Dashboard kertoo käyttäjälle kaiken olennaisen

Dashboard, eli aloitusnäyttö on tietojärjestelmälle kuin kojelauta autonkuljettajalle. Käyttäjä näkee kaikki itselleen tärkeät ja ajankohtaiset tiedot yhdellä kertaa. ALMAssa dashboardien sisältö on monipuolisesti räätälöitävissä järjestelmän eri käyttäjätasoille, kertoo Vitec ALMAn liiketoimintapäällikkö Janne Lappi blogikirjoituksessaan.

Yrityksen ylin johto on kiinnostunut tietyistä avainluvuista, suunnittelussa ja operatiivisessa toiminnassa taas tarvitaan toisenlaisia avainlukuja. Erilaisten dashboardien avulla kaikki henkilöstöryhmät saavat juuri itselleen tärkeät tiedot käyttöönsä oikeaan aikaan. Dashboardien ansiosta erilaiset käyttäjät eivät huku tietojärjestelmän mahdollisesti todella suurten datamäärien alle.

Dashboardien avulla tieto visualisoidaan helppokäyttöiseen ja ymmärrettävään muotoon. Dashboardit ovat henkilöstön päivittäisen työnteon tukityökaluja. Ne tehostavat työntekoa, sillä olennainen tieto on aina saatavilla reaaliaikaisesti eikä tiedon etsintään kulu aikaa tarpeettomasti.

Aikaisemmin tietoja, jotka näkyvät nykyisin dashboardeilla 24/7, ajettiin tietojärjestelmistä ulos erillisinä raportteina ja niitä analysoitiin omissa kokouksissaan. Kaikki nämä tiedot ovat nyt jatkuvasti ja parhaimmillaan ajantasaisina niistä kiinnostuneiden saavutettavissa.

Ei vain pintaa

ALMAssa dashboardit ovat interaktiivisia. Voit siis klikata yleisemmän tason avainlukua dashboardilla, jolloin saat auki entistä yksityiskohtaisempaa tietoa juuri kyseisestä avainluvusta ja sen taustalla olevista tapahtumista.

Tietoja, hälytyksiä ja varoituksia päivittäisen tekemisen eri tasoille

Dashboard kertoo yrityksen johdolle strategiseen päätöksentekoon liittyviä tietoja, mutta näyttää samalla kunnossapidon henkilöstölle esimerkiksi avoinna olevat vikailmoitukset ja työt. Dashboardeilta voivat löytyä myös Top 10 -listat, joita käytetään suunnittelun tukena. ALMAssa dashboardeja on mahdollista käyttää infotauluina ja jakaa niiden kautta tietoa henkilöstölle esimerkiksi työturvallisuuden kehittymisestä. Näkymiä voidaan rakentaa laajasti eri tasoille ja näkyvyyttä voidaan myös rajata käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tietoa on mahdollista jakaa myös yhteistyökumppaneille.

Dashboardin vertaus auton kojelautaan on hyvin toimiva. Auton kojelauta kertoo nopeudesta ja kierroksista kuljettajalle, mutta se myös varoittaa kuljettajaa erilaisista tilanteista ja häiriöistä. Mikäli jonkin avainluvun arvo laskee tai nousee yli hälytysrajan tai kriittisyyden perusteella joku asia vaatii käyttäjän toimia, tulee tästä ilmoitus hänen dashboardilleen. Kun saadaan olennaiset asiat esille, niihin voidaan myös reagoida oikea-aikaisesti.

Oikeaa tietoa oikeassa muodossa

Dashboardit ovat lähes aina erilaisia eri yrityksissä. Yhä useammin niissä käytetään myös yleisiä KPI-mittareita (Key Performance Indicator). Joidenkin avainlukujen kohdalla on hyvä käyttää valmiita standardeita, jotka asettavat tiedoille ja luvuille tiettyjä yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä raja-arvoja. Standardit myös mahdollistavat tietojen vertailtavuuden.

Vitec ALMAlla on laaja kokemus useiden eri yritysten tietojärjestelmistä. Osaamme myös auttaa sinua kunnossapidon standardien KPI-mittaristojen hyödyntämisessä.

Tarjolla pitää olla oikeaa tietoa, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa.