ALMA auttaa yrityksen kriittisyysanalyysissa

Teollisuuden kunnossapito toimii jo useissa yrityksissä tehokkaasti tietojärjestelmien avustuksella. Tuotannon ja laitteiden kriittisyysanalyysin tulokset (kriittisyysluokkastandardi PSK 6800 mukaisesti) talletetaan yrityksissä kuitenkin usein yksittäisiin excel-tiedostoihin. Ei kannattaisi, kirjoittaa liiketoimintapäällikkö Jukka Manninen blogissamme.

Olen monessa teollisuuden tuotantolaitoksessa ihmetellyt, miksi laitteiden kriittisyysanalyysin tulokset talletetaan usein excel-muodossa yksittäisen henkilön omalle koneelle tai korkeintaan yrityksen yhteiselle verkkoasemalle. Kummastakaan paikasta yksittäistä exceliä ei ole helppoa löytää. Jos avainhenkilö on sairastunut, lomalla tai siirtynyt uuden yrityksen palvelukseen, ei dokumenttia saada välttämättä enää millään käyttöön tarvittaessa.

Onneksi ratkaisukin on olemassa: kriittisyysanalyysin voi PSK 6800 -standardin mukaisesti liittää mukaan yrityksen kunnossapitojärjestelmään. Samalla saadaan otettua käyttöön myös luotettavuuskeskeinen kunnossapitomenetelmä RCM (Reliability Centered Maintenance). Sen avulla parannetaan tuotannon turvallisuutta, tuottavuutta ja käytettävyyttä sekä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Myös laitteistoihin liittyvä raportointi helpottuu, kun kaikki kriittiset tiedot löytyvät yhdestä ajantasaisesta järjestelmästä. Lisäksi luonto kiittää, kun turhia huoltoja ei enää tehdä eikä asentaja joudu ajalemaan tarpeettomasti pitkin Suomea.

Parempi tuottavuus, luotettavuus ja elinkaarenhallinta

RCM kehitettiin jo 1960-luvulla etenkin ilmailun tarpeisiin. Silloin lentokoneet purettiin aina huollon yhteydessä lähes kokonaan osiin. Kriittisyysluokittelun ansiosta ymmärrettiin, että kaikki osat eivät olleet lentokoneen toiminnan ja turvallisuuden kannalta yhtä tärkeitä. Huolloissa voitiin RCM:n ansiosta keskittyä etenkin kriittisiin osiin ja niiden huoltoon. Nykyisin RCM:ää hyödynnetään useilla eri teollisuuden aloilla.

Eräänä aamuna, kun olin ulkoiluttamassa Milo-koiraani Tampereen Pyynikinharjulla, kunnossapitojärjestelmien ja kriittisyysanalyysin yhdistäminen putkahti mieleeni. Miksei kriittisyysanalyysia voisi yhdistää keskeiseksi osaksi teollisuuden kunnossapitojärjestelmää? Niin toimien samasta tietojärjestelmästä löytyisivät kaikkien tuotannon ja toiminnan kannalta tärkeiden laitetietojen lisäksi myös laitteiden kriittisyysanalyysistandardin (PSK 6800) mukaiset luokitukset.

Tietojen lisäämisen avulla tiedettäisiin nykyistä paremmin, mitkä kriittisen tärkeät laitteet on syytä pitää jatkuvassa erityistarkkailussa. Vähemmän kriittisten laitteiden huoltoon ja ylläpitoon ei käytettäisi toisaalta yrityksessä liikaa aikaa. Laitteita ei siis toisaalta ali- mutta ei myöskään ylihuollettaisi. Teollisuuden kaikkien laitteiden elinkaarenhallinta saataisiin näin paremmaksi ja tehokkaammaksi.

ALMA + RCM toimii

ALMAn kunnossapitojärjestelmässä (Maint-ALMA) on nykyisin ainoana tietojärjestelmänä mukana PSK 6800 -standardin mukainen kriittisyysanalyysi. Samalla kun ALMA otetaan käyttöön, voidaan siihen lisätä jokaisen laitteen kohdalle standardin mukaiset tiedot laitteen kriittisyysasteesta. Luonnollisesti RCM voidaan ottaa käyttöön myös kaikkiin jo käytössä oleviin ALMAn toimittamiin ja SaaS-ylläpitämiin kunnossapitojärjestelmiin.

Kun haluat kuulla lisää teollisuuden kunnossapitojärjestelmistä, kriittisyysanalyysistä ja RCM:stä, ota yhteyttä allekirjoittajaan. Selvitämme yhdessä kanssasi, minkälaisia tarpeita sinulla on ja kuinka me voimme niihin vastata.

Jukka Manninen, Liiketoimintapäällikkö
+358 (0) 10 419 8566
Lähetä sähköpostia

Miten ALMA tukee luotettavuuskeskeistä (RCM) kunnossapitoa?