IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.

Ota yhteyttä

ALMAssa kaiken omaisuuden tiedonhallinta on yhdessä paikassa

 • Arkkitehtuurin hallinta eri tasoilla:
  • Liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri
 • Palvelimet, ohjelmistot ja versiot, vastuut, muistutukset
 • Verkot ja laitteet
 • Etäyhteydet
 • Ohjeistus ja dokumentaatio
 • Integraatiot ja riippuvuudet
 • Pääkäyttäjät ja tukipalveluvastuut, näiden palvelutasot sekä yhteystiedot

Miksi ALMA?

 • Yksi ja yhtenäinen työkalu ylläpitäjille ja kehittäjille
 • Kokonaisuuden hallinta paranee ja vastuualueiden rajapinnat selkiintyvät, minkä johdosta epäselvät vastuut eri toimijoiden välillä vähenevät radikaalisti
 • Muutokset voidaan suunnitella hallitusti etukäteen
 • Ohjelmistojen ja sovellusten versioinnit nähdään ALMAsta (esim. voidaan havaita vakava vika jossain ohjelmaversiossa / pystytään jäljittämään missä kaikkialla ko. versio on käytössä)
 • Järjestelmien välisten riippuvuuksien hallinta (esim. jos tietty ohjelmisto tai palvelin sammutetaan, niin mihin kaikkiin järjestelmiin sillä on vaikutusta)
ALMAn vähentää häiriöitä ja katkoksia sekä auttaa toipumaan niistä nopeammin.

Eri toimialoilla tämä tarkoittaa eri asioita: teollisuudessa enemmän tuotantoa, kaupan alalla toimivia kassapäätteitä, sairaalassa taattua kriittisten järjestelmien toimintaa ja potilasturvallisuutta.

ALMA auttaa ratkaisevasti myös ajankäytössä, sillä sen avulla tapahtuu vähemmän turhaa työtä tiedon hakemiseen. Tutkimusten mukaan pahimmillaan jopa 70 % työajasta kuluu tiedon hakemiseen.

Tietoverkko-omaisuuden tiedonhallinta

Usein tietoja hallitaan organisaatioissa hajanaisesti. Kun tietoa tarvitaan, sitä ei välttämättä löydetä. Jos tieto löytyykin, niin valitettavan usein käytettävissä olevat tiedot eivät ole ajantasalla. Usein ongelmia aiheuttavat myös kokonaisuuden hallinta sekä hajanaiset dokumentointi- sekä tiedonsäilytystavat.

ALMAlla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti ja helposti tuotantolaitoksen tai kiinteistön sekä viestintä- ja kaukovalvontaverkon rakenne ja riippuvuudet: verkkoarkkitehtuuri, runkokaapelit, valokuidut, atk ja verkkokaapit, kuitupaneelit, kytkennät ja portit.

ALMA visualisoi eri asioiden riippuvuudet ja mahdollistaa tietojen tarkastelun eri tasoilta. Kaikki tieto voidaan myös liittää älykkäästi ALMAn muuhun rakenteeseen, kuten esimerkiksi kiinteistöihin tai IT omaisuuteen (palvelimet, ohjelmistot, sovellukset, integraatiot jne.)

Tuotteemme

MaintALMA ja EAM -ratkaisut

Teollisuuslaitosten tuotantolaitteiden elinkaari on syytä saada mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivan kunnossapidon strategiaa. MaintALMA on moderni järjestelmä teollisuuden kunnossapitoon sekä eri toimialojen mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Järjestelmä sopii sekä suurille että pienille yrityksille.

Teknisen tiedon ja dokumentaation hallinta

Kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on luotettava dokumentaatio. DocALMA on teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien hallintaohjelmisto. Se tehostaa organisaation toimintaa, sillä DocALMAlla tiedon hakemiseen kulunut aika vähenee ja päätöksenteko nopeutuu.

Projektit ja projektienhallinta

ALMAlla voidaan hoitaa keskitetysti projektien tiedon- ja dokumentaationhallinta projektin esisuunnitteluvaiheesta lähtien sen luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen asti.

Kiinteistöomaisuudenhallinta

ALMAn rakennus- ja kiinteistöpuolen ratkaisuilla voidaan tehostaa ja tukea kiinteistön käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa rakennusten elinkaarenhallintaa.

Sähkö- ja automaatiotiedonhallinta

Sähkö- ja automaatiotiedot liittyvät usein toisiinsa. Niinpä tietojen muutos yhdessä paikassa vaikuttaa saman tien myös moneen muuhun paikkaan. Jos tieto ei päivity yrityksessä tehokkaasti, alkaa se nopeasti rämettymään. Kun tietoa ylläpidetään manuaalisesti ilman tietojärjestelmiä, ovat inhimilliset virheet valitettavan luonnollisia.

Muut ratkaisut ja laajennukset

ALMA-järjestelmää hyödynnetään etenkin suunnittelussa, kunnossapidossa sekä omaisuuden-, tiedon- ja dokumentaationhallinnassa. ALMAn ratkaisuja voidaan kuitenkin laajentaa ja skaalata näiden alueiden ulkopuolelle. Yksittäiset ja räätälöidyt "stand alone"-ratkaisut ovat myös mahdollisia.

Palvelut

Vitec ALMA tarjoaa asiakkailleen monia ALMA-tietojärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta tukevia palveluja. Niiden avulla jokainen asiakas saa järjestelmästä kaiken tarjolla olevan hyödyn itselleen.

IT ja tietoverkko-omaisuus

ALMA on organisaation eri osastot ja toiminnot läpileikkaava omaisuudenhallintajärjestelmä. Se yhdistää hajanaisesti eri paikkoihin dokumentoitujen asioiden tiedonhallinnan älykkäästi. ALMAn dynaaminen ja rakenteellinen tietomalli on helppo ylläpitää ja päivittää. Kaikki tiedot löytyvät ALMAsta helposti.