Kunnossapitoa ja omaisuudenhallintaa ALMAn avulla

Kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö hyödyntää ALMA-ohjelmistoa laajasti kaivostoimintansa rakennusvaiheessa, kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa. Yhtiö on erikoistunut litiumin tuottamiseen, joka on välttämätön elementti sähköautojen akuissa.

Kaivos- ja akkukemikaaliyhtiön rikastamon ja kemiantehtaan laitekokonaisuuksien kunnossapitojärjestelmäksi valittiin ALMA-ohjelmisto reilu vuosi sitten. Rakennusprojektin edetessä ja tuotannon käynnistyessä myös omaisuudenhallinta hoidetaan ALMAlla. Vitec ALMAn esittämät referenssit olivat hyvät, heidän läsnäolonsa on vahva alueella ja myös hinnaltaan ohjelmisto oli hyvin kilpailukykyinen. Näin ollen päädyttiin perusteellisen kilpailutuksen kautta ALMAan.

Tehokasta integraatiota ja kunnossapitoa

ALMA toimii yhtiöllä pääasiassa kunnossapitojärjestelmänä. Sen avulla kerätään laitetietoja jo kaivostoiminnan rakennusvaiheesta alkaen. Näin muodostuu kattava laitetietokanta, joka käsittää yhtiön kaikkien toimipisteiden laitteet. Kun rakennustyöt saadaan valmiiksi, muuttuu ALMA selkeämmin myös omaisuudenhallintajärjestelmäksi. Uusia laitetietoja voidaan lisätä ja vanhoja poistaa tarpeen mukaan. ALMAn tehokas integraatio prosessiautomaatiojärjestelmän kanssa varmistaa tuotannon sujuvuuden ja minimoi keskeytykset.

Laitteistojen huollot ja vaihdot voidaan ALMAssa olevien tietojen avulla ennakoida ja keskittää erityisiin huoltoseisokkeihin.

Räätälöitävyys on ALMAn etu

Vitec ALMA ja kaivosyhtiö ovat aloittaneet keskustelut yhteistyöstä jo vuosia sitten. Varovaiset tunnustelut ovat johtaneet yhteistyön syventymiseen ja yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin. Virallisesti yhteistyö alkoi vuoden 2023 alussa. ALMAn etu on sen räätälöitävyys. Järjestelmää on mahdollista muotoilla yrityksen tarpeiden mukaan. Jos uusia ominaisuuksia tarvitaan, niin niitä voidaan lisätä asiakkaan järjestelmään.

Parempaa kustannustehokkuutta ja kestävämpää kehitystä

Ympäristön suojelu ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat tärkeitä kaikille yrityksille. Ne korostuvat erityisesti kaivosteollisuudessa, jonka ympäristöasiat ovat olleet paljon esillä julkisuudessa. Ympäristö huomioidaan yhtiössä tuotannon jokaisessa vaiheessa ja kaikissa yksiköissä.

Myös ALMA on mukana toiminnan kestävän kehityksen edistämisessä. Sen avulla parannetaan kustannustehokkuutta ja tehostetaan laitteiden elinkaaren hallintaa. Laitteita huolletaan ja voidaan vaihtaa suunnitelmallisesti, jolloin niistä saadaan niiden käyttöiän aikana kaikki hyöty irti. Tämä on kaikkien ja myös ympäristön etu.