FieldALMA - Sähkö-, automaatio- ja IT-tiedonhallinta

Sähkö- ja automaatioratkaisut ovat tärkeä osa teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen suunnittelua, käyttöä, kunnossapitoa ja elinkaarenhallintaa. Teollisuudessa ja kiinteistöomaisuudenhallinnassa sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Siksi sähkö- ja automaatiotiedonhallinta on olennainen osa teknisen alan tiedonhallintaa.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu tarkoittaa sähköisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta erilaisissa rakennuksissa, laitteissa tai teollisuusympäristöissä.

Monessa yrityksessä sähkö- ja automaatiotietoja hallitaan useissa Exceleissä ja CAD-kuvissa henkilöiden omissa kansioissa tai verkkolevyillä. Tiedonhallinta on henkilöriippuvaista.

Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

FieldALMAn avulla voit kehittää yrityksesi sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa vaiheittain kohti hallittua ja integroitua kokonaisuutta.Alkuvaiheen rakenteellisesta ja riippuvuudet hallitsevasta dokumentaationhallinnasta voit siirtyä monipuoliseen ja tietokantapohjaiseen suunnitteluun asti.

Jo ALMAn ensimmäisen tason ratkaisuilla voit kehittää tiedonhallintaa ja vähentää merkittävästi sähkö-ja automaatioratkaisuihin liittyviä riskejä.

 

Parempia järjestelmiä sähkö- ja automaatiotiedonhallinnalla

Sähkö- ja automaatiosuunnittelun tiedonhallinta on onnistumisen edellytys tehokkaan, turvallisen ja toimivan sähkö- tai automaatiojärjestelmän suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Sähkö- ja automaatiosuunnittelun tiedonhallinta auttaa sinua varmistamaan, että järjestelmäsi täyttää laatustandardit, on turvallinen käyttää ja järjestelmän ylläpito on sujuvaa.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelun tiedonhallinta on tärkeää useista syistä:

Turvallisuus

Tiedonhallinnan avulla varmistat, että sähkö- ja automaatiojärjestelmät on suunniteltu turvallisiksi. Luotettava dokumentointi varmistaa, että suunnitellut järjestelmät noudattavat turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.

Tehokkuus

Tiedonhallinta auttaa suunnittelijoita tekemään oikeita päätöksiä, parantamaan järjestelmien tehokkuutta ja optimoimaan niiden suorituskykyä. Integroidun tiedon avulla voit arvioida eri komponenttien ja järjestelmien vaikutusta toisiinsa ja toteuttaa parempia ja toimivampia ratkaisuja.

Tuoterekisterin, suunnittelutyyppien, dokumentti- ja raporttipohjien sekä kaavioiden generointityökalun avulla suunnittelun tehokkuus ja virheettömyys kasvaa huomattavasti verrattuna ns. perinteiseen suunnittelutapaan.

Kunnossapito

Kattava tiedonhallinta auttaa kunnossapitoa ymmärtämään järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Se nopeuttaa vianetsintää, huoltoa ja korjauksia. Kaikki tämä vähentää seisokkien kestoa ja parantaa järjestelmien käyttövarmuutta.

Muutosten hallinta

Tekniset järjestelmät saattavat muuttua ja päivittyä ajan kuluessa. Laadukas tiedonhallinta mahdollistaa muutosten hallinnan. Yhteen integroituun järjestelmään tehty ja tallennettu muutos tallentuu kerralla kaikkialle ja kaikkien käyttöön.

Dokumentointi

Hyvin dokumentoitu tieto auttaa eri sidosryhmiä kuten suunnittelijoita, insinöörejä ja asiakkaita jakamaan olennaisia tietoja ja siten ymmärtämään järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Selkeä dokumentointi helpottaa eri osapuolten välistä viestintää.

FieldALMAn ominaisuudet

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu keskittyy erilaisten sähköjärjestelmien kuten voimajärjestelmien sekä moottori- ja sähkösaattopiirien kytkentöjen suunnitteluun. Sen tavoitteena on toteuttaa turvallisia, tehokkaita ja toimivia sähköjärjestelmiä.

Suunnittelijan apuna ovat kattavat kirjastot sekä automatisoidut toiminnot kytkentöjen tarkastelemiseen ja luomiseen.


Sähkösuunnittelu kattaa laitoksen kaikki keskukset sekä sähköpiiri- ja keskuslähtösuunnittelun esimerkiksi moottori- ja sähkösaatto-ohjauksiin. Sähköpiirien ja -lähtöjen kalustus muodostuu valittujen tyyppien (piirityyppi, valintataulu) kautta, jolloin niiden sähköominaisuudet vastaavat valittua teholuokkaa. Tämä vähentää suunnittelun virhemahdollisuuksia, parantaa turvallisuutta ja lisää tehokkuutta.

Myös sähkönjakeluverkko voidaan mallintaa järjestelmään. Mallinnus voi sisältää esimerkiksi dokumentaation, tehomuuntajat, keskijännitekeskukset ja -kennot, muuntajat, kompensointiyksiköt, kuristimet, kaapelit jne.

Mallinnuksen jälkeen on helppo arvioida erilaisten mahdollisten vikatilanteiden vaikutusta sähköverkkoon, keskuksiin ja tuotantolaitteisiin. Malli mahdollistaa myös kriittisyysluokittelun (RCM) sähkönjakeluverkkoon liittyen ja auttaa priorisoimaan kunnossapitotehtäviä sen mukaisesti.


FieldALMAn avulla sähkösuunnittelija:

● hallitsee laitoksen sähkönjakelun
luo standardeja moottoripiirejä; teho ja kierrosluku minimistä maksimiin
voi luoda tuotekonsepteja, todellisia tuotteita ja piirustuksia
hyödyntää tuote- ja kaapelikirjastoja automaattivalintojen rinnalla
luo moottorilistat standardiratkaisujen avulla
kytkee moottorin keskukseen ja varaa tarvittavat I/O:t
jakaa valmiin suunnittelutiedon piirustusten ja kaavioiden muodossa
● Varaa väylä-/IP-osoitteen ja kytkee taajuusmuuttajan tai moottoriohjaimen väylään/kytkimeen.
● Luo erityyppisiä moottoripiirejä (esim. VFD, DOL, REV-DOL, ELTR) suunnittelu- ja pohjatyyppien tai valmiiksi luotujen ratkaisumallien avulla

Kenttäinstrumentointi


Automaatiosuunnittelu keskittyy järjestelmiin, jotka ohjaavat ja hallitsevat esimerkiksi erilaisia prosesseja automaattisesti. Teollisuuden automaatiossa sähköjärjestelmät ja automaatiojärjestelmät toimivat usein yhdessä tuotantoprosessien ohjauksessa ja valvonnassa.

FieldALMA kattaa kaikki piirit, laitteet, kytkentätilat ja kentän tiedot.

Automaatiosuunnittelutiedoista voidaan luoda raportteja, joita voidaan muokata tai käyttää pohjina myöhemmälle suunnittelulle.

FieldALMAn avulla automaatiosuunnittelija:

 • valitsee piirin osat komponenttikirjastosta
 • voi tarkistaa ja päivittää asennustyyppikuvia
 • luo kytkentäverkon ja koteloinnin helposti rekisterien avulla
 • tuottaa asennusdokumentoinnin
 • luo laitekytkennät ja kytkentäkaaviot
 • määrittelee I/O- positioinnin
 • ylläpitää ristikytkentätietoja
 • luo helposti kaikki tarvittavat raportit loppudokumentointia varten
 • voi käyttää kattavia tietokannan import/export-toimintoja

Sovellus- ja järjestelmäsuunnittelu


FieldALMA sisältää kehittyneitä toimintoja toimittajariippumattomaan järjestelmäsuunnitteluun, jolloin määriteltyjen linkkien avulla suunnittelutieto voidaan liittää automaatiotoimittajien työkaluihin.

Kenttälaitesuunnittelun valmistuttua koossa ovat myös tiedot järjestelmäsuunnittelua varten, kuten hälytysryhmät ja käynnistyssekvenssi.

ALMAsta tyypillisesti tuotettuja dokumentteja ja luetteloita:

 • Piiri- ja johdotuskaavio
 • Keskuslähtöluettelot
 • Keskuksien pääkaaviot
 • Laitekyselyraportit
 • Kaapeliluettelot
 • Kilpiluettelot
 • Piiriluettelot
 • Laiteluettelot
 • Dokumenttiluettelot
 • Asennustyyppiluettelot
 • Kaappiluettelot
 • Kytkentäluettelot
 • I/O-luettelot
 • IT-kaappilayoutit

IT- suunnittelu & tietoverkkokytkentäominaisuudet


FieldALMA on mahdolllista laajentaa myös IT-suunnitteluun.

FieldALMAn  IT-suunnitteluominaisuuden avulla IT-suunnittelija:

 • Hallitsee IT-tiedon muutokset, kytkennät sekä kuvien ja luetteloiden päivittämisen tietokannan kautta, jolloin yhtä ja samaa muutosta ei tarvitse päivittää useaan paikkaan. Tällöin tieto on virheettömämpää, luotettavampaa ja ajantasaisempaa.
 • Luo automatiikalla IT-kaappikuvat (esim. 22U, 42U) käyttämällä komponentteihin, kytkimiin ja paneeleihin liitettyjä CAD symboleita.
 • Luo automatiikalla kytkennät aina laitteilta (esim. valvontakamerat ja kulunvalvontalaitteet) RJ45-rasioiden kautta kytkimille, valokuitupaneeleille, runkokytkimille ja reitittimille saakka.
 • Luo tarvittavat raportit ALMAsta, kuten kaappi-, laite-, kaapeli- ja kytkentäluettelot.
 • Tarkastelee tehtyjä verkkokytkentöjä ALMAn rakenneselaimella

Ota yhteyttä!

Jos etsit tarkkaa ratkaisua sähkö- ja automaatiotiedonhallintaan tai haluat toteuttaa sen osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää, kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot