SaaS takaa ALMAn tietoturvan ja parantaa asiakastyytyväisyyttä

Vitec ALMA tarjoaa teknisen alan omaisuuden elinkaarihallintaan kehitettyä ALMA-toiminnanohjausjärjestelmäänsä SaaS-palveluna. SaaS (Software as a Service) on ohjelmistotoimitusmalli, jossa palveluntarjoaja välittää ohjelmistonsa loppukäyttäjille pilvipalveluna yleensä verkkoselaimen välityksellä.

ALMA-ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 1986 lähtien. Ohjelmiston pitkästä elinkaaresta johtuen osa Vitec ALMAN asiakkaista käyttää ohjelmistoa SaaS-mallin sijasta ylläpitosopimuksella. Uusille asiakkailleen Vitec ALMA on tarjonnut ainoastaan SaaS-toimitusmallia jo useamman vuoden ajan. 

"Suosittelemme kaikille asiakkaillemme siirtymistä SaaS-malliin siksi, että me Vitec ALMAlla voimme tarjota paremman tietoturvan, ottaa vastuullemme asiakkaalle tarjottavan ohjelmiston tietoturvan jatkuvan kehittämisen ja parantaa asiakastyytyväisyyttä merkittävästi", Vitec ALMAn myyntijohtaja Janne Lappi perustelee.

SaaS-malliin siirtyminen saattaa mietityttää joitakin asiakkaita. Siirtymällä saavutettavat hyödyt ovat kuitenkin kustannuksia merkittävämpiä.

SaaS-toimitusmallin yleisimmät hyödyt ovat standardoitu tietoturva, kokonaisvastuun ulkoistaminen, helppo käyttöönotto ja päivitettävyys, toimiva tukipalvelu ja ylläpito, helpompi pääsy ohjelmistoon ja jatkuva ohjelmistokehitys.

"On Premise -toimitusmallissa asiakas vastaa itse monesta ohjelmiston kannalta kriittisestä tekijästä kuten palvelimen tietoturva, palvelimien ja tietokantojen lisenssit ja päivitykset, virustorjunta, palomuuri, varmuuskopiointi, tukipalvelun pääsynhallinta ja integrointi. Näihin liittyy paljon huomaamattomia piilokustannuksia mukaan lukien IT-osaston työstä kaiken tämän hallinnointiin. Lisäksi asiakkailla ei ole käsitystä siitä, paljonko ohjelmistolle on kertynyt huoltovelkaa", Lappi sanoo. 

Lappi muistuttaa myös, että SaaS-malliin siirtymisessä ei kannata tuijotella pelkkiä kustannuksia. Ajantasaiselle ja standardien mukaiselle tietoturvalle ei oikeaa hintalappua edes olekaan.  

Huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla tietoturva on keskeinen asia. Pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole osaamista ja kapasiteettia huolehtia tietoturvasta nykystandardien mukaisesti. Isommatkin yritykset hyötyvät siitä, että tietoturva on laitettu kuntoon ohjelmistotoimittajan resursseilla. 

Uusi EU:n laajuinen kyberturvallisuusdirektiivi NIS2.0 on tulossa voimaan vuoden 2024 aikana. Se tarkoittaa, että monessa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä yrityksessä kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteet on otettava tarkasteluun.

"ISO/IEC 27001 -standardin noudattaminen täyttää paljon tietoturvalle asetettuja vaatimuksia.  Siirtymällä SaaS-toimitusmalliimme tietoturvan mukaiset vaatimukset ratkeavat asiakkaallemme automaattisesti, kun Vitec ALMA vastaa tietoturvasta standardien mukaisesti. Itseasiassa ohjelmistomme tietoturvan vaatimustenmukaisuus on jo nyt yleisesti käytetyn ISO/IEC 27001 mukainen", Lappi perustelee.

SaaS-asiakkaat ovat tutkitusti tyytyväisempiä

Parantuneen tietoturvan lisäksi SaaS-mallissa houkuttelevat helpompi päivitettävyys, tehokkaampi tukipalvelu, jatkuva ohjelmistokehitys ja näiden kaikkien tuottama merkittävä lisäarvo asiakkaalle. Koko ohjelmistoala on vahvasti siirtynyt SaaS-malliin viimeisen vuosikymmenen aikana. 

"SaaS-asiakkaat ovat tutkitusti tyytyväisempiä. Asiakastyytyväisyys ja pysyvyys ovat ohjelmistotoimittajankin etu ja myös siksi suosittelemme siirtymistä kaikille asiakkaillemme", Vitec ALMAn liiketoimintapäällikkö Kari Trygg sanoo.

"SaaS-mallissa ohjelmistotoimittaja huolehtii aina siitä, että asiakkaalla on ajantasainen versio ohjelmistosta ja kaikki tuotekehitys tulee koko SaaS-asiakaskunnan käyttöön. Kun emme keskity asiakasräätälöinteihin ja asiakaskohtaiseen ylläpitoon, saamme ohjattua aika- ja henkilöstöresurssit ohjelmiston kehittämiseen ja se kehitys siirtyy kaikkien asiakkaidemme hyödyksi", Trygg korostaa ja jatkaa:

On Premise -mallissa tuote muokkautuu asiakkaan käytössä ja ohjelmistotoimittaja ei tiedä mitä muutoksia arkkitehtuuriin on vuosien aikana tehty. Tällaisissa tilanteissa tukipalvelun on vaikea päästä kärryille ongelmista. Jos toimittaja tuottaa koko palvelun, tuottaja pääsee aina katsomaan tuotetta asiakkaan ympäristössä ja se tekee tuesta ja asiakaspalvelusta parempaa.

Vitec ALMA on tehnyt siirtymisen SaaS-toimitusmalliin asiakkailleen mahdollisimman helpoksi.

"Asiakkaan tarvitsee vain ottaa yhteyttä meihin ja käymme yhdessä läpi asiakkaan nykyisen ympäristön ja rakennamme mallin siirtoa varten", Janne Lappi vinkkaa.

Lappi lupaa, että tavoitteena on siirtää asiakkaan nykyinen ympäristö SaaS-palveluun asiakaskohtaiset ominaisuudet säilyttäen.

"Tarkennamme asiakkaalle tehtävän ratkaisun uusimman, tuotteistetun ohjelmistomme mukaiseksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas saa käyttöönsä ALMA-järjestelmään kuuluvat valmiit moduulit, jotka sisältävät samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet kuin aikaisempikin ohjelmisto." 

Yksi SaaS-mallin eduista on se, että ohjelmisto on valmiiksi asennettu ja konfiguroitu, mikä nopeuttaa ohjelmiston käyttöönottoa. Siirtyminen on ketterää eikä asiakkaan tarvitse investoida isoon käyttöönottoprojektiin.

"Ymmärrämme, että asiakkaamme saattaa murehtia millainen integraatioiden ruljanssi siirrosta seuraa. ALMAssa on kuitenkin valmiina modernit tietoturvalliset rajapinnat integraatioita varten", Janne Lappi korostaa. 

Näkökulma palaa uudelleen tietoturvaan. Jos asiakkaan On Premise -järjestelmässä on paljon integraatioita, silloin täytyy miettiä kaikkien rajapintojen tietoturvallisuutta ja sitä, altistuuko oman konesalin myötä useampikin järjestelmä hyökkäyksille.

"Oman mielenrauhansa kannalta asiakkaan kannattaa antaa vastuu tietoturvasta SaaS-toimittajalle, joka on tottunut toimimaan huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla jo vuosikymmenten ajan. Meillä on tällaisten alojen ohjelmistotoimittajana valtava vastuu, johon meidän pitää varautua ja ennalta ehkäistä ongelmat varmistamalla erityisesti suorituskyky, palvelukapasiteetti ja tietoturva", Kari Trygg niputtaa.

"Auditoimme itsenäisesti ja jatkuvasti tietoturvaamme kumppanimme kanssa. Lisäksi useat asiakkaamme tekevät auditointeja SaaS-ratkaisumme tietoturvaan. Kaikki SaaS-asiakkaamme siis hyötyvät kollektiivisesti, kun koko ratkaisun tietoturva paranee. Tämä on selkeä ero asiakkaan itsensä hallinnoimaan yksittäiseen On Premise -ympäristöön", Lappi täydentää.