Energiayritys tarvitsee luotettavan kunnossapitojärjestelmän

Ilman energiaa eivät teollisuuden ja liikenteen pyörät pyöri Suomessa. Luotettava kunnossapitojärjestelmä pitää huolen siitä, että energiatuotantoon liittyvät laitteistot ja toimitukset toimivat eivätkä tuotannon kriittiset toiminnot pääse katkeilemaan.

Kaikkien Suomessa toimivien energiayhtiöiden on varastoitava energiaa omiin velvoitevarastoihinsa pahan päivän varalle. Lakisääteisesti valtion varmuusvarastojen ja yritysten velvoitevarastojen on riitettävä vähintään viiden kuukauden kulutukseen. Energiayhtiöiden lisäksi myös Puolustusvoimilla on omia varmuusvarastojaan eri puolilla Suomea.

Energiayhtiöiden arkinen toiminta ja tuotanto on Suomessa mitoitettu normaalikulutusta vastaavaksi. Kriisitilanteissa yritykset voivat tarvittaessa hyödyntää varastojaan, jotta ainakin kriittisesti tärkeä osuus energiahuollosta saadaan kaikissa tilanteissa hoidettua.

Kunnossapitojärjestelmä kokoaa tiedot ja muistaa aikataulut

Hyvä kunnossapitojärjestelmä on tärkeä energia-alan kiinteistöjen huollossa, mutta myös kriittisempien aikojen logistiikan ja teollisuustuotannon kannalta.

Vitec ALMAn asiakkaat arvostavat ALMAn kunnossapitojärjestelmässä sen hyvää toiminnallisuutta, ALMAn pitkää kokemusta energiateollisuuden kunnossapidosta sekä järjestelmän suomalaisuutta.

Kotimaisuus onkin merkittävä etu, sillä Vitec ALMAn kaikki tekeminen tapahtuu edelleen Suomessa ja MaintALMA-kunnossapitojärjestelmän vaatimat konesalit sijaitsevat täällä. Tietoturvan kannalta tämä on erittäin olennaista.

Kunnossapitojärjestelmäprojektin alussa on syytä suunnitella, mitä kaikkea tietojärjestelmältä toivotaan ja vaaditaan. Sen jälkeen on syytä nuohota läpi kaikki yrityksen kiinteistöt, tuotantolaitokset ja logistiikkayksiköt, jotta kaikki kunnossapidon kannalta tärkeä tieto saadaan kerättyä järjestelmään. Vitec ALMAlla on tästä kartoittamistyöstä pitkä kokemus, joten osaamme auttaa yrityksiä järjestelmän suunnittelussa aivan alusta lähtien.

Kunnossapitojärjestelmään on energiapuolella sisällytettävä ainakin kaikki tärkeät laitetiedot, tarkastus- ja huoltohistoriat sekä ennakkohuoltosuunnitelmat. Projektin aikana järjestelmään voi ottaa vielä mukaan esimerkiksi dokumenttien hallinnan, jos sen tärkeys on paljastunut vasta projektin jo käynnistyttyä. Silloin mukaan ja hyötykäyttöön saadaan vanhemmat kuvat teknisistä arkistoista, mutta myös kaikki uudemmat kuvat ja dokumentit, joita syntyy uuden järjestelmän käytön aikana.

Muista sekä RCM että LCM

Olemassa olevaa järjestelmää voi päivittää yhdessä yrityksen muun toiminnan kehittämisen kanssa. Useissa yrityksissä kunnossapitotoimintaa kehitetään nyt luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM / Reliablity Centered Maintenance) sekä elinkaaren hallinnan (LCM / Life Cycle Management) suuntaan. Tässä voidaan hyödyntää tietojärjestelmään tehtäviä kriittisyysluokitteluja sekä vikavaikutusanalyyseja.

ALMAn kunnossapitojärjestelmän keskeinen etu on, että kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta ja myös kertyy yhteen paikkaan. Juuri tämä palvelee yrityksen omaa toiminnan kehittämistä ja tehostaa kunnossapitoa. Hyvin toimiva kunnossapitojärjestelmä on suuri etu myös erilaisissa viranomaistarkastuksissa. Kaikki tarkastuksien vaatimat tiedot ja raportit saadaan järjestelmästä ulos helposti ja ajantasaisesti.

Joustava ja tilanteiden mukaan päivittyvä tietojärjestelmä muuttaa usein myös organisaation toimintatapoja. Kehitystyö onnistuu paremmin, kun yrityksellä on aikaisempaa parempi kokonaishallinta kaikesta toiminnastaan ja kaikista siihen liittyvistä prosesseista. Kun tekninen puoli on hyvin hallussa ja läpinäkyvä kaikille avainhenkilöille, voidaan yrityksessä keskittyä entistä enemmän varsinaisen ydintoiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Toni Penttilä
Vitec ALMA Oy