ALMA tehostaa dokumenttienhallintaa ja suunnittelua

Teollisuuskemikaaleja valmistava yritys tarvitsi uuden dokumenttienhallintajärjestelmän sekä tukea tekniseen suunnitteluun. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Vitec ALMA Oy:n ohjelmisto.

Tehdas tuottaa kemikaaleja puunjalostukseen ja selluloosan tuottamiseen. Samalla tehdasalueella on monia erilaisia tuotantoyksiköitä, joiden välinen saumaton yhteistyö on tärkeää tuotannon tehokkuuden kannalta. ALMA on nyt käytössä kaikissa tehdasalueen yksiköissä.

Vanha ohjelmisto ei enää palvellut toivotulla tavalla, joten ALMA otettiin käyttöön. Uusi järjestelmä mahdollistaa tuotannon rakenteiden mallintamisen suunnittelussa, mikä auttaa virheiden ja ongelmien minimoimisessa. Tiedot ja dokumentit ovat nyt yhdessä paikassa ja yhteensopivissa formaateissa, mikä helpottaa niiden käyttöä.

Uuden ohjelmiston ansiosta on mahdollista tehdä monipuolisia hakuja ja laajoja massa-ajoja tietokannasta, ja sama tieto on reaaliaikaisesti saatavilla eri puolilla organisaatiota.

ALMA-ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti

Ohjelmistoprojekti alkoi alkukartoituksesta, lyhyestä pilotoinnista ja eteni varsinaiseen konseptointiin. Ensin keskityttiin dokumenttien siirtoon vanhasta järjestelmästä, minkä jälkeen siirryttiin sähköautomaatiosuunnittelun puolelle. Aktiivinen projektivaihe päättyi kevät-kesällä 2022, kun dokumenttien massasiirto oli valmis.

Nyt järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja uusia tietoja lisätään säännöllisesti. Uusi ohjelmistotyökalu mahdollistaa myös toimintatapojen muutokset. Vaikka ohjelmiston vaihto ja dokumenttien siirto ovat selkeitä prosesseja, toimintatapojen muutos vaatii lähes koko henkilöstön koulutuksen, jota tehdään edelleen.

ALMAn käyttäjiä on tehtaanporttien sisä- ja ulkopuolella

Tehtaalla on jatkuvasti avoinna useita projekteja, joissa ALMAa hyödynnetään. Projektien toteutuksen yhteydessä ALMAan rakentuu projektidokumentaation pohjalta laitehierarkia, jota ei tarvitse rakentaa erikseen myöhemmin.

Järjestelmää käyttää tällä hetkellä 10-20 henkilöä, joista suurin osa hyödyntää dokumentteja tavalla tai toisella. Myös yrityksen omat ja ulkoistetut suunnittelijat käyttävät järjestelmää säännöllisesti.

Pienempiä päästöjä ja hyvää asiakaspalvelua

Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on nykyään yrityksille itsestäänselvyys. Pienemmät päästöt ja vähentyneet tuotanto-ongelmat palvelevat sekä ympäristöä että yrityksen liiketaloudellisia tavoitteita. ALMA auttaa tehtaan kunnossapidon tehokkuuden parantamisessa, mikä lisää tuottavuutta ja vähentää päästöjä.

Tietojärjestelmässä on paljon ominaisuuksia, ja se vaatii aina ylläpitoa ja jatkokehitystä. Tukipalvelut ovat tärkeitä tuotannon jatkuvan toiminnan varmistamiseksi.

Vitec ALMAn tukipalvelut vastaavat erilaisiin kyselyihin nopeasti, ja asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä.