ProjectALMA Projektinhallintajärjestelmä

ProjectALMA projektinhallintajärjestelmällä voit hoitaa projektien tiedon- ja dokumentaationhallinnan keskitetysti projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Projektinhallinnan tavoitteena on varmistaa projektien toteutuminen aikataulussa, budjetissa ja laatutavoitteiden mukaisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yritykset hyödyntävät erilaisia menetelmiä ja työkaluja projektin vaatimusten mukaisesti. Yksi olennainen työkalu onnistumisessa on laadukas projektinhallintajärjestelmä.

ProjectALMA projektinhallintaohjelmistomme tarjoaa kaikki tarvittavat ominaisuudet ja toiminnot, joiden avulla parannat yrityksesi tuottavuutta ja helpotat projekteihin liittyvien tehtävien hallintaa merkittävästi.

Tehokas tiedonhallinta takaa projektin onnistumisen

Projekteissa syntyy eri vaiheissa valtava määrä tietoa ja dokumentaatiota eri osapuolien tuottamana. Projektien onnistumisen kannalta tehokkaasti hoidettu tiedonhallinta on keskeisessä asemassa. Tähän tarvitaan hallitut menettelyt ja toimintatavat sekä toimintaa hyvin tukevat työkalut.

ProjectALMA projektinhallintajärjestelmä tarjoaa projektienhallintaan erinomaiset ratkaisut.

Keskitetty ratkaisu

Hoida keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti. Oletpa loppuasiakas tai projektin omistaja, ALMAn avulla saat kerättyä kaiken tärkeän tiedon keskitetysti talteen.

Ota haltuun koko elinkaari

Hyödynnä järjestelmää myös projektin jälkeen elinkaarenhallinnassa. (teknisen dokumentoinninhallinta-, kunnossapito-, suunnittelujärjestelmä). Projektissa syntyneitä tietoja ei tarvitse siirtää sen jälkeen erillisiin järjestelmiin. ALMA on moduuleista koostuva kattava toiminnanohjausjärjestelmä, jossa ProjectALMA projektinhallinta on yksi osa.

Alkuvaiheen projektipankki

Projektien alku- ja esisuunnitteluvaiheessa voit hyödyntää ALMAa projektipankkina. Projektipankin kautta voit jakaa tarjouspyyntömateriaalin ja dokumentaation sitä tarvitseville osapuolille. ALMAsta voidaan helposti myös ajaa ulos tarjouspyyntöihin ja hankintoihin tarvittavaa materiaalia.

Budjetointi, kustannusseuranta ja edistyminen

ALMAa voit hyödyntää laajasti myös projektien budjetoinnissa ja kustannusseurannassa. Järjestelmään voi helposti lisätä erilaiset kustannuslajit ja seurata niiden tilaa projektin aikana. Erilaisten projektien edistymistä voidaan näin seurata tehokkaasti. Edistymäseurannalla projektien aikataulujen pitävyyttä voidaan parantaa ja vähentää subjektiivisiin ja epämääräisiin arvoihin kuluvaa aikaa.

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden projektien hallinnassa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot

ALMA projektihallintajärjestelmän ominaisuudet


ProjectALMA tarjoaa tehokkaat työkalut eri projektiosapuolien tuottaman suunnittelutiedon (esim. päälaitetoimittajat ja insinööritoimistot) tuomiseen järjestelmään. ALMAan ja sen tietokantaan voidaan viedä joustavasti eri osapuolilta, eri muodossa saatavaa tietoa. Huomattavaa on, että tiedot voidaan viedä ja tallentaa ALMAn tietokantaan tietoelementteinä, ei pelkkinä dokumentteina ja metatietoina.

Kaikki ALMAan tallennettu tieto voidaan linkittää toisiinsa loogisesti ja yksi tieto löytyy järjestelmästä yhden kerran. Tietokantaan viedyt tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä jatkojalostuksessa ja raportoinnissa. Useasti tiedonsyöttö muihin järjestelmiin voidaan välttää, koska ALMA on integroitavissa myös niihin.

Kun toteutamme projektinhallintajärjestelmän asiakkaillemme, huolehdimme ohjelmistoratkaisun lisäksi myös kokonaisuudesta.

  • asiakkaan toimintaympäristön, tarpeiden ja haasteiden kartoitus
  • ratkaisuehdotuksen luominen
  • järjestelmän käyttöönotto
  • koulutus
  • ylläpito
  • kehitys ja tuki

Teemme vankkaan osaamiseen ja tehokkaisiin työkaluihin perustuen projektien tiedonhallintapalveluita kuten esimerkiksi projekti- ja tiedonhallintamenettelyiden luonti, tiedonhallinnan koordinointi, tiedonsiirrot eri toimijoiden järjestelmistä, tietokannoista ja excel-tiedostoista.

ProjectALMAa voidaan helposti laajentaa ALMAn muille sovellusalueille.

ALMA-toiminnanohjausjärjestelmä koostuu erillisistä osioista eli moduuleista, joista voit koostaa juuri yrityksesi käyttöön sopivan toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuuden. Voit ottaa tarvittaessa moduulit käyttöön myös vaiheittain.

Kenelle ProjectALMA soveltuu?

Tiedolla tulosta teollisuuden investointiprojekteissa


ProjectALMA projektinhallintaohjelmisto soveltuu hyvin teollisuuden niin sanottuihin Greenfield-projekteihin eli uusien investointiprojektien hallintaan. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi laitosinvestoinnit, voimalaitokset, tuotantolaitokset tai kiinteistöt.

Tyypillisesti projekteissa on esisuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, rakentamisvaihe ja luovutusvaihe, jonka jälkeen siirrytään laitoksen kunnossapitovaiheeseen. ProjectALMAN vahvuus on se, että se muuntautuu joustavasti projektinhallintajärjestelmästä kokonaisvaltaiseksi teknisen alan toiminnanohjausjärjestelmäksi koko elinkaaren ajaksi.

Jos tieto on hajallaan eikä siirry järjestelmästä toiseen, se aiheuttaa tehottomuutta. ALMA toimii keskitettynä elinkaaren aikaisena tiedonhallinnan järjestelmänä. Kaikki tieto siirtyy projektissa eteenpäin jo esisuunnitteluvaiheesta alkaen.

ALMAlla hallitset kaikenlaiset projektit

Vitec ALMAn Janne Lappi kertoo videolla, kuinka ALMAsta saa kaiken hyödyn irti erilaisten projektien hallinnassa.

Ota yhteyttä!

Vitec ALMAn ratkaisuja voidaan hyödyntää monella eri tavalla teollisuuden projektien hallinnassa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot