MaintALMA - Teollisuuden kunnossapitojärjestelmä

MaintALMA on ALMA-toiminnanohjausjärjestelmän teollisuuden kunnossapitoon tarkoitettu moduuli. MaintALMA kunnossapitojärjestelmällä hoituvat niin vaativat kuin kevyemmätkin teollisuuden huollon ja kunnossapidon tarpeet.

Tehokkaasti järjestetty ja ennakoiva teollisuuden kunnossapito parantaa teollisuuslaitosten tuottavuutta ja luotettavuutta. Laittamalla teollisuuden kunnossapidon johtamisen ja tiedonhallinnan kuntoon, voit parantaa kilpailukykyäsi merkittävästi.

MaintALMA on skaalautuva järjestelmä ja se soveltuu hyvin monenlaiseen ympäristöön. Hankkimalla MaintALMAN yrityksensä huoltoliiketoimintaan, asiakkaamme voi tehokkaasti hyödyntää kaikkia ALMA järjestelmän kunnossapidon, tiedonhallinnan- ja materiaalihallinnan
toimintoja.

Ratkaisu teollisuuden kunnossapidon johtamiseen

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa.

MaintALMA on ratkaisu ennakoivaan ja tehokkaaseen teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienemmille teollisuuden yrityksille.

MaintALMA hallitsee varasto- ja materiaalihallinnan, sopimukset ja tilaukset. Omien projektien ja asiakkuuksien hallinnan lisäksi järjestelmän kautta onnistuu myös laskutusprosessin hallinta.

MaintALMAn avulla hoituvat tehokkaasti

 • Kustannusseuranta ja monipuoliset raportit eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentajat
 • Monipuoliset kalenterinäkymät eri tasoille: johto, päälliköt, työnjohto, asentaja
 • Ennakko- ja seisokkihuoltojen resursointi, suunnittelu, ohjeistus sekä seuranta
 • Päivittäiset/ viikoittaiset/ kuukausittaiset huollot
 • Korjaava kunnossapito: vika- ja häiriöilmoitukset sekä vikatyöt
 • Vuoro- ja käyttöpäiväkirja
 • Mittaavan kunnossapidon analyysit
 • Varasto- ja materiaalin hallintatoiminnot, viivakooditukset
 • Hankinnat ja sopimukset
 • Teknisen dokumentaation hallinta
 • Toimittaja-, henkilö-, asiakas-, tuote-, aine- yms. Rekisterit
 • Projektit: tiedonhallinta, suunnittelu, projektien edistymän, toteuman sekä kustannusten seuranta
 • Projektien ja suunnittelun tietojen ja dokumentaation haltuunotto
 • Työturvallisuuden hallinta: riskiarvioinnit, työluvat, turvallisuuskeskustelut
 • Hälytykset ja muistutukset
 • Mobiilikäyttötarpeet
 • Liitynnät ja integraatiot muihin järjestelmiin: ERP, automaatio, laskutus, tuntikirjaus,kaukovalvonta, kartta, VR

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden tiedon elinkaarenhallinnassa projekteissa, kunnossapidossa, tuotannossa sekä muissa työprosesseissa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot

Teollisuuden kunnossapidosta yhtenäinen kokonaisuus

MaintALMA integroi tietojärjestelmät


MaintALMA on paljon enemmän kuin teollisuuden kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä.

ALMA® tarjoaa monimutkaisen teknisen tiedon hallintaan yhden integroidun toiminnanohjausjärjestelmän. ALMAn avulla kaikki tieto ja tapahtumat voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiat nivoutuvat ja linkittyvät toisiinsa älykkäästi, minkä johdosta tiedot eivät katoa omiin siiloihin.

ALMA-toiminnanohjausjärjestelmä koostuu erillisistä osioista eli moduuleista, joista voit koostaa juuri yrityksesi käyttöön sopivan kokonaisuuden. Voit ottaa tarvittaessa moduulit käyttöön myös vaiheittain. MaintALMA on yksi moduuli tässä kokonaisuudessa.

MaintALMAn voit helposti liittää muihin tietojärjestelmiin (IoT). Näitä ovat esimerkiksi erp, taloushallinto, laskutus, automaatio, tuotanto, kaukovalvonta, verkonvalvonta, työajanseuranta, raportointi ja VR.

Ennakoivaa ja kokonaisvaltaista elinkaaren hallintaa


Iso osa teollisuuden asiakkaistamme on sellaisia, joilla ei vielä ole kunnossapidon tietojärjestelmää tai järjestelmä on vanhentunut. Aloitamme MaintALMAN käyttöönoton kartoittamalla teollisuuden asiakkaamme nykytilanteen ja kartoituksen pohjalta teemme asiakkaallemme ratkaisuehdotuksen.

Kartoituksen ja ratkaisuehdotuksen lisäksi Vitec ALMAn palvelut sisältävät järjestelmän käyttöönoton, koulutuksen, ylläpidon, kehityksen ja tuen.

Asiakkaamme tavoittelevat kokonaisvaltaista ja taloudellista laitteiden ja prosessien elinkaaren hallintaa pienistä laitteista isoihin laitteisiin. 

Ratkaisumme sopii sinulle, jos uskot siihen, että laadukkaalla kunnossapidon johtamisella voi saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Laadukkaan tietojärjestelmän avulla teollisuuden kunnossapidosta voi tehdä myös ennakoivaa. MaintALMASSA tieto pysyy tallessa ja saatavilla. Sen ansiosta yritys voi kohdistaa varaosien hankinnan ja kunnossapitotehtäviä painotetusti kriittisimmille laitteille.

Tiedon avulla yritys pystyy myös paremmin arvioimaan laitteidensa turvallisuuspoikkeamia, ympäristövaikutuksia, tuottavuuden heikkenemistä ja vaurioitumisen todennäköisyyttä. MaintALMA-järjestelmä tukee luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa (RCM).

ALMAn juuret ovat teollisuudessa. ALMAa toiminnassaan hyödyntäviä teollisuuden aloja ovat muun muassa prosessiteollisuus, kemianteollisuus, kaivosteollisuus, metalliteollisuus ja metsäteollisuus.
 

Miten ALMA tukee luotettavuuskeskeistä (RCM) kunnossapitoa?

Vitec ALMAn kunnossapitojärjestelmä tehostaa elinkaarenhallintaa

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden tiedon elinkaarenhallinnassa projekteissa, kunnossapidossa, tuotannossa sekä muissa työprosesseissa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot