinhallinta jatkuu tästä vielä eteenpäin, jolloin valmis projekti siirtyy tukipalvelun piiriin. Siirtymiset eri vaiheiden välillä saadaan kehitysprojektin aikana hiottua mahdollisimman joustaviksi ja mutkattomiksi.

Olemme kiteyttäneet projektin tavoitteen iskulauseeksi ”maalaisjärkeä projektitoiminnan monimutkaisuuteen”.

"Kokoamme näin Vitec ALMAn laajan ja pitkäaikaisen projektitoiminnan hyvät käytännöt koko henkilöstön yhteiseen käyttöön. Samalla järjestäydytään eroon vanhentuneista toimintavoista, jos ja kun sellaisiin törmätään”, huomauttaa Mäkinen.

Asiakkaille vain positiivisia yllätyksiä

Yksittäisten ohjelmistoprojektien hallinnan lisäksi Vitec ALMAssa aletaan kehittämään myös laajempien projektisalkkujen hallintaa. Projektisalkunhallinnassa on kyse asiakkaan vasta käynnistettävien sekä jo käynnissä olevien projektien hallinnoinnista keskitetysti yhdestä paikasta käsin. Projektisalkku tarjoaa asiakkaalle tietoa siitä, mitä projekteja juuri kyseisellä hetkellä on käynnissä, missä vaiheessa ne ovat ja mitä uusia ollaan mahdollisesti tulevaisuudessa käynnistämässä. Samalla näkyy, ketkä ihmiset projektin kanssa työskentelevät.

Sisäiset muutoksemme näkyvät asiakkaillemme parempana työn laatuna ja asiakaskokemuksena.
Janne Mäkinen / Vitec ALMA

"Laadun parantuminen on aina asiakkaalle tyytyväisyyttä lisäävä asia. Selkeiden ja läpinäkyvyyttä lisäävien raportointitapojen ansiosta asiakkaille ei tule turhia yllätyksiä. Tai jos tulee, niin yllätykset ovat jatkossa vain positiivisia.”

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Vitec