Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Projekteissa syntyy eri vaiheissa valtava määrä tietoa ja dokumentaatiota eri osapuolien tuottamana. Projektien onnistumisen kannalta tehokkaasti hoidettu tiedonhallinta on keskeisessä asemassa. Tähän tarvitaan hallitut menettelyt ja toimintatavat sekä toimintaa hyvin tukevat työkalut.

ALMA tarjoaa projektienhallintaan erinomaiset ratkaisut. Sillä voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös projektin jälkeen (teknisen dokumentoinninhallinta-, kunnossapito-, suunnittelujärjestelmä), jolloin projektissa syntyneitä tietoja ei tarvitse siirtää sen jälkeen erillisiin järjestelmiin.

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa ALMA voidaan hyödyntää projektipankkina. Projektipankin kautta voidaan jakaa tarjouspyyntömateriaali ja dokumentaatio sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voidaan helposti myös ajaa ulos tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittavaa materiaalia.

Jos hyödynnät ALMAa loppuasiakkaan tai projektin omistajan projektipankkina, saat kerättyä kaiken tärkeän tiedon keskitetysti talteen.

ALMAa voidaan hyödyntää laajasti myös projektien budjetoinnissa ja kustannusseurannassa. Järjestelmään voi helposti lisätä erilaiset kustannuslajit ja seurata niiden tilaa projektin aikana. Erilaisten projektien edistymistä voidaan näin seurata tehokkaasti. Edistymäseurannalla projektien aikataulujen pitävyyttä voidaan parantaa ja vähentää subjektiivisiin ja epämääräisiin arvoihin kuluvaa aikaa.

ALMA tarjoaa tehokkaat työkalut eri projektiosapuolien tuottaman suunnittelutiedon (esim. päälaitetoimittajat ja insinööritoimistot) tuomiseen järjestelmään. ALMAan ja sen tietokantaan voidaan viedä joustavasti eri osapuolilta, eri muodossa saatavaa tietoa. Huomattavaa on, että tiedot voidaan viedä ja tallentaa ALMAn tietokantaan tietoelementteinä, ei pelkkinä dokumentteina ja metatietoina. Kaikki tieto voidaan linkittää toisiinsa loogisesti ja yksi tieto löytyy järjestelmästä yhden kerran. Tietokantaan viedyt tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä jatkojalostuksessa ja raportoinnissa. Useasti tiedonsyöttö muihin järjestelmiin voidaan välttää, koska ALMA on integroitavissa myös niihin.

Palvelumme kattavat asiakkaan ympäristön sekä tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen projektien tiedonhallintapalveluita: mm. projekti- ja tiedonhallintamenettelyiden luonti, tiedonhallinnan koordinointi, tiedonsiirrot eri toimijoiden järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet, ALMAn projektiratkaisua voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.

ALMAlla hallitset kaikenlaiset projektit

Vitec ALMAn Janne Lappi kertoo videolla, kuinka ALMAsta saa kaiken hyödyn irti erilaisten projektien hallinnassa.

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti proje

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.