Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

Kehitys- ja ylläpitopalvelut

ALMA-järjestelmää ja sen sovellusalueita kehitetään jatkuvasti. Kaikessa kehitystyössä huomioidaan eri toimialojen asiakkaiden tarpeet sekä ympäröivän maailman muutokset.

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottopalveluilla varmistetaan ohjelmistojen optimaalinen käyttöönotto asiakkaan toimintaan.

ALMAn projektipäällikkö koordinoi toimintaa vakioidun projektimallin kautta. 

Koulutuspalvelut

ALMA-järjestelmän käyttöä voidaan tehostaa koulutuksilla ja siten saada siitä enemmän irti erityyppisissä käyttötarpeissa.

Kaikilla Vitec ALMAn kouluttajilla on pitkä kokemus niin koulutuksissa käsiteltävistä aihealueista kuin koulutusten pitämisestä.

Kunnossapito- ja tiedonhallintakartoitukset

Vitec ALMA tekee kartoituksia asiakkaan teknisen tiedonhallinnan sekä kunnossapitoprossien sekä järjestelmien nykytilasta.

Kartoituksen pohjalta syntyy raportti, missä analysoidaan asiakkaan nykytilannne sekä annetaan konkreettiset parannus- ja kehitysehdotukset.

Tiedonhallinta-, projekti- ja ylläpitopalvelut

ALMAn palvelut kattavat koko projektin elinkaaren aina tarjousvaiheesta järjestelmän luovutukseen asti.

Tiedonhallintapalvelu kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa projektin tarvitsemat ratkaisut. ALMA-järjestelmä tarjoaa myös tehokkaat työkalut eri tyyppisten automaatio- ja sähkösuunnitteluprojektien tehostamiseen ja suunnitteluun.

Jatkuvat palvelut: palvelukeskus- ja tukipalvelu, palvelupäällikkö ja datamanager

Kaikki asiakkaiden tukipyynnöt hallitaan ja käsitellään palvelukeskuksen kautta, mikä koordinoi palveluita asiakkaiden palvelutasojen mukaisesti. Palvelukeskus myös auttaa virhe- ja vikatilanteiden ratkaisussa.

Palvelupäällikkö varmistaa sovelluksen parhaan mahdollisen hyödynnettävyyden sekä koordinoi asiakkaan palvelua pitkäjänteisesti. Palvelupäällikköpalvelun kautta voidaan syventää yhteistyötä sekä nopeuttaa uusien ratkaisujen implementointia asiakkaan toimintaprosessiin.

Datamanager-palvelun avulla varmistat projektien optimaalisen tiedonhallinnan sekä siiinä syntyvän tiedon hyödynnettävyyden projektin jälkeisen elinkaaren aikana.

Miten Vitec ALMAn tukipalvelut auttavat asiakkaita?

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.