ATEX-laitteiden tarkastukset onnistuvat ALMAlla helpommin

ATEX-luokiteltujen laitteiden tarkastukset ovat monessa teollisuuslaitoksessa säännöllisesti toistuva tapahtuma. Räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tuotantotiloissa käytettävien laitteiden on täytettävä luokituksen vaatimukset ja oltava turvallisia. Hyvä ohjelmisto tekee nämä ihmisten, koneiden, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuden kannalta tärkeät ATEX-tarkastukset helpommiksi.

Teollisuustuotannossa käytetään usein palavia nesteitä ja kaasuja, jotka ilman kanssa sekoittuneena saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia. Myös kiintoaineiden pöly saattaa olla räjähdysherkkä aine, joka on otettava huomioon tilojen luokittelussa sekä laitteiden valinnassa. Laitteiden on tuotantotiloissa täytettävä ATEX-laitedirektiivin mukaiset vaatimukset, jotka varmennetaan sekä käyttöönotossa että määräaikaishuolloissa ja -tarkastuksissa..

Yksittäisessä teollisuuden tuotantolaitoksessa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia erilaisia laitteita, jotka kuuluvat ATEX-määräaikaistarkastusten piiriin. Kun laitetiedot löytyvät laitoksen käyttämästä tietojärjestelmästä, on niiden vaatimustenmukaisuus helppoa varmistaa säännöllisesti toistuvien ja viranomaisten vaatimien määräaikaistarkastuksien yhteydessä.

ATEX-tiedot järjestelmään jo suunnitteluvaiheessa

Laitteen ATEX-tiedot on syytä lisätä tietojärjestelmään viimeistään sen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Tiedot ovat sen jälkeen kaikkien niiden järjestelmän käyttäjien käsillä ja löydettävissä, joiden on tiedettävä ja tunnettava ATEX-luokiteltuihin tiloihin ja laitteisiin liittyvät asiat sekä tarvittaessa voitava todentaa tietojen oikeellisuus.

Paras tilanne on silloin, kun tiedot lisätään järjestelmään jo tuotantolaitoksen suunnitteluvaiheessa. ATEX-tiedot ovat silloin järjestelmässä alusta lähtien muiden laitoksen laitteille ja ominaisuuksille tärkeiden tietojen ohella. Niitä ei tarvitse enää erikseen lisäillä mukaan jälkikäteen. ATEX-turvallisuus on näin osa laitoksen kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua jo suunnittelusta lähtien.

ATEX-hallintaa myös SaaS-palveluna

ATEX-tietojen käsittelyn kannalta ALMA on hyvä järjestelmä, sillä sen avulla voidaan samalla hallinnoida myös kaikkia muita tuotantolaitoksen laitteiden ja tuotannon kannalta tärkeitä tietoja. Jos ALMAa on käytetty hyväksi myös laitoksen sähkö- ja automaatiosuunnittelussa ja mekaanisten laitteiden suunnittelutietojen ylläpidossa, on kaikki yllä- ja kunnossapidon kannalta tärkeät tiedot saatu järjestelmään jo silloin. Teollisuuden laitetietojen ja kunnossapidon ratkaisu on näin myös ATEX-ratkaisu.

ALMAssa on paljon erilaisia ominaisuuksia, jotka ovat saumattomasti integroitavissa toisiinsa. Tiedonkäsittelykapasiteetti ei ALMAssa lopu kesken. SaaS-palveluna ALMA on vielä entistä helppokäyttöisempi ja vaivattomampi asiakkaalle, kun tietojärjestelmän päivittäminen ja ylläpito ovat kokonaisuudessaan Vitec ALMAn hoidossa.

Jos haluat kuulla lisää ALMAsta ja sen ATEX-ominaisuuksista, ota yhteyttä minuun.

Toni Penttilä, T&k-johtaja
+358 (0) 10 419 8550
Lähetä sähköpostia

Mitä on syytä ottaa huomioon ATEX-tarkastuksissa?

Videolla Vitec ALMAn projektipäällikkö Arto Latvala kertoo, kuinka ALMAa voi hyödyntää turvallisuuden kannalta tärkeissä ATEX-tarkastuksissa.