Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Kevyimmillään kiinteistöpuolen ratkaisujamme ovat esimerkiksi kiinteistötiedon- ja dokumentaationhallinta sekä arkistointijärjestelmät.

Ratkaisulla voidaan hallita kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto ja dokumentaatio tehokkaasti sekä jakaa se sitä tarvitseville henkilöille.

ALMAn kiinteistöratkaisun osa-alueita ja ominaisuuksia mm:

 • Projektipankki – korvaa erilliset projektipankit, saat kaiken tiedon ja dokumentaation talteen omaan järjestelmääsi jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Tietoa ei tarvitse kasata ja siirtää erikseen projektin jälkeen -> Virheiden määrä minimoituu ja kustannuksia säästyy!
 • Kiinteistön käyttö- ja huoltokirja muodostuu jo projektin aikana.
 • Kiinteistön lähtötietojen, viranomaismääräysten dokumentointi
 • Organisaatiot, vastuualueet ja vastuuhenkilöt
 • Kunnossapidon ohjeistus
 • Kunnossapidon häiriöseuranta, työnsuunnittelu ja ennakkohuollot
 • Kiinteistön kulutusseuranta
 • Kiinteistön valvonta etänä webin kautta
 • Vuokrasopimuksien ja niiden ehtojen sekä dokumentaation hallinta
 • Käyttö- ja vuokrausasteen seuranta sekä muuta vuokraustoiminnan tunnusluvut

ALMA ohjaa ja helpottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmissä vaadittua oman toiminnan valvontaa.

ALMA mahdollistaa kiinteistön elinkaariajattelun, kun rakennusten ja tilojen tietoja voidaan tarkastella koko niiden olemassaolon ajan ja tiedot ovat helposti pidettävissä ajan tasalla.

Talotekniikka (LVISA)

Talotekniikan tärkeimpiin toimintoihin voidaan lukea kiinteistön lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät (LVISA). Teollisuuskiinteistön talotekniikan toiminnot on usein liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään.

ALMA toimii taloteknisen tiedon ja dokumentaation kokoavana järjestelmänä.  Jos asiakkaalla on tarve hallita myös kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintaa, niin se voidaan hoitaa myös tehokkaasti samassa integroidussa järjestelmässä.

ALMAn (LVISA) ratkaisulla voidaan hallita niin erillisjärjestelmien tietoja kuin niiden kunnossapito:

 • Keskuslämmitysjärjestelmä, lämmönsiirtoverkosto
 • Vedenjakelu, putkistoverkosto varusteineen
 • Ilmanvaihtojärjestelmän laitteineen
 • Kiinteistön sähköjakelu keskuksineen ja johdotuksineen
 • Kaikkien edellisten järjestelmien ohjaus-, säätö-, valvonta- ja suojalaitteet

Palvelumme kattavat asiakkaan tarpeiden ja haasteiden kartoituksen, ratkaisuehdotuksen luomisen, järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen. Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen myös tiedon siirrot vanhoista järjestelmistä, tietokannoista, exceleistä yms. uuteen ALMA ratkaisuun, jolloin siirtyminen uuteen järjestelmään sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Kuten muutkin ALMA ratkaisut ja sovellusalueet rakennuspuolen ratkaisua voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.