Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

DocALMA on tehokas työväline suurtenkin tietomäärien hallitsemiseen. Ohjelmiston avulla organisaation tiedonhallinta yhtenäistyy. Saatavilla on aina ajantasaisin tieto sekä mahdollisuus dokumenttien muutoshistorian tarkastelemiseen.

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa ALMA voidaan hyödyntää projektipankkina. Projektipankin kautta voidaan jakaa tarjouspyyntömateriaali ja dokumentaatio sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voidaan myös helposti ajaa ulos kaikki tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittava materiaali.

DocALMA on laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia. Sitä voidaan näin hyödyntää tehokkaasti laajemmmassa tiedon ja omaisuuden elinkaarenhallinnassa.

DocALMA on laajennettavissa ja liitettävissä osaksi tehtaan laitosmallia. Sitä voidaan näin hyödyntää tehokkaasti laajemmmassa tiedon ja omaisuuden elinkaarenhallinnassa.

ALMA pitää huolta koneista ja laitteista

ALMA hallitsee koneisiin ja laitteisiin liittyvät tuotetiedot. Yhdestä paikasta löytyvät:

 • mitoitustiedot
 • varaosatiedot
 • rakennepiirustukset, asennuskuvat, manuaalit ja muut dokumentit
 • kone- ja laiterekisterit
 • viranomaismääräykset ja tarkastusraportit

ALMAn avulla tuotetiedot ja kunnossapito voidaan yhdistää saumattomasti koneen ja laitteen elinkaaren hallinnaksi.

ALMAn avulla toteutuvat monimutkaisetkin prosessit

ALMA hallitsee tehtaan prosessi- ja laitossuunnittelun mitoitustiedot sekä dokumentoinnin. Sen avulla tehtaan tärkeät tiedot saadaan koottua yhteen paikkaan. Kaikki tieto on hyödynnettävissä niin laitoksen kunnossapidossa kuin myöhemmin myös uusissa kehitysprojekteissa.

ProcessALMAn avulla hallitaan:

 • virtaus- ja PI- kaaviot-laite-, instrumentti-, venttiili-, linja- ja varusteluettelot
 • putkiluokat, venttiililuokat, tyyppipiirustukset
 • prosessiselvitykset ja taselaskelmat
 • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
 • toimintaprosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
 • kustannusarviot
 • standardit ja viranomaisvaatimukset

ALMA ottaa haltuun sähkö- ja automaatiotiedot sekä dokumentaation

ALMAlla sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa voidaan kehittää vaiheittain. Projektin voi aloittaa rakenteellisesta ja riippuvuudet hallitsevasta dokumentaationhallinnasta ja päätyä aina tietokantapohjaiseen suunnitteluun asti.

ALMA hallitsee teollisuusrakennukset ja talotekniikan tiedot

ALMA on teollisuuskiinteistöjen tiedonhallintaohjelmisto, eräänlainen moderni huoltokirja. Se tukee kiinteistön monipuolista käyttöä ja tehokasta kunnossapitoa.

ALMA pitää hallussa IT-omaisuuden ja verkot

ALMAlla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti ja helposti tuotantolaitoksen tai kiinteistön sekä viestintä- ja kaukovalvontaverkon rakenne ja riippuvuudet: verkkoarkkitehtuuri, runkokaapelit, valokuidut, atk ja verkkokaapit, kuitupaneelit, kytkennät ja portit.

Minkälaisia ovat asiakkaiden haasteet tiedon ja dokumentaation hallinnassa?

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.