Blogi: ALMA ratkaisee suunnitteluhaasteesi

ALMAa hyödynnetään monenlaisessa suunnittelussa ja usealla eri toimialalla. Muun muassa tietoliikenne-, automaatio- ja kunnossapitosuunnittelussa luotettavat työkalut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

ALMAa käytetään erilaisten tuotanto- ja kunnossapitojärjestelmien suunnitteluun useilla teollisuuden aloilla. Helppokäyttöisenä ohjelmistona sitä hyödynnetään usein yritysten sisällä omien työntekijöiden toimiessa suunnittelijoina ja järjestelmien kehittäjinä. Tämän lisäksi ALMAa hyödynnetään myös suunnittelu- ja insinööritoimistoissa eri puolilla Suomea. Sama ohjelmisto taipuu moneen käyttöön.

Suunnittelutyön aloituksessa on tärkeää, että ideointi ja dokumentointi saadaan haltuun ja kuntoon heti alusta alkaen. Tämä onnistuu saamamme asiakaspalautteen perusteella hyvin. Kun projektin perusta on kunnossa, tarvitsee jatkossa parsia tai muuttaa asioita paljon vähemmän. Turha säätäminen jää näin vähemmälle.

Suunnitteluprojektin koolla ei ole juurikaan merkitystä. Sekä suuremmat että pienemmät projektit voidaan toteuttaa samalla ohjelmistolla. Usein suuremmat suunnitteluprojektit koostuvat monista pienemmistä osista ja alaprojekteista. Myös ne saadaan integroitua vaivatta osaksi suunnittelun kokonaisuutta.

Uusia ominaisuuksia

Vuosikymmenien jatkuva kehitystyö on tuonut ohjelmistoon paljon uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Maailma muuttuu ympärillämme jatkuvasti, joten uusia ominaisuuksiakin tarvitaan koko ajan lisää. Samalla voidaan jostain vanhemmista ominaisuuksista luopua. Käytettävyyden kannalta on ongelmallista, jos ohjelmiston mukana roikutetaan vanhentuneita ominaisuuksia, joista ei ole kenellekään enää mitään hyötyä.

SaaS-lisenssillä ohjelmiston viimeisin päivitetty versio on asiakkaan käytettävissä 24/7, aivan kaikkine uusine ominaisuuksineen ja viimeisine tietoturvapäivityksineen.

Parempaa suunnittelua vähemmällä säätämisellä

ALMAa käytetään muun muassa kaivos-, metsä- ja energiateollisuudessa tietoverkkojen ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun. Usein ALMA on pääasiallinen ja ainoa suunnittelun työkalu. Sen avulla saadaan uudesta järjestelmästä kaikki tärkeät yksilöidyt tiedot talteen. Niiden pohjalta kunnossapidon asentajat osaavat toimia alusta alkaen tehokkaasti. Laiteviat löytyvät nopeammin, ja asentaja osaa mennä suoraan oikeaan paikkaan ja oikean laitteen luokse.

Ilman ALMAa suunnittelutyö olisi monessa tilanteessa hyvin työlästä, joskus jopa täysin mahdotonta. Useiden suunnitteluprojektien työmäärä saattaisi kasvaa todella merkittävästi.

Suunnittelutoimistoissa hyvä ohjelmisto tekee mahdolliseksi monen eri asiakkaan erilaisten projektien samanaikaisen suunnittelu. Puurot ja vellit pysyvät erillään ja jokainen projekti omana ainutkertaisena kokonaisuutenaan. Työpäivät eivät veny ainakaan suunnittelutyökalun vuoksi aamuyön puolelle. Ohjelmiston tehokkuushyödyt välittyvät samalla myös suunnitteluyrityksen loppuasiakkaille saakka.

Hallitse muutoksia tehokkaammin

Hyvästä ohjelmistoratkaisusta löytyvät luonnollisesti monipuoliset työkalut kytkentöjen sekä I/O-, väylä- ja ip-osoitteiden hallintaan. Suunnittelun lopputulos saadaan järjestelmästä ulos erilaisina kaavioina ja raportteina juuri asiakkaan haluamassa muodossa.

Lisäksi suunnittelutyön sisältöä voidaan tarkastella rakenneselaimella ja erilaisilla dashboardeilla. Myös mobiilikäyttöliittymällä on vankkumaton ja jatkuvasti kasvava käyttäjäkunta. Heitä löytyy erityisesti työnjohdosta, asentajista ja käyttöhenkilöstöstä.

Kustannusten pienentämisen ja tekemisen mielekkyyden kannalta on myös tärkeää, että monenlaisten erilaisten muutosten hallinta on tehokasta ja helppoa.

ALMA-järjestelmän suunnittelukäytön suosio ja toimivuus ovat seurausta vuosikymmenten aikana tapahtuneesta vuorovaikutuksesta. Tästä on suuresti kiittäminen motivoituneita asiakkaitamme, jotka ovat olleet mukana kehittämässä tuotetta jatkuvasti paremmaksi.
Jos ALMAn suunnittelukäyttö kiinnostaa sinua enemmän, ota minuun yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta.

Risto Korpi
Vitec ALMA Oy
Puhelin 010 419 8560
S-posti risto.korpi@vitecsoftware.com